K - KRĘ (4)

Ocena czynności ręki i nadgarstka po przebytym złamaniu nasady dalszej kości promieniowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KĘDRA RYSZARD
Author:KĘDRA RYSZARD
Signature:45D/16420
Przydatność oznaczania aktywności arginazy w surowicy krwi w niektórych chorobach serca.
Keyword:KĘDRA-LUBCIŃSKA MARIA
Author:KĘDRA-LUBCIŃSKA MARIA
Signature:45D/2289
Rola Polskiego Czerwonego Krzyża w zabezpieczeniu potrzeb zdrowotnych ludności Pomorza Zachodniego i tworzeniu placówek służby zdrowia w latach 1945 -1950 : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KĘDZIA ALINA
Author:KĘDZIA ALINA
Signature:45D/15944
Immunogenetyczne aspekty choroby trzewnej u dzieci : rozprawa doktorska
Keyword:KĘDZIERSKA ANNA
Author:KĘDZIERSKA ANNA
Signature:45D/16703
Wpływ wybranych metod profilaktyki fluorowej oraz stomatologicznej oświaty zdrowotnej na uzębienie stałe dzieci szkolnych : praca doktorska
Keyword:KĘDZIERSKA ELŻBIETA
Author:KĘDZIERSKA ELŻBIETA
Signature:45D/3091
Oznaczanie przestrzeni wodnej pozakomórkowej u niemowląt z przewlekłą enteropatią : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:KĘDZIERSKA-ZARZYCKA EWA
Author:KĘDZIERSKA-ZARZYCKA EWA
Signature:45D/5461
Wpływ miedzi, kadmu i ołowiu na aktywność biologiczną gleby : praca doktorska
Keyword:KĘPA MAŁGORZATA
Author:KĘPA MAŁGORZATA
Signature:45D/14467
Protezy ruchome częściowe z nakładami jako odbudowa obniżonej wysokości zwarcia w przypadkach abrazji zębów.
Keyword:KĘPSKA-PEŁCZEWSKA KRYSTYNA
Author:KĘPSKA-PEŁCZEWSKA KRYSTYNA
Signature:45D/305
Dynamika przebudowy dysplastycznych stawów biodrowych u dzieci w pierwszym roku życia s rozprawa doktorska
Keyword:KĘSA PRZEMYSŁAW
Author:KĘSA PRZEMYSŁAW
Signature:45D/16095
Ocena wyników chirurgicznego leczenia wola nawrotowego t praca na stopieA doktora medycyny
Keyword:KHAIRALLA BEN RAFE HAHAD
Author:KHAIRALLA BEN RAFE HAHAD
Signature:45D/15462
Interferon alpha 2b treatment in children with chronic hepatitis C : Doctor's thesis
Keyword:KHALED ALI YOUSEIF
Author:KHALED ALI YOUSEIF
Signature:45D/16904
Bąblowica w północno-wschodniej Polsce -wybrane aspekty epidemiologiczne, diagnostyczne i kliniczne : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KHALID AL-AZAZI
Author:KHALID AL-AZAZI
Signature:45D/17656
Bąblowica w północno-wschodniej Polsce -wybrane aspekty epidemiologiczne, diagnostyczne i kliniczne : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KHALID AL-AZAZI
Author:KHALID AL-AZAZI
Signature:45D/17656
Ocena przydatności przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyki w leczeniu chorych z nawrotem dolegliwości dławicowych po przebytym operacyjnym leczeniu choroby niedokrwiennej serca : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KHALIL AL ALI
Author:KHALIL AL ALI
Signature:45D/16883
Ocena przydatności przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyki w leczeniu chorych z nawrotem dolegliwości dławicowych po przebytym operacyjnym leczeniu choroby niedokrwiennej serca : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KHALIL AL ALI
Author:KHALIL AL ALI
Signature:45D/16883
Układ hemostazy w chorobie niedokrwiennej serca : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KHAWAM ELIAS
Author:KHAWAM ELIAS
Signature:45D/6061
Wpływ stosowanych zewnętrznie kortykosterydów, a zwłaszcza t-butylooctanu acetonidu fluocinolonu /Butecort/, na poziom 11-hydroksykortykosterydów w osoczu i niektóre wskaźniki gospodarki hormonalnej : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:KIBLER-NOCKOWSKA MAŁGORZATA
Author:KIBLER-NOCKOWSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/4289
Wpływ stosowanych zewnętrznie kortykosterydów, a zwłaszcza t-butylooctanu acetonidu fluocinolonu /Butecort/, na poziom 11-hydroksykortykosterydów w osoczu i niektóre wskaźniki gospodarki hormonalnej : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:KIBLER-NOCKOWSKA MAŁGORZATA
Author:KIBLER-NOCKOWSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/4289
Leczenie nasilonego hirsutyzmu agonistami gonadoliberyny (a-GnRH) u kobiet z zespołem policystycznych jajników i idiopatycznym hirsutyzmem : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KICIA WŁADYSŁAW
Author:KICIA WŁADYSŁAW
Signature:45D/15702
Badania nad epidemiologią kleszczowego zapalenia mózgu.
Keyword:KICIŃSKA HALINA
Author:KICIŃSKA HALINA
Signature:45D/478