K - KRĘ (4)

Patologia i mechanizm powstawania przestawienia głównych tętnic : praca doktorska
Keyword:KARCZEŃSKI KRZYSZTOF
Author:KARCZEŃSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/2718
Wpływ witaminy PP na zachowanie się naczyń siatkówki u zwierząt doświadczalnych i u ludzi ze zmianami zwyrodnieniowymi siatkówki i naczyniówki : praca doktorska
Keyword:KARCZEWICZ DANUTA
Author:KARCZEWICZ DANUTA
Signature:45D/2679
Ocena ekspresji genów cytokin typu IL-6 w tkankach raka sutka : praca doktorska
Keyword:KARCZEWSKA ALDONA
Author:KARCZEWSKA ALDONA
Signature:45D/15785
Kliniczne aspekty napadów kurczów zgięciowych ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych możliwości terapeutycznych : praca doktorska
Keyword:KARCZEWSKA JOANNA
Author:KARCZEWSKA JOANNA
Signature:45D/2655
Przebieg gruźlicy doświadczalnej u świnek morskich w warunkach napromieniowania : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:KARCZEWSKA LARYSA
Author:KARCZEWSKA LARYSA
Signature:45D/6257
Wpływ diety i wanadu na poziom magnezu w niektórych narządach i surowicy krwi szczura : praca na stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych
Keyword:KARCZEWSKI JAN KAZIMIERZ
Author:KARCZEWSKI JAN KAZIMIERZ
Signature:45D/6865
Wpływ rapamycyny na humoralny mechanizm areaktywności po przeszczepieniu allogenicznym serca u myszy : [praca doktorska]
Keyword:KARCZEWSKI MAREK
Author:KARCZEWSKI MAREK
Signature:45D/15466
Wpływ rapamycyny na humoralny mechanizm areaktywności po przeszczepieniu allogenicznym serca u myszy : [praca doktorska]
Keyword:KARCZEWSKI MAREK
Author:KARCZEWSKI MAREK
Signature:45D/15466
Wpływ drażnienia mózgu prądem elektrycznym na wstrząs anafilaktyczny.
Keyword:KARCZEWSKI WITOLD
Author:KARCZEWSKI WITOLD
Signature:45D/457
Sytuacje psychotraumatyzujące w patogenezie choroby wrzodowej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KARCZYŃSKA KRYSTYNA
Author:KARCZYŃSKA KRYSTYNA
Signature:45D/2980
Przestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjentów leczonych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na przykładzie antybiotykoterapii zakażeń dróg oddechowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KARDAS PRZEMYSŁAW
Author:KARDAS PRZEMYSŁAW
Signature:45D/16747
Przestrzeganie zaleceń lekarskich przez pacjentów leczonych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na przykładzie antybiotykoterapii zakażeń dróg oddechowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KARDAS PRZEMYSŁAW
Author:KARDAS PRZEMYSŁAW
Signature:45D/16747
Porównawcza farmakokinetyka rolitetracykliny i doksycykliny u zwierząt po operacyjnym usunięciu nerki : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KARDEL-MIZERSKA TERESA
Author:KARDEL-MIZERSKA TERESA
Signature:45D/6416
Ocena hemodynamiki lewej komory i stosowanych metod diagnostycznych - u chorych z zaburzeniami czynności układu bodźco-przewodzącego serca leczonych elektrostymulacją : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KARGUL WŁODZIMIERZ
Author:KARGUL WŁODZIMIERZ
Signature:45D/7102
Ocena wybranych czynników rokowniczych w raku gruczołu piersiowego : praca doktorska
Keyword:KARIH AHMAD
Author:KARIH AHMAD
Signature:45D/15619
Wpływ polimorfizmu BsmI genu dla receptora witaminy D na szybkość ubytku masy kostnej i nasilenie zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej u hemodializowanych chorych na przewlekłą niewydolność nerek : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KARKOSZKA HENRYK ANDRZEJ
Author:KARKOSZKA HENRYK ANDRZEJ
Signature:45D/16927
Wpływ polimorfizmu BsmI genu dla receptora witaminy D na szybkość ubytku masy kostnej i nasilenie zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej u hemodializowanych chorych na przewlekłą niewydolność nerek : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KARKOSZKA HENRYK ANDRZEJ
Author:KARKOSZKA HENRYK ANDRZEJ
Signature:45D/16927
Zależność higieny protez płytowych od techniki ich wykonania i rodzaju tworzywa akrylanowego : Zależność higieny protez płytowych od techniki ich wykonania i rodzaju tworzywa akrylanowego : rozprawa doktorska
Keyword:KARŁOWSKA MARIOLA
Author:KARŁOWSKA MARIOLA
Signature:45D/17127
Zależność higieny protez płytowych od techniki ich wykonania i rodzaju tworzywa akrylanowego : Zależność higieny protez płytowych od techniki ich wykonania i rodzaju tworzywa akrylanowego : rozprawa doktorska
Keyword:KARŁOWSKA MARIOLA
Author:KARŁOWSKA MARIOLA
Signature:45D/17127
Wpływ butylohydroksytoluenu i obniżenia poziomu białka w diecie na aktywność wybranych enzymów w badaniach na szczurach : praca doktorska
Keyword:KARŁOWSKI KAZIMIERZ
Author:KARŁOWSKI KAZIMIERZ
Signature:45D/2438