K - KRĘ (4)

Analiza topograficzna tarczy nerwu wzrokowego badana metodą skaningowego oftalmoskopu laserowego TopSS u pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAMIŃSKA ANNA
Author:KAMIŃSKA ANNA
Signature:45D/17838
Wpływ odnerwienia na dojrzewanie mięśnia szkieletowego u szczura
Keyword:KAMIŃSKA ANNA
Author:KAMIŃSKA ANNA
Signature:45D/5561
Próba oceny wpływu wybranych intensywnych ćwiczeń fizycznych na układ krążenia dzieci szkolnych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAMIŃSKA BARBARA
Author:KAMIŃSKA BARBARA
Signature:45D/5427
Poziomy interleukiny 6 (IL-6) u pacjentów z przewlekłym odrzucaniem alloprzeszczepu nerkowego : rozprawa doktorska
Keyword:KAMIŃSKA BEATA
Author:KAMIŃSKA BEATA
Signature:45D/17931
Analiza nagłych głuchot odbiorczych na materiale Kliniki Foniatrii i Audiologii AM w Poznaniu w latach 1982 - 1994 :	(praca doktorska)
Keyword:KAMIŃSKA ILONA
Author:KAMIŃSKA ILONA
Signature:45D/15802
Postawy kobiet wiejskich mieszkanek województwa radomskiego wobec choroby nowotworowej żeńskiego narządu płciowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAMIŃSKA IWONA
Author:KAMIŃSKA IWONA
Signature:45D/16319
Postawy kobiet wiejskich mieszkanek województwa radomskiego wobec choroby nowotworowej żeńskiego narządu płciowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAMIŃSKA IWONA
Author:KAMIŃSKA IWONA
Signature:45D/16319
Wartość badania zewnętrznego w położeniu miednicowym płodu
Keyword:KAMIŃSKA ŁUCJA
Author:KAMIŃSKA ŁUCJA
Signature:45D/309
Rola naczyń krwionośnych i skórnej sieci nerwowej w patogenezie twardziny uogólnionej.
Keyword:KAMIŃSKI ANDRZEJ
Author:KAMIŃSKI ANDRZEJ
Signature:45D/2193
Mechanika mięśni oddechowych u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc w czasie wysiłku : praca doktorska
Keyword:KAMIŃSKI DARIUSZ
Author:KAMIŃSKI DARIUSZ
Signature:45D/16811
Aktywność monoaminooksydazy (MAO) w surowicy i homogenatach tkankowych oraz występowanie różnych form izodynamicznych tego enzymu w nowotworach jajnika u kobiet : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:KAMIŃSKI KAZIMIERZ
Author:KAMIŃSKI KAZIMIERZ
Signature:45D/3365
Aktywność monoaminooksydazy (MAO) w surowicy i homogenatach tkankowych oraz występowanie różnych form izodynamicznych tego enzymu w nowotworach jajnika u kobiet : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:KAMIŃSKI KAZIMIERZ
Author:KAMIŃSKI KAZIMIERZ
Signature:45D/3365
Wpływ amlodypiny na przeciwdrgawkowe działanie leków przeciwpadaczkowych : [praca doktorska]
Keyword:KAMIŃSKI RAFAŁ
Author:KAMIŃSKI RAFAŁ
Signature:45D/17470
Ultrastruktura komórek okładzinowych pacjentów z chorobą wrzodową leczonych omeprazolem : praca doktorska
Keyword:KAMIŃSKI RYSZARD
Author:KAMIŃSKI RYSZARD
Signature:45D/14315
Wpływ psychoterapii grupowej na zmianę nasilenia objawów i na cechy osobowości pacjentów z zespołami lękowymi : praca doktorska
Keyword:KAMIŃSKI RYSZARD
Author:KAMIŃSKI RYSZARD
Signature:45D/17424
Synteza i reakcje niektórych pochodnych guanidyny : praca doktorska
Keyword:KAMIŃSKI ZBIGNIEW
Author:KAMIŃSKI ZBIGNIEW
Signature:45D/2721
Badania nad litogennością żółci u chorych z kamicą żółciową i zewnątrzwątrobowym zastojem żółci leczonych operacyjnie x praca doktorska
Keyword:KAMOCKI ZBIGNIEW KRZYSZTOF
Author:KAMOCKI ZBIGNIEW KRZYSZTOF
Signature:45D/14795
Gojenie się rany chirurgicznej w jamie ustnej królika zaopatrzonej 2-cyjanoakrylanem N-butylu : [praca doktorska]
Keyword:KAMPROWSKA BOŻENA
Author:KAMPROWSKA BOŻENA
Signature:45D/6989
Wybrane zagadnienia epidemiologiczne i kliniczne otyłości w ciąży : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KANADYS WIESŁAW MACIEJ
Author:KANADYS WIESŁAW MACIEJ
Signature:45D/14957
Wartość kliniczna witrektomii przy zastosowaniu płynu mózgowo-rdzeniowego i pochodnych kwasu hialuronowego w rozległych wylewach do ciała szklistego : rozprawa na stopień doktora
Keyword:KANIASTY MARIA
Author:KANIASTY MARIA
Signature:45D/5311