G - J (3)

Zakażenia paciorkowcem grupy B w oddziałach noworodkowych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GALIŃSKA-WYDRA ANNA
Author:GALIŃSKA-WYDRA ANNA
Signature:45D/17777
Typy serologiczne gronkowców pochodzących z różnych materiałów klinicznych i od nosicieli.
Keyword:GALIŃSKI JANUSZ
Author:GALIŃSKI JANUSZ
Signature:45D/737
Właściwości antygenowe, biochemiczne i biologiczne gronkowców z II grupy bakteriofagowej : praca habilitacyjna
Keyword:GALIŃSKI JANUSZ
Author:GALIŃSKI JANUSZ
Signature:45H/2871
Wpływ cholesterolu na syntezę desmolazy oraz białka przenoszącego sterole w komórkach kory nadnerczy : praca doktorska /
Keyword:GALIŃSKI PIOTR RADOSŁAW
Author:GALIŃSKI PIOTR RADOSŁAW
Signature:45D/11330
Problemy palenia papierosów i picia alkoholu wśród uczniów wybranych szkół Bydgoszczy : praca doktorska
Keyword:GAŁAJ ANDRZEJ
Author:GAŁAJ ANDRZEJ
Signature:45D/17973
Morfogeneza i progresja chłoniaków żołądka : praca doktorska
Keyword:GAŁĄZKA KRYSTYNA
Author:GAŁĄZKA KRYSTYNA
Signature:45D/18006
Ocena reaktywności naczyń mózgowych w warunkach wymuszonej hiperkapni u chorych w późnym okresie po krwawieniu podpajęczynówkowym z tętniaka śródczaszkowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GAŁĄZKA STANISŁAW
Author:GAŁĄZKA STANISŁAW
Signature:45D/14839
Nieanatomiczne przeszczepy naczyniowe w leczeniu niedokrwienia kończyn dolnych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GAŁĄZKA ZBIGNIEW
Author:GAŁĄZKA ZBIGNIEW
Signature:45D/14698
Barwniki kwiatostanów nagietka lekarskiego Calendula officinalis ze szczególnym uwzględnieniem karotenoidów i antocyjanów : praca doktorska
Keyword:GAŁCZYŃSKA DOROTA
Author:GAŁCZYŃSKA DOROTA
Signature:45D/14624
Profilaktyka krwawień w przerywaniach ciąży
Keyword:GAŁCZYŃSKI WŁADYSŁAW
Author:GAŁCZYŃSKI WŁADYSŁAW
Signature:45D/297
Porównawcza ocena przeciążenia kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego u poborowych i żołnierzy służby zasadniczej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:GAŁĘCKI JERZY
Author:GAŁĘCKI JERZY
Signature:45D/5955
Testowanie modelu protezy wewnątrzwydzielniczej części trzustki : praca doktorska
Keyword:GAMIAN ELŻBIETA
Author:GAMIAN ELŻBIETA
Signature:45D/16729
Przydatność oznaczania aktywności beta-glukuronidazy w zapaleniach opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu s praca doktorska
Keyword:GAŃCZAK MARIA
Author:GAŃCZAK MARIA
Signature:45D/14404
Wartość badania radiologicznego w rozpoznawaniu pierwotnej żylakowatości powrózka nasiennego : [praca doktorska]
Keyword:GARBACZ BOGDAN
Author:GARBACZ BOGDAN
Signature:45D/6102
Guzki tarczycy u dzieci i młodzieży - problem diagnostyczny i terapeutyczny : praca doktorska
Keyword:GARDZIEJCZYK MARIA
Author:GARDZIEJCZYK MARIA
Signature:45D/14355
Kształtowanie się form opieki zdrowotnej w skali światowej na podstawie analizy dwudziestoletneij działalności światowej Organizacji Zdrowia : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:GARLICKI JANUSZ
Author:GARLICKI JANUSZ
Signature:45D/7175; 45D/2356
Niektóre zagadnienia odporności humoralnej i komórkowej u osób kontaktujących się z promieniowaniem X : praca doktorska
Keyword:GARNCAREK DOROTA
Author:GARNCAREK DOROTA
Signature:45D/5329
Synteza, charakterystyka fizyko-chemiczna oraz badanie przydatności w metodach diagnostyki klinicznej nowej karboksylowej pochodnej ditizonu : rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:GARNUSZEK PIOTR
Author:GARNUSZEK PIOTR
Signature:45D/17630
Historia Szpitala Bonifratrów we Wrocławiu : dysertacja doktorska
Keyword:GARNUSZEWSKI ZBIGNIEW
Author:GARNUSZEWSKI ZBIGNIEW
Signature:45D/16822
Morfologia błony podstawerej w stanach zapalnych i nadżerkach szyjki macicy
Keyword:GARSKA WŁADYSŁAWA
Author:GARSKA WŁADYSŁAWA
Signature:45D/688