K - KRĘ (4)

Wpływ nadczynności i niedoczynności tarczycy na działanie wybranych leków przeciwpadaczkowych w modelu padaczki eksperymentalnej u myszy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KARSKA ANNA
Author:KARSKA ANNA
Signature:45D/18413
Badania nad rolą przykurczu pasma biodrowo-piszczelowego (Tractus iliotibialis) w etiopatogenezie nawykowego zwichnięcia rzepki u dzieci i młodzieży : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KARSKI JACEK
Author:KARSKI JACEK
Signature:45D/18237
Badania nad rolą przykurczu pasma biodrowo-piszczelowego (Tractus iliotibialis) w etiopatogenezie nawykowego zwichnięcia rzepki u dzieci i młodzieży : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KARSKI JACEK
Author:KARSKI JACEK
Signature:45D/18237
Zapalenie przełyku u chorych po całkowitym wycięciu żołądka : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KARSKI MACIEJ
Author:KARSKI MACIEJ
Signature:45D/17439
Ocena znaczenia wyników badań klinicznych cytogenetycznych i molekularnych dla poradnictwa genetycznego w rodzinach obarczonych zespołem łamliwego chromosomu X : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KARWACKI MAREK
Author:KARWACKI MAREK
Signature:45D/17270
Ocena znaczenia wyników badań klinicznych cytogenetycznych i molekularnych dla poradnictwa genetycznego w rodzinach obarczonych zespołem łamliwego chromosomu X : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KARWACKI MAREK
Author:KARWACKI MAREK
Signature:45D/17270
Mózgowa tętniczo-żylna różnica zawartości tlenu (AVDO2) podczas operacji tętniaków wewnątrzczaszko-wych w znieczuleniu z użyciem izofluranu i w neuro-leptoanalgezji ; rozprawa na tytuł doktora nauk medycznych
Keyword:KARWACKI ZBIGNIEW STANISŁAW
Author:KARWACKI ZBIGNIEW STANISŁAW
Signature:45D/14834
Epidemiologia, obraz kliniczny i wyniki leczenie upławów u dziewczynek na terenie Warszawy w latach 1968-1971 : praca doktorska
Keyword:KARWAN-PŁONSKA ANNA
Author:KARWAN-PŁONSKA ANNA
Signature: 45D/2367
Z badań nad obrazem klinicznym zespołu Herkulesa u niemowląt ze szczególnym uwzględnieniem wczesnej diagnostyki neurologicznej tego zespołu, 1965f,79 k, il. tab, bibliogr, 62 poz. maszyn
Keyword:KARWOWSKA HANNA
Author:KARWOWSKA HANNA
Signature:45D/782
Wpływ losartanu, selektywnego inhibitora receptorów angiotensywnych ATi, na behawioralne efekty fragmenty, (3-7) angiotensyny II : praca doktorska
Keyword:KARWOWSKA WIESŁAWA
Author:KARWOWSKA WIESŁAWA
Signature:45D/14346
Zespół łuku aorty w przebiegu miażdżycy : obraz kliniczny i leczenie operacyjne : rozprawa doktorska
Keyword:KARWOWSKI BOLESŁAW
Author:KARWOWSKI BOLESŁAW
Signature:45D/4672
Wpływ lipopolisacharydu E.coli standard na kinetykę wiązania agonistów receptorów alfa - adrenergicznych oraz wybranych inhibitorow syntazy tlenku azotu na kurczliwość izolowanej aorty królika : praca doktorska
Keyword:KASICKA BEATA ANNA
Author:KASICKA BEATA ANNA
Signature:45D/17584
Wpływ lipopolisacharydu E.coli standard na kinetykę wiązania agonistów receptorów alfa - adrenergicznych oraz wybranych inhibitorow syntazy tlenku azotu na kurczliwość izolowanej aorty królika : praca doktorska
Keyword:KASICKA BEATA ANNA
Author:KASICKA BEATA ANNA
Signature:45D/17584
Wpływ stresorów doświadczalnych - hałasu i wysiłku izometrycznego - na ewakuację żołądkową i opróżnianie pęcherzyka żółciowego u człowieka : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:KASICKA-JONDERKO ANNA
Author:KASICKA-JONDERKO ANNA
Signature:45D/17570
Wpływ stresorów doświadczalnych - hałasu i wysiłku izometrycznego - na ewakuację żołądkową i opróżnianie pęcherzyka żółciowego u człowieka : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:KASICKA-JONDERKO ANNA
Author:KASICKA-JONDERKO ANNA
Signature:45D/17570
Stężenie nadtlenku wodoru w kondensacie powietrza wydechowego u osób zdrowych i chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
Keyword:KASIELSKI MAREK
Author:KASIELSKI MAREK
Signature:45D/15918
Zachowanie się aktywności dehydrogenazy kwasu jabłkowego i jej izoenzymogram w surowicy krwi w przebiegu ostrych i przewlekłych zaburzeń w odżywianiu u dzieci : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:KASNER JACEK
Author:KASNER JACEK
Signature:45D/4642
Dynamika zaburzeń krążenia mózgowego na podstawie oceny przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej u chorych po średnio-ciężkich i lekkich urazach czaszkowo-mózgowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KASPERA WOJCIECH
Author:KASPERA WOJCIECH
Signature:45D/17698
Dynamika zaburzeń krążenia mózgowego na podstawie oceny przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej u chorych po średnio-ciężkich i lekkich urazach czaszkowo-mózgowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KASPERA WOJCIECH
Author:KASPERA WOJCIECH
Signature:45D/17698
Wpływ nośników i substancji hydrofilizujących na biofarmaceutyczne właściwości makrocząstek (SFER) z chinidyną : praca doktorska
Keyword:KASPEREK REGINA
Author:KASPEREK REGINA
Signature:45D/17473