K - KRĘ (4)

Ocena skuteczności leczenia interferonem alfa pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B i C na podstawie wybranych parametrów klinicznych, biochemicznych i serologicznych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KASZTELAN-SZCZERBIŃSKA BEATA
Author:KASZTELAN-SZCZERBIŃSKA BEATA
Signature:45D/16723
Wpływ pory roku urodzenia na predyspozycje chorobowe w wieku dorosłym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:KASZUBA DAMIAN
Author:KASZUBA DAMIAN
Signature:45D/16444
Dynamika zmian enzymatycznych w dnie żołądka oraz jelicie cienkim szczurów zatruciu furfuralem :rozprawa doktorska na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:KASZUBA MICHAŁ
Author:KASZUBA MICHAŁ
Signature:45D/3609
Czynność zewnątrzwydzielnicza trzustki w przebiegu kamicy żółciowej : praca doktorska
Keyword:KASZUBA-GOLUCH ZOFIA
Author:KASZUBA-GOLUCH ZOFIA
Signature:45D/6306
Zachowanie się wybranych wskaźników odporności humoralnej w przebiegu leczenia nadczynności tarczycy metizolem : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KASZUBOWSKI PAWEŁ
Author:KASZUBOWSKI PAWEŁ
Signature:45D/4284
Badania w grupie tricyklicznych pochodnych [2,1-f]-teofiliny : rozprawa doktorska
Keyword:KATLABI JACEK
Author:KATLABI JACEK
Signature:45D/15809
Badania immunochemiczne serotypu 6 Shigella flexneri : praca doktorska
Keyword:KATZENELLENBOIGEN EWA
Author:KATZENELLENBOIGEN EWA
Signature:45D/2785
Zmiany budowy ultrastrukturalnej oraz niektórych wskaźników biochemicznych trzustki u królika w przebiegu cukrzycy doświadczalnej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAUS MARIUSZ
Author:KAUS MARIUSZ
Signature:45D/18230
Zmiany budowy ultrastrukturalnej oraz niektórych wskaźników biochemicznych trzustki u królika w przebiegu cukrzycy doświadczalnej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAUS MARIUSZ
Author:KAUS MARIUSZ
Signature:45D/18230
Badania nad wpływem środków hamujących aktywność i powstawanie wolnych rodników tlenowych na gojenie się doświadczalnego owrzodzenia rogówki : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAWA PIOTR
Author:KAWA PIOTR
Signature:45D/16648
Ocena układu krążenia w kłębkowym zapaleniu nerek u dzieci : rozprawa doktorska
Keyword:KAWALEC WANDA
Author:KAWALEC WANDA
Signature:45D/3253
Wady zębowo-zgryzowe u bliźniąt jedno- i dwujajowych : rozprawa doktorska
Keyword:KAWAŁA BEATA
Author:KAWAŁA BEATA
Signature:45D/17397
Żywotność i metabolizm komórek wybranych linii nowotworowych poddanych działaniu wolnozmiennych pól magnetycznych :rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAWCZYK-KRUPKA ALEKSANDRA
Author:KAWCZYK-KRUPKA ALEKSANDRA
Signature:45D/15866
Porównanie efektu hemodynamicznego podaży dopaminy, dobutaminy i dopexaminy u niewydolnych oddechowo noworodków : praca doktorska
Keyword:KAWCZYŃSKI PAWEŁ
Author:KAWCZYŃSKI PAWEŁ
Signature:45D/14414
Ocena metod chirurgicznych stosowanych do wytwarzania przetok naczyniowych dla celów hemodializy w leczeniu chorych z przewlekłą niewydolnością nerek : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAWECKA ALEKSANDRA
Author:KAWECKA ALEKSANDRA
Signature:45D/17357
Ocena metod chirurgicznych stosowanych do wytwarzania przetok naczyniowych dla celów hemodializy w leczeniu chorych z przewlekłą niewydolnością nerek : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAWECKA ALEKSANDRA
Author:KAWECKA ALEKSANDRA
Signature:45D/17357
Wartość prognostyczna oznaczania troponiny T u chorych poddanych zabiegowi przezskórnej plastyki naczyń wieńcowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAWECKI DAMIAN
Author:KAWECKI DAMIAN
Signature:45D/18169
Wartość prognostyczna oznaczania troponiny T u chorych poddanych zabiegowi przezskórnej plastyki naczyń wieńcowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAWECKI DAMIAN
Author:KAWECKI DAMIAN
Signature:45D/18169
Czynność nerek u osób operowanych z powodu chorób dróg żółciowych : praca doktorska
Keyword:KAWECKI JERZY
Author:KAWECKI JERZY
Signature:45D/2443
Wpływ mechanizmu urazowego na objawy, przebieg kliniczny i rokowanie lekkich urazów czaszkowo-mózgowych :	rozprawa	na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAWECKI ZDZISŁAW
Author:KAWECKI ZDZISŁAW
Signature:45D/16335