G - J (3)

Wpływ neuronów histaminoergicznych na regulację układu krążenia we wstrząsie pokrwotocznym u szczura :	rozprawa doktorska
Keyword:JOCHEM JERZY
Author:JOCHEM JERZY
Signature:45D/15772
Badania kinetyczne wydalania anturanu u ludzi : praca na stopień doktora farmacji
Keyword:JODYNIS-LIEBERT JADWIGA
Author:JODYNIS-LIEBERT JADWIGA
Signature:45D/3324
Ocena czynności wentylacyjnej płuc u osób po przebytej gruźlicy z uwzględnieniem stanu obwodowych dróg oddechowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JOHN WOLFGANG
Author:JOHN WOLFGANG
Signature:45D/6045
Recepcja wybranych filmów antyalkoholowych przez młodzież szkolną : praca doktorska
Keyword:JOKIEL MARIA
Author:JOKIEL MARIA
Signature:45D/2471
Udział hormonów płciowych w etiopatogenezie miażdżycy tętnic wieńcowych : praca doktorska
Keyword:JOŁDA-MYDŁOWSKA BEATA
Author:JOŁDA-MYDŁOWSKA BEATA
Signature:45D/14505
Opaski poprzecznie prążkowane mięśni szkieletowych kręgowców
Keyword:JONECKO ANTONI
Author:JONECKO ANTONI
Signature:45D/427
Życie i działalność Jana Karola Glatzla oraz charakterystyka jego dorobku naukowego : [rozprawa na stopień doktora medycyny]
Keyword:JONECKO URSZULA
Author:JONECKO URSZULA
Signature:726,167; 726,168
Choroba trzewna w województwie tarnobrzeskim u dzieci urodzonych w latach 1985-1989: rozprawa doktorska
Keyword:JÓZEFCZUK JAN
Author:JÓZEFCZUK JAN
Signature:45D/14676
Zastosowanie radiopantomografii w diagnostyce chorób zatok szczękowych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JÓZEFOWICZ GRAŻYNA
Author:JÓZEFOWICZ GRAŻYNA
Signature:45D/4956
Wpływ osiadających protez na zanik bezzębnych wyrostków zębodołowych
Keyword:JÓZEFOWICZ WŁODZIMIERZ
Author:JÓZEFOWICZ WŁODZIMIERZ
Signature:45D/544
Ocena wybranych wykładników odporności u dzieci w przebiegu zakażenia Mycoplasna pneunoniae : (rozprawa doktorska)
Keyword:JÓŹWIAK HANNA
Author:JÓŹWIAK HANNA
Signature:45D/15457
Ocena wybranych wykładników odporności u dzieci w przebiegu zakażenia Mycoplasna pneunoniae : (rozprawa doktorska)
Keyword:JÓŹWIAK HANNA
Author:JÓŹWIAK HANNA
Signature:45D/15457
Wpływ pourazowych uszkodzeń stawu skroniowo-żuchwowego na słuch
Keyword:JÓŹWIAK JADWIGA
Author:JÓŹWIAK JADWIGA
Signature:45D/6475
Wpływ ago- i antagonistów receptorów NMDA na procesu uczenia się i pamięci u myszy poddanych przejściowemu umiarkowanemu niedokrwieniu mózgu : praca doktorska
Keyword:JÓŹWIAK LUCYNA
Author:JÓŹWIAK LUCYNA
Signature:45D/14967
Fizyko-chemiczne własności antygenu Australia
Keyword:JÓŹWIAK WŁADYSŁAW
Author:JÓŹWIAK WŁADYSŁAW
Signature:45D/2326
Oznaczanie współczynnika przyswajania fruktozy w niektórych chorobach wątroby i w cukrzycy : praca doktorska
Keyword:JÓŹWICKA EMILIA
Author:JÓŹWICKA EMILIA
Signature:45D/4319
Badania zmienności parametrów utlenowania krwi płodu w różnym okresie ciąży prawidłowej i w przypadkach niewydolności łożyska : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JÓŹWIK MARCIN
Author:JÓŹWIK MARCIN
Signature:45D/16054
Badania zmienności parametrów utlenowania krwi płodu w różnym okresie ciąży prawidłowej i w przypadkach niewydolności łożyska : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JÓŹWIK MARCIN
Author:JÓŹWIK MARCIN
Signature:45D/16054
Angiogeneza w raku płuca :	zależność	od typu histologicznego guza I stopnia zaawansowania klinicznego :	rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JUCZEWSKA MARZENA
Author:JUCZEWSKA MARZENA
Signature:45D/15747
Badania nad zastosowaniem hematokrytu u dzieci w ocenie obrazu czerwonokrwinkowego.
Keyword:JUDKIEWICZ LUBA
Author:JUDKIEWICZ LUBA
Signature:45D/370