K - KRĘ (4)

Zaburzenia funkcji płytek krwi oraz zmiany struktury błony płytkowej u choruch ze świeżym zawałem serca leczonych streptokinazą : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KICIŃSKA MARIA
Author:KICIŃSKA MARIA
Signature:45D/17356
Zaburzenia funkcji płytek krwi oraz zmiany struktury błony płytkowej u choruch ze świeżym zawałem serca leczonych streptokinazą : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KICIŃSKA MARIA
Author:KICIŃSKA MARIA
Signature:45D/17356
Analiza sprawności chwytnej rąk w reumatoidalnym zapaleniu stawów po leczeniu ulnaryzacji palców metodami operacyjnymi : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KICIŃSKI ANDRZEJ
Author:KICIŃSKI ANDRZEJ
Signature:45D/6993
Działanie prednisolonu i witaminy B.12 w doświadczalnynr zatruciu jadem błoniczym u świnek morskich.
Keyword:KICZKA WITOLD
Author:KICZKA WITOLD
Signature:45D/430
Ocena zmian popromiennych w mózgu szczura wykonana za pomocą mikroskopii świetlnej i elektronowoskaningowej : rozprawa doktorska
Keyword:KICZKA-WOJCZUK JOLANTA
Author:KICZKA-WOJCZUK JOLANTA
Signature:45D/3387
Znajomość profilaktyki chorób układu krążenia i jej stosowanie wśród pacjentów :
Keyword:KIEDROWICZ ZBIGNIEW
Author:KIEDROWICZ ZBIGNIEW
Signature:45D/14261
Badanie wpływu neuroleptyków na równowagę kwasowo--zasadową w schizofrenii
Keyword:KIEJNA ANDRZEJ
Author:KIEJNA ANDRZEJ
Signature:45D/3198
Próba doskonalenia procesu diagnostyczno-terapeutycznego zespołów depresyjnych poprzez użycie komputerowego systemu doradczego opartego o różne klasyfikacje kliniczne.
Keyword:KIELAN KRZYSZTOF
Author:KIELAN KRZYSZTOF
Signature:45D/14080
Badania nad insulinemią u dzieci
Keyword:KIELANOWSKA-STUPNICKA JOANNA
Author:KIELANOWSKA-STUPNICKA JOANNA
Signature:45D/4251
Badanie ekspresji białek transportujących glukozę w brunatnej tkance tłuszczowej in vitro
Keyword:KIELAR DANUTA
Author:KIELAR DANUTA
Signature:45D/14405
Zburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej w szpiczach i chłonniakach.
Keyword:KIEŁBIŃSKI MAREK
Author:KIEŁBIŃSKI MAREK
Signature:45D/14502
 Występowamie i właściwości bakteriofagów swoistych dla rodzaju Mycobacterium
Keyword:KIEŁCZEWSKA-RDUŁTOWSKA HALINA
Author:KIEŁCZEWSKA-RDUŁTOWSKA HALINA
Signature:45D/151
Ocena funkcji hormonalnej gonad (przy użyciu testu z HCG) u mężczyzn nadużywających alkoholu
Keyword:KIEŁKIEWICZ DARIUSZ
Author:KIEŁKIEWICZ DARIUSZ
Signature:45D/14483
Kompleksy trombina-antytrombina III (TAT) w osoczu kobiet nieciężarnych, ciężarnych i rodzących :
Keyword:KIEŁKOWSKl ANDRZEJ
Author:KIEŁKOWSKl ANDRZEJ
Signature:45D/14922
Dynamika wybarnych parametrów morfologicznych i immunologicznych krwi obwodowej w zapaleniu tkanek okołowierzchołkowych zębów.
Keyword:KIERNICKA MAŁG
Author:KIERNICKA MAŁG
Signature:45D/14208
Badania cytocheraiczne i cytofotometryczne nad zawartością kwasów nukleinowych i białek histonowych w stanach przedrakowych i w raku szyjki macicy u człowieka.
Keyword:KIERSKI JOZEF
Author:KIERSKI JOZEF
Signature:45D/990
Wpływ wybranych parametrów klinicznych ujmowanych metodami przetwarzania i wyszukiwania informacji przy użyciu maszyn cyfrowych na powodzenie zabiegów w odwarstwieniu siatkówki .
Keyword:KIERZKOWSKA ANNA
Author:KIERZKOWSKA ANNA
Signature:45D/6150
Dystrybucja polimorfizmu apolipoproteiny E jako kryterium diagnostyczne choroby Alzheimera
Keyword:KIESZEK SYLWIA
Author:KIESZEK SYLWIA
Signature:45D/17008
Odległe wyniki leczenia nadżerek części pochwowej za pomocą elektrokoagulacji
Keyword:KIESZKIEWICZ JERZY
Author:KIESZKIEWICZ JERZY
Signature:45D/290
Płukanie oskrzelowo-pęcherzykowe (BAL) u chorych na sarkoidozę układu oddechowego
Keyword:KIESZKO ROBERT
Author:KIESZKO ROBERT
Signature:45D/16575