K - KRĘ (4)

Wyniki leczenia uzdrowiskowego otyłości odżywieniowej w Kudowie Zdroju : [praca doktorska]
Keyword:KANIEWSKI ANDRZEJ
Author:KANIEWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/3274
Ocena przydatności badań biochemicznych, ultrasono-graficznych i morfologicznych nerek w rozpoznawaniu przyczyn nadciśnienia tętniczego, białkomoczu i obrzęków w ciąży : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KANIEWSKI MAREK
Author:KANIEWSKI MAREK
Signature:45D/14849
Wczesne i odległe wyniki leczenia chorych z przedziurawieniem wrzodu żołądka lub dwunastnicy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KANIGOWSKI KRZYSZTOF
Author:KANIGOWSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/6300
Ocena narażenia radiologicznego ludności makroregionu północno-wschodniego spowodowanego obecnością cezu promieniotwórczego w środowisku : praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:KAPAŁA JACEK ŁUKASZ
Author:KAPAŁA JACEK ŁUKASZ
Signature:45D/18277
Ocena narażenia radiologicznego ludności makroregionu północno-wschodniego spowodowanego obecnością cezu promieniotwórczego w środowisku : praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:KAPAŁA JACEK ŁUKASZ
Author:KAPAŁA JACEK ŁUKASZ
Signature:45D/18277
Zmiany morfologiczne łożyska zatrzymanego w macicy po śmierci płodu w drugiej połowie ciąży.
Keyword:KAPCZYŃSKI WITOLD
Author:KAPCZYŃSKI WITOLD
Signature:45D/1003
Ocena wpływu wybranych leków hypotensyjnych na przepływ krwi w tętnicach pępowinowych i macicznych u kobiet z nadciśnieniem tętniczym indukowanym ciążą : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAPEK TADEUSZ
Author:KAPEK TADEUSZ
Signature:45D/17407
Ocena wpływu wybranych leków hypotensyjnych na przepływ krwi w tętnicach pępowinowych i macicznych u kobiet z nadciśnieniem tętniczym indukowanym ciążą : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAPEK TADEUSZ
Author:KAPEK TADEUSZ
Signature:45D/17407
Mastocyty tryptazo- i chymazo-dodatnie w skórze chorych na atopowe zapalenie skóry : rozprawa doktorska
Keyword:KAPELKO KATARZYNA
Author:KAPELKO KATARZYNA
Signature:45D/17396
Analiza ilościowa genów c-FMS i c-N-RAS u pacjentów chorych na ostre białaczki i przewlekłą białaczkę mielomonocytową : praca doktorska
Keyword:KAPELKO-SŁOWIK KATARZYNA
Author:KAPELKO-SŁOWIK KATARZYNA
Signature:45D/14492
Rewaskularyzacja mięśnia sercowego z użyciem obu tętnic piersiowych wewnętrznych - ocena wczesnych wyników leczenia operacyjnego w materiale własnym ; [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:KAPERCZAK JACEK
Author:KAPERCZAK JACEK
Signature:45D/15398
Rewaskularyzacja mięśnia sercowego z użyciem obu tętnic piersiowych wewnętrznych - ocena wczesnych wyników leczenia operacyjnego w materiale własnym ; [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:KAPERCZAK JACEK
Author:KAPERCZAK JACEK
Signature:45D/15398
Wpływ iniekcji selenianu baru na stężenie selenu oraz aktywność peroksydazy giutationowej we krwi ciężarnych owiec żywionych dietą ubogą w selen : praca doktorska
Keyword:KAPTUR MACIEJ
Author:KAPTUR MACIEJ
Signature:45D/14278
Neurorozwojowa prospektywna ocena dzieci urodzonych z małą masą ciała s praca doktorska
Keyword:KAPUSTA KRYSTYNA
Author:KAPUSTA KRYSTYNA
Signature:45D/14433
Wykorzystanie techniki elektrochromatograf i i do analizy zmian w białkach surowicy: praca doktorska
Keyword:KAPUSTA MARIA MAŁGORZATA
Author:KAPUSTA MARIA MAŁGORZATA
Signature:45D/16873
Wykorzystanie techniki elektrochromatograf i i do analizy zmian w białkach surowicy: praca doktorska
Keyword:KAPUSTA MARIA MAŁGORZATA
Author:KAPUSTA MARIA MAŁGORZATA
Signature:45D/16873
Prof. Tadeusz Krwawicz wybitny okulista i uczony polski : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAPUSTA MARIA MAŁGORZATA
Author:KAPUSTA MARIA MAŁGORZATA
Signature:45D/18416
Wydalanie amin katecholowych w moczu u chorych leczonych z powodu padaczki
Keyword:KAPUSTECKI JANUSZ
Author:KAPUSTECKI JANUSZ
Signature:45D/14077
Badanie działania hipolipemicznego estru benzoilowego kopolimeru blokowego polioksyetyleno-polioksypropylenowego : praca doktorska
Keyword:KAPUŚCIŃSKA BARBARA
Author:KAPUŚCIŃSKA BARBARA
Signature:45D/6467
Ocena morfologiczna, czynnościowa oraz niektórych czynników biochemicznych błony śluzowej nosa, w wybranej grupie pracowników narażonych na czynniki chemiczne : rozprawa doktorska
Keyword:KAPUŚCIŃSKA EWA
Author:KAPUŚCIŃSKA EWA
Signature:45D/16465