K - KRĘ (4)

Badania nad wydalaniem kwasu 5 hydroksyindolo-octowego dla poznania roli serotoniny w mechanizmie powstawania udaru mózgu.
Keyword:KAWIAK WIESŁAW
Author:KAWIAK WIESŁAW
Signature:45D/575
Refluks dwunastniczo-żołądkowy u chorych po przebytym zabiegu usunięcia pęcherzyka żółciowego : praca doktorska
Keyword:KAWIORSKI WOJCIECH
Author:KAWIORSKI WOJCIECH
Signature:45D/18013
Refluks dwunastniczo-żołądkowy u chorych po przebytym zabiegu usunięcia pęcherzyka żółciowego : praca doktorska
Keyword:KAWIORSKI WOJCIECH
Author:KAWIORSKI WOJCIECH
Signature:45D/18013
Elektrolaryngograficzne (ELG) badania fonacyjnej czynności krtani w warunkach fizjologicznych i patologicznych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAZANECKA EWA
Author:KAZANECKA EWA
Signature:45D/18273
Pasaż treści pokarmowej w różnych metodach odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego po całkowitej resekcji żołądka : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAZIBUDZKI MAREK
Author:KAZIBUDZKI MAREK
Signature:45D/15144
Wartość metody radioimmunologicznej oznaczającej poziom całkowity IgE w surowicy krwi /RIST/ i poziom swoistej IgE w surowicy krwi /RAST/ w diagnostyce astmy oskrzelowej.
Keyword:KAZIMIERCZAK ANDRZEJ
Author:KAZIMIERCZAK ANDRZEJ
Signature:45D/8098
Wartość metody radioimmunologicznej oznaczającej poziom całkowity IgE w surowicy krwi (RIST) i poziom swoistej IgE w surowicy krwi (RAST) w diagnostyce astmy oskrzelowej : praca na stopień naukowy doktora medycyny
Keyword:KAZIMIERCZAK ANDRZEJ
Author:KAZIMIERCZAK ANDRZEJ
Signature:45D/6120
Cytokiny IL-1 Beta, IL-6, TNF Alfa i białko C-reak-tyvme (CRP) w surowicy kobiet ciężarnych w okresie okołoporodowym oraz w płynie owodnionym i w surowicy krwi pępowinowej noworodków : praca doktorska
Keyword:KAZIMIERCZAK IWONNA ANNA
Author:KAZIMIERCZAK IWONNA ANNA
Signature:45D/15265
Wpływ litotrypsji pozaustrojowej (ESWL) na wydalanie glikozoaminoglikanów z moczem u pacjentów z kamicą nerkową : praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:KAZNOWSKA-BYSTRYK IWONA
Author:KAZNOWSKA-BYSTRYK IWONA
Signature:45D/17679
Wpływ litotrypsji pozaustrojowej (ESWL) na wydalanie glikozoaminoglikanów z moczem u pacjentów z kamicą nerkową : praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:KAZNOWSKA-BYSTRYK IWONA
Author:KAZNOWSKA-BYSTRYK IWONA
Signature:45D/17679
Badania doświadczalne nad odrostem pęcherza moczowego u psów.
Keyword:KAZOŃ MIROSŁAW
Author:KAZOŃ MIROSŁAW
Signature:45D/822
Zmiany chorobowe błony śluzowej jamy ustnej u ludzi stykających się zawodowo z insektycydami : praca doktorska
Keyword:KAŹMIERCZAK ALFRED
Author:KAŹMIERCZAK ALFRED
Signature:45D/2571
Wpływ przedoperacyjnego ortodontycznego leczenia na wzrost szczęki w całkowitym rozszczepie podniebienia pierwotnego i wtórnego :	[praca habilitacyjna]
Keyword:KAŹMIERCZAK DANUTA
Author:KAŹMIERCZAK DANUTA
Signature:45D/4910
Monitorowanie stężenia białek ostrej fazy oraz ich mikroheterogenności u chorych z różnymi postaciami choroby niedokrwiennej serca : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAŹMIERCZAK EWA
Author:KAŹMIERCZAK EWA
Signature:45D/15242
Holterowska ocena czynności serca u chorych leczonych megachemioterapią i przeszczepianiem szpiku kostnego : [praca doktorska]
Keyword:KAŹMIERCZAK MACIEJ
Author:KAŹMIERCZAK MACIEJ
Signature:45D/15795
Określanie stężenia nadtlenku wodoru w osoczu jako próba obiektywizacji oceny wyników prowokacyjnych testów diagnostycznych w chorobie wieńcowej : praca doktorska
Keyword:KAŹMIERCZAK MIROSŁAW
Author:KAŹMIERCZAK MIROSŁAW
Signature:45D/14661
Nowe metody syntezy soli diarylojodoniowych, (diacetoksyjodo)arenów i (dichlorojodo)arenów : praca doktorska
Keyword:KAŹMIERCZAK PAWEŁ
Author:KAŹMIERCZAK PAWEŁ
Signature:45D/17605
Ocena sprawności chorych po laryngektomii całkowitej usprawnianych podczas turnusów rehabilitacyjnych : rozprawa doktorska
Keyword:KAŹMIERCZAK URSZULA
Author:KAŹMIERCZAK URSZULA
Signature:45D/17161
Wartość oznaczania frakcji termostabilnej fosfatazy zasadowej oraz histaminazy jako wskaźników wydolności łożyska w porównaniu z badaniami estriolu i choriosomatotropiny w ciąży wysokej troski : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAŹMIERCZAK WOJCIECH
Author:KAŹMIERCZAK WOJCIECH
Signature:45D/6605
Podstawowe i biochemiczne wskaźniki rozwoju fizycznego u dzieci z gorączką reumatyczną : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAŹMIERCZAK-KOSICKA BOŻENNA
Author:KAŹMIERCZAK-KOSICKA BOŻENNA
Signature:45D/5379