K - KRĘ (4)

Ocena morfologiczna, czynnościowa oraz niektórych czynników biochemicznych błony śluzowej nosa, w wybranej grupie pracowników narażonych na czynniki chemiczne : rozprawa doktorska
Keyword:KAPUŚCIŃSKA EWA
Author:KAPUŚCIŃSKA EWA
Signature:45D/16465
Badania nad mechanizmem znakowania komórek chromem promieniotwórczym 57Cr i nad wiązaniem chromu z białkami.
Keyword:KAPUŚCIŃSKI ANDRZEJ
Author:KAPUŚCIŃSKI ANDRZEJ
Signature:45D/1049
Badania nad ischemiczno-hipoksyjnym obrzękiem mózgu przy użyciu metod izotopowych: [praca doktorska]
Keyword:KAPUŚCIŃSKI ANDRZEJ
Author:KAPUŚCIŃSKI ANDRZEJ
Signature:45D/3264
Wpływ doświadczalnego uszkodzenia miąższu wątroby czterochlorkiem węgla na transport wątrobowy i wartość klirensu osocza z 99MTC-mebrofeniny: rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:KAPUŚCIŃSKI JANUSZ
Author:KAPUŚCIŃSKI JANUSZ
Signature:45D/14821
Wpływ bisfosfonianów na strukturę kości oceniany metodą scyntygraficzną i radiologiczną: praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAPUŚCIŃSKI PAWEŁ
Author:KAPUŚCIŃSKI PAWEŁ
Signature:45D/18303
Wpływ bisfosfonianów na strukturę kości oceniany metodą scyntygraficzną i radiologiczną: praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAPUŚCIŃSKI PAWEŁ
Author:KAPUŚCIŃSKI PAWEŁ
Signature:45D/18303
Kryteria Childa - Pugh w prognozowaniu przebiegu marskości wątroby: rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAPUZA MICHAŁ
Author:KAPUZA MICHAŁ
Signature:45D/16343
Wpływ warunków życia w rodzinie na stan zdrowia dzieci niepełnosprawnych: praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KARAKIEWICZ BEATA
Author:KARAKIEWICZ BEATA
Signature:45D/16885
Depresja a inne objawy psychopatologiczne w schizofrenicznych zespołach paranoidalnych: praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KARAKUŁA HANNA
Author:KARAKUŁA HANNA
Signature:45D/14984
Badanie polimorfizmu M235T genu angiotensynogenu u chorych na zwyrodnienie wielotorbielowate nerek dziedziczone w sposób autosomalny dominujący : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KARASEK DARIUSZ
Author:KARASEK DARIUSZ
Signature:45D/16448
Badanie polimorfizmu M235T genu angiotensynogenu u chorych na zwyrodnienie wielotorbielowate nerek dziedziczone w sposób autosomalny dominujący : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KARASEK DARIUSZ
Author:KARASEK DARIUSZ
Signature:45D/16448
Badania nad udziałem insulinopodobnego czynnika wzrostu - 1 (IGF-1) w etiopatogenezie przerostu mięśnia lewej komory serca u chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze: rozprawa doktorska
Keyword:KARASEK EDYTA
Author:KARASEK EDYTA
Signature:45D/16852
Badania nad udziałem insulinopodobnego czynnika wzrostu - 1 (IGF-1) w etiopatogenezie przerostu mięśnia lewej komory serca u chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze: rozprawa doktorska
Keyword:KARASEK EDYTA
Author:KARASEK EDYTA
Signature:45D/16852
Znieczulenie ketaminą - diazepam w laparoskopii ginekologicznej: praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KARASEK KRZYSZTOF
Author:KARASEK KRZYSZTOF
Signature:45D/15225
Porównanie ultrasonografii dopplerowskiej i flebografii dynamicznej wstępującej w diagnostyce niewydolności żył dołu podkolanowego
Keyword:KARASEK MACIEJ
Author:KARASEK MACIEJ
Signature:45D/17021
Wyniki postępowania chirurgicznego dotyczącego węzłów chłonnych szyi w raku krtani: praca na stopień naukowy doktora medycyny
Keyword:KARASIEWICZ PIOTR ADAM
Author:KARASIEWICZ PIOTR ADAM
Signature:45D/4466
Sztuczna wentylacja płuc z przedłużoną fazą wdechową w doświadczalnej niewydolności oddechowej: praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KARAŚ ZBIGNIEW
Author:KARAŚ ZBIGNIEW
Signature:45D/16655
Aktywność proliferacyjna i apoptoza komórek oraz cechy morfometryczne jąder komórkowych czerniaka złośliwego skóry: praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KARBOWNICZEK MAGDALENA
Author:KARBOWNICZEK MAGDALENA
Signature:45D/16032
Ocena późnych powikłań po ropnym zapaleniu tkanki okołonerkowej u dzieci.
Keyword:KARCZ JERZY
Author:KARCZ JERZY
Signature:45D/651
Częściowa resekcja wątroby u zwierząt doświadczalnych w ciepłym niedokrwieniu z zastosowaniem farmakologicznej protekcji : rozprawa doktorska
Keyword:KARCZ WOJCIECH KONRAD
Author:KARCZ WOJCIECH KONRAD
Signature:45D/16983