K - KRĘ (4)

Depresja i uzależnienie alkoholowe : potencjalne korelacje rodzinno - genetyczne : praca doktorska
Keyword:KASPEROWICZ-DĄBROWIECKA ALEKSANDRA
Author:KASPEROWICZ-DĄBROWIECKA ALEKSANDRA
Signature:45D/17173
Ćwiczenia mięśni w leczeniu zaburzeń morfologiezno-czynnościowych narządu żucia
Keyword:KASPERSKA IRENA
Author:KASPERSKA IRENA
Signature:45D/346
Wpływ inhibitora syntazy tlenku azotu (NO) i donorów NO na reaktywność ośrodkowych receptorów dopaminowych u szczurów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KASPERSKA-ZAJĄC ALICJA
Author:KASPERSKA-ZAJĄC ALICJA
Signature:45D/16684
Wpływ inhibitora syntazy tlenku azotu (NO) i donorów NO na reaktywność ośrodkowych receptorów dopaminowych u szczurów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KASPERSKA-ZAJĄC ALICJA
Author:KASPERSKA-ZAJĄC ALICJA
Signature:45D/16684
Próba analizy usiłowań samobójczych u dzieci i młodzieży : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KASPROWICZ ELŻBIETA
Author:KASPROWICZ ELŻBIETA
Signature:45D/16277
Stężenie erytropoetyny i leptyny we krwi kobiet ciężarnych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KASPROWICZ MAREK
Author:KASPROWICZ MAREK
Signature:45D/17659
Zastosowanie somatosensorycznych i słuchowych potencjałów wywołanych u chorych w stanie śpiączki mózgowej oraz z pourazowym zespołem apalicznym : rozprawa doktorska
Keyword:KASPRZAK JACEK
Author:KASPRZAK JACEK
Signature:45D/17848
Zastosowanie somatosensorycznych i słuchowych potencjałów wywołanych u chorych w stanie śpiączki mózgowej oraz z pourazowym zespołem apalicznym : rozprawa doktorska
Keyword:KASPRZAK JACEK
Author:KASPRZAK JACEK
Signature:45D/17848
Ocena wartości prognostycznej metody AgNOR w powierzchownych, przejściowokomórkowych, wysokozróżnico-wanych rakach pęcherza moczowego : praca doktorska
Keyword:KASPRZAK JAROSŁAW
Author:KASPRZAK JAROSŁAW
Signature:45D/15209
Ocena prokaymalnych odcinków naczyń wieńcowych metodą echokardiografii przezprzełykowej i praca doktorska
Keyword:KASPRZAK JAROSŁAW DAMIAN
Author:KASPRZAK JAROSŁAW DAMIAN
Signature:45D/14460
Protezy akrylowe kości sklepienia czaszki formowane przed zabiegiem operacyjnym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KASPRZAK PIOTR
Author:KASPRZAK PIOTR
Signature:45D/15010
Gastroskopia w chorobach dróg żółciowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KASPRZAK WOJCIECH PAWEŁ
Author:KASPRZAK WOJCIECH PAWEŁ
Signature:45D/7516
Zachowanie się poziomu digoksyny w surowicy krwi chorych z prawokomorową niewydolnością krążenia : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KASPRZAK-WÓJTOWICZ JANINA
Author:KASPRZAK-WÓJTOWICZ JANINA
Signature:45D/6035
Diagnostyczne aspekty oznaczania antytrombiny III, Białka C i Białka S w osoczu krwi chorych noworodków :	rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KASPRZYK GRAŻYNA
Author:KASPRZYK GRAŻYNA
Signature:45D/15977
Prognostyczne znaczenie zawartości DNA w komórkach nowotworowych u chorych na raka płaskonabłonkowego płuca leczonych chirurgicznie : rozprawa doktorska
Keyword:KASPRZYK MARIUSZ
Author:KASPRZYK MARIUSZ
Signature:45D/17916
Prognostyczne znaczenie zawartości DNA w komórkach nowotworowych u chorych na raka płaskonabłonkowego płuca leczonych chirurgicznie : rozprawa doktorska
Keyword:KASPRZYK MARIUSZ
Author:KASPRZYK MARIUSZ
Signature:45D/17916
Wpływ jednorazowej dawki trimetazydyny na elektrokardiograficzną próbę wysiłkową, u chorych z chorobą niedokrwienną serca : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:KASTELIK JANUSZ
Author:KASTELIK JANUSZ
Signature:45D/17035
Konfrontacja badań klinicznych, radiologicznych i pomiarów potencjałów elektrycznych w leczeniu złamań kości szczęk metodą Roger Andersona.
Keyword:KASTOREK REGINA
Author:KASTOREK REGINA
Signature:45D/743
Skuteczność chirurgicznego leczenia migotania przedsionków w zależności od parametrów przedoperacyjnych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KASZCZYŃSKI TOMASZ JAKUB
Author:KASZCZYŃSKI TOMASZ JAKUB
Signature:45D/16457
Ocena skuteczności leczenia interferonem alfa pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B i C na podstawie wybranych parametrów klinicznych, biochemicznych i serologicznych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KASZTELAN-SZCZERBIŃSKA BEATA
Author:KASZTELAN-SZCZERBIŃSKA BEATA
Signature:45D/16723