K - KRĘ (4)

Ocena histochemiczna aktyvmości fosfatazy kwaśnej i fosfatazy zasadowej w obrębie ścian torbieli powstających z embrionalnych zawiązków przewodów Wolfa i Gartnera : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KARMOWSKI ANDRZEJ
Author:KARMOWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/3058
Prolidaza i farmakologiczna regulacja jej aktywności w gruczolakorakach płuca ludzkiego : rozprawa doktorska
Keyword:KARNA EWA
Author:KARNA EWA
Signature:45D/16860
Telekobaltoterapia raka płuca : praca doktorska
Keyword:KARNICKA-MŁODKOWSKA HANNA
Author:KARNICKA-MŁODKOWSKA HANNA
Signature:45D/2523
Choroby przenoszone drogą płciową oraz choroby skóry i błon śluzowych u osób zakażonych HIV uzależnionych od środków odurzających : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KARNYSKA-TRYPENS MARTA
Author:KARNYSKA-TRYPENS MARTA
Signature:45D/17890
Pochodne polihydroksylowe i polihydroksyaminowe fosfonianów wybranych flawonoidów : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:KAROLCZAK WIESŁAWA
Author:KAROLCZAK WIESŁAWA
Signature:45D/17870
Antropometryczna ocena stanu odżywienia u pacjentów z chorobą Hirschsprunga po operacji radykalnej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAROLEWSKA-BOCHENEK KATARZYNA
Author:KAROLEWSKA-BOCHENEK KATARZYNA
Signature:45D/17087
Antropometryczna ocena stanu odżywienia u pacjentów z chorobą Hirschsprunga po operacji radykalnej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAROLEWSKA-BOCHENEK KATARZYNA
Author:KAROLEWSKA-BOCHENEK KATARZYNA
Signature:45D/17087
Perinatologiczne efekty enzymatycznego monitorowania ciąży :rozprawa doktorska
Keyword:KAROLIK ADAM
Author:KAROLIK ADAM
Signature:45D/18261
Morfologiczne i czynnościowe zmiany wątroby szczura po jej częściowym wycięciu : praca habilitacyjna
Keyword:KAROŃ HENRYK
Author:KAROŃ HENRYK
Signature:45H/2500
Porównanie skuteczności różnych metod leczenia otwartych złamań trzonu piszczeli
Keyword:KAROŃ JACEK
Author:KAROŃ JACEK
Signature:45D/11526
Oszacowanie zagrożenia zdrowotnego spowodowanego radonem obecnym w powietrzu budynków mieszkalnych na obszarze północno-wschodniej Polski i praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:KARPIŃSKA MARIA HENRYKA
Author:KARPIŃSKA MARIA HENRYKA
Signature:45D/15426
Oszacowanie zagrożenia zdrowotnego spowodowanego radonem obecnym w powietrzu budynków mieszkalnych na obszarze północno-wschodniej Polski i praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:KARPIŃSKA MARIA HENRYKA
Author:KARPIŃSKA MARIA HENRYKA
Signature:45D/15426
Wpływ przerywania ciąży na poziom miana izoaglutynin układu ABO : praca doktorska
Keyword:KARPIŃSKI EDWARD
Author:KARPIŃSKI EDWARD
Signature:45D/5437
Właściwości biomechaniczne dynamicznego stabilizatora płytkowego w badaniach symulacyjnych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KARPIŃSKI JANUSZ
Author:KARPIŃSKI JANUSZ
Signature:45D/14734
Immunoglobuliny i powierzchniowe receptory limfocytów u chorych z wypryskiem chromowym : praca doktorska
Keyword:KARPISIEWICZ ALEKSANDER
Author:KARPISIEWICZ ALEKSANDER
Signature:45D/6780
Dynamika metabolizmu L - karnityny i jej pochodnych u dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KARPOWICZ BOGUSŁAW
Author:KARPOWICZ BOGUSŁAW
Signature:45D/17309
Dynamika metabolizmu L - karnityny i jej pochodnych u dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KARPOWICZ BOGUSŁAW
Author:KARPOWICZ BOGUSŁAW
Signature:45D/17309
Otyłość w cukrzycy i jej związek z powikłaniem naczyniowym typu choroby wieńcowej : praca doktorska
Keyword:KARPOWICZ HALINA
Author:KARPOWICZ HALINA
Signature:45D/6452
Badania nad zachowaniem się nukleoproteidów i kompleksu Golgiego w stanach rozrostowych błony śluzowej trzonu macicy : praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:KARPOWICZ MARIA JOLANTA
Author:KARPOWICZ MARIA JOLANTA
Signature:45D/6321
Wpływ nadczynności i niedoczynności tarczycy na działanie wybranych leków przeciwpadaczkowych w modelu padaczki eksperymentalnej u myszy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KARSKA ANNA
Author:KARSKA ANNA
Signature:45D/18413