K - KRĘ (4)

Badania narządu słuchu i równowagi u osób narażonych na działanie wibracji
Keyword:KIESZKOWSKA LUDMIŁA
Author:KIESZKOWSKA LUDMIŁA
Signature:45D/2947
Fizjologia pęcherza moczowego w obrazie radiologicznym z uwzględnieniem budowy i syntopii.
Keyword:KIESZKOWSKI ZDZISŁAW
Author:KIESZKOWSKI ZDZISŁAW
Signature:45D/1022
Badania nad morfologią i reaktywnością elektroencefalograficzną i reaktywnością wegetatywną u populacji zdrowej w wieku od 18 do 22 lat
Keyword:KILJAN ANNA
Author:KILJAN ANNA
Signature:45D/2211
Wpływ wczesnego nacięcia głębokiej rany oparzeniowej na dalsze etapy chirurgicznego leczenia i odległe wyniki w oparzeniach u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KILJAN-KRUK BARBARA
Author:KILJAN-KRUK BARBARA
Signature:45D/15549
Wpływ wczesnego nacięcia głębokiej rany oparzeniowej na dalsze etapy chirurgicznego leczenia i odległe wyniki w oparzeniach u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KILJAN-KRUK BARBARA
Author:KILJAN-KRUK BARBARA
Signature:45D/15549
Ocena leczenia zaawansowanej postaci płaskonabłonkowego raka płuca, na podstawie oznaczeń niektórych markerów nowotworowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KILUK MAREK STANISŁAW
Author:KILUK MAREK STANISŁAW
Signature:45D/16064
Ocena leczenia zaawansowanej postaci płaskonabłonkowego raka płuca, na podstawie oznaczeń niektórych markerów nowotworowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KILUK MAREK STANISŁAW
Author:KILUK MAREK STANISŁAW
Signature:45D/16064
Rozwój kości gnykowej człowieka w okresie płodowym :
Keyword:KINDLIK RYSZARD
Author:KINDLIK RYSZARD
Signature:45D/5909
Wpływ antagonisty receptora PAF z grupy ginkgolidów (BN 52021) na zmiany morfologiczne i zachowanie równowagi utleniacze/przeciwuMeniacze w nerce w doświadczalnym wstrząsie krwotocznym
Keyword:KIREJCZYK JAN KRZYSZTOF
Author:KIREJCZYK JAN KRZYSZTOF
Signature:45D/14348
Ocena analgezji doopłucnowej bupiwakainą u chorych po częściowym wycięciu miąższu płucnego
Keyword:KIRKOR ZBIGNIEW
Author:KIRKOR ZBIGNIEW
Signature:45D/17355
Transtorakalna bezpośrednia bezkrwawa elektrostymulacja serca przy pomocy dosercowych elektrod własnego pomysłu :
Keyword:KIRYŁOWICZ KLEMENS
Author:KIRYŁOWICZ KLEMENS
Signature:45D/4511
Ocena zastosowania amnioinfuzji w ciążach powikłanych wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrostu płodu i małowodziem
Keyword:KISIEL ANDRZEJ WIKTOR
Author:KISIEL ANDRZEJ WIKTOR
Signature:45D/16997
Geneza małopłytkowości u chorych z wirusowyi zapaleniem wątroby typu C :
Keyword:KISIEL ELŻBIETA
Author:KISIEL ELŻBIETA
Signature:45D/17745
Publiczne zakłady opieki zdrowotnej i społecznej w Radomiu w latach 1815-1914
Keyword:KISIEL HELENA
Author:KISIEL HELENA
Signature:745,405
Czynniki ryzyka, obraz kliniczny, wyniki leczenia posocznicy późnej u noworodków
Keyword:KISIEL-LATKOWSKA BEATA
Author:KISIEL-LATKOWSKA BEATA
Signature:45D/15328
 Zawartość histaminy i aktywność dekarboksylazy histydyny oraz dwuaminooksydazy w niektórych narządach zwierząt poddanych ekspozycji na hałas
Keyword:KISIELEWICZ IRENA
Author:KISIELEWICZ IRENA
Signature:45D/3782
Badania histologiczne, histochemiczne i ultrastruk-turalne komórki miąższowej wątroby szczura w ostrym zatruciu kwasem 2,4-dichlorofenoksyoctowym (2,4-D)
Keyword:KISIELEWSKI WOJCIECH
Author:KISIELEWSKI WOJCIECH
Signature:45D/14349
Zmiany gospodarki lipidowej u pacjentów po udanym przeszczepieniu nerki w dwuletniej obserwacji :
Keyword:KISIELNICKA EWA
Author:KISIELNICKA EWA
Signature:45D/17594
Zastosowanie testu pochyleniowego w diagnostyce omdleń o nieustalonej etiologii
Keyword:KISŁY MAREK
Author:KISŁY MAREK
Signature:45D/15069
Właściwości polimeru fibryny po reakcji z wyciągami ścian naczyń krwionośnych
Keyword:KISS BOGUMIŁ
Author:KISS BOGUMIŁ
Signature:45D/6225