G - J (3)

Rozsiane krzepnięcie śródnaczyniowe w doświadczalnej kwasicy metabolicznej : [praca habilitacyjna]
Keyword:JUDKIEWICZ LUBA
Author:JUDKIEWICZ LUBA
Signature:45D/4464
Znaczenie niektórych testów skórnych w różnych postaciach wirusowego zapalenia wątroby : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:JUNG HANNA
Author:JUNG HANNA
Signature:45D/5554
Zastosowanie mikrometod izolacji i amplifikacji DNA w badaniach chorób genetycznych i identyfikacji osób : praca doktorska
Keyword:JUNGERMAN MAŁGORZATA
Author:JUNGERMAN MAŁGORZATA
Signature:45D/11145
Zależność obrazu EEG od obszaru uszkodzenia w przebiegu schorzeń naczyniowych mózgu : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:JURA ELŻBIETA
Author:JURA ELŻBIETA
Signature:45D/6622
Porównanie okołooperacyjnej reakcji zapalnej u chorych po cholecystekomii klasycznej i laparoskopowej :rozprawa	na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JURAŁOWICZ PIOTR
Author:JURAŁOWICZ PIOTR
Signature:45D/15901
Budowa synaptyczna przedmurza
Keyword:JURANIEC JOLANTA
Author:JURANIEC JOLANTA
Signature:45D/2354
Dynamika procesu próchnicowego, ubytki niepróchnicowego pochodzenia i wyrzynanie zębów stałych u dzieci 7 - letnich w dwuletnim okresie obserwacyjnym : praca doktorska
Keyword:JURCZAK ANNA
Author:JURCZAK ANNA
Signature:45D/15648
Dynamika procesu próchnicowego, ubytki niepróchnicowego pochodzenia i wyrzynanie zębów stałych u dzieci 7 - letnich w dwuletnim okresie obserwacyjnym : praca doktorska
Keyword:JURCZAK ANNA
Author:JURCZAK ANNA
Signature:45D/15648
Losy endogennego kolagenu w hodowlach fibroblastów eksponowanych na działanie jonów fluorkowych : rozprawa na stopień doktora nauk biologicznych
Keyword:JURCZAK TERESA
Author:JURCZAK TERESA
Signature:45D/15038
Lwowska szkoła ortopedii i jej kontynuator prof. Gabriel Wejsflog : rozprawa doktorska
Keyword:JURCZEK PIOTR
Author:JURCZEK PIOTR
Signature:45D/15755
Wpływ kadmu na gospodarkę żelazem i wybrane parametry hematologiczne w ustroju szczura :	rozprawa	na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:JURCZUK MARIA
Author:JURCZUK MARIA
Signature:45D/15853
Badania nad restytucją czynności nerwu pośrodkowego po jego zespoleniu w zastarzałych uszkodzeniach typu neurotmesis w obrębie przedramienia : praca doktorska
Keyword:JURCZYK ALEKSANDRA
Author:JURCZYK ALEKSANDRA
Signature:45D/2477
Tętnica głęboka uda w przewlekłym miażdżycowym niedokrwieniu kończyn
Keyword:JURCZYKOWSKI TADEUSZ WALDEMAR
Author:JURCZYKOWSKI TADEUSZ WALDEMAR
Signature:45D/5343
Wpływ zaburzeń tarczycy na wybrane parametry czynności oddechowych płuc : rozprawa doktorska
Keyword:JURECKA MAŁGORZATA
Author:JURECKA MAŁGORZATA
Signature:45D/15965
Toksykologiczna ocena 2-izopropoksyfenylo-N-Metylo-karbaminianu w ostrym i tórfewlekłym zatruciu szczurów z uwzględnieniem aspektów biochemicznych
Keyword:JUREK ANDRZEJ
Author:JUREK ANDRZEJ
Signature:45D/3007
Przebicie macicy [Perforatio uteri]
Keyword:JUREWICZ ALEKSY
Author:JUREWICZ ALEKSY
Signature:45D/335
Zmiany w wątrobie w świetle badań klinicznych , biochemicznych i histopatologicznych u chorych na cukrzycę i praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:JURGA-WANIEK KRYSTYNA
Author:JURGA-WANIEK KRYSTYNA
Signature:45D/3286
Ocena zaburzeń równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej w przebiegu uszkodzenia płuc i wątroby po zastosowaniu jednorazowej dawki cyklofosfamidu i praca na stopień doktora nauk Medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:JURGIEL ELIZA JOANNA
Author:JURGIEL ELIZA JOANNA
Signature:45D/15622
Ocena zaburzeń równowagi oksydacyjno-antyoksydacyjnej w przebiegu uszkodzenia płuc i wątroby po zastosowaniu jednorazowej dawki cyklofosfamidu i praca na stopień doktora nauk Medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:JURGIEL ELIZA JOANNA
Author:JURGIEL ELIZA JOANNA
Signature:45D/15622
Wartość diagnostyczna scyntygrafii statystycznej i dynamicznej płuc oraz oznaczeń stężeń selektyny - E i immunoglobuliny ICAM - 1 w diagnostyce zespołu ostrej niewydolności oddechowej dorosłych u chorych w przebiegu posocznicy : praca na stopień doktora n
Keyword:JURGILEWICZ DOROTA HELENA
Author:JURGILEWICZ DOROTA HELENA
Signature:45D/15109