K - KRĘ (4)

Antygeny zgodności tkankowej HLA klasy I w chorobach serca : praca doktorska
Keyword:KACZMAREK ALEKSANDRA
Author:KACZMAREK ALEKSANDRA
Signature:45D/14543
Zastosowanie Thio-TEPA w zapobieganiu nawrotom nowotworów pęcherza moczowego : rozprawa doktorska
Keyword:KACZMAREK ANDRZEJ
Author:KACZMAREK ANDRZEJ
Signature:45D/4676
Badanie równowag fazowych w układach wieloskładnikowych : praca doktorska
Keyword:KACZMAREK BARBARA
Author:KACZMAREK BARBARA
Signature:45D/2808
Ocena wartości diagnostycznej metod serologicznych i techniki rozetkowej w wykrywaniu czynnika reumatoidalnego : rozprawa doktorska
Keyword:KACZMAREK BARBARA
Author:KACZMAREK BARBARA
Signature:45D/6411
Wartość ultrasonografii śródoperacyjnej w chirurgii ogniskowych zmian trzustki : rozprawa doktorska
Keyword:KACZMAREK BARTOSZ
Author:KACZMAREK BARTOSZ
Signature:45D/16815
Analiza komputerowa podobieństw i różnic morfologicznych między komórkami w odniesieniu do komórek limfoidalnych grasicy : praca doktorska
Keyword:KACZMAREK ELŻBIETA
Author:KACZMAREK ELŻBIETA
Signature:45D/9289
Ocena zmian szerokości przestrzeni podpajęczynówkowej oraz amplitudy tętnienia naczyń wewnątrzczaszkowych i mózgu w okolicy czołowej w zmiennych warunkach fizjologicznych, za pomocą transluminacji w bliskiej podczerwieni (NIRT) : rozprawa doktorska
Keyword:KACZMAREK JACEK
Author:KACZMAREK JACEK
Signature:45D/17359
Ocena zmian szerokości przestrzeni podpajęczynówkowej oraz amplitudy tętnienia naczyń wewnątrzczaszkowych i mózgu w okolicy czołowej w zmiennych warunkach fizjologicznych, za pomocą transluminacji w bliskiej podczerwieni (NIRT) : rozprawa doktorska
Keyword:KACZMAREK JACEK
Author:KACZMAREK JACEK
Signature:45D/17359
Stopień złośliwości raka krtani a występowanie przerzutów w węzłach chłonnych szyjnych palpacyjnie nie-wyczuwalych, wykrytych przy pomocy badania ultrasonograficznego : praca doktorska
Keyword:KACZMAREK JOLANTA
Author:KACZMAREK JOLANTA
Signature:45D/14381
Znaczenie badania echokardiograficznego płodu w obrzęku nieimmunologicznym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KACZMAREK PIOTR
Author:KACZMAREK PIOTR
Signature:45D/16968
Poziom fluoru w wodzie pitnej a zachowanie się niektórych składników śliny i wustepowanie próchnicy : rozprawa doktorska
Keyword:KACZMAREK URSZULA
Author:KACZMAREK URSZULA
Signature:45D/4688
Proste testy koagulologiczne w stanach zagrożenia rozsianym wykrzepianiem wewnątrznaczyniowym u dzieci : [praca doktorska]
Keyword:KACZMAREK-KANOLD MAŁGORZATA
Author:KACZMAREK-KANOLD MAŁGORZATA
Signature:45D/4922
Wpływ egzogennych przeciwutleniaczy na powstawanie stresu oksydacyjnego w czasie wysiłku fizycznego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KACZMARSKI MARIUSZ
Author:KACZMARSKI MARIUSZ
Signature:45D/16328
Wpływ egzogennych przeciwutleniaczy na powstawanie stresu oksydacyjnego w czasie wysiłku fizycznego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KACZMARSKI MARIUSZ
Author:KACZMARSKI MARIUSZ
Signature:45D/16328
Standaryzacja antygenów i metod w serologicznej diagnostyce listeriozy : [praca doktorska]
Keyword:KACZMARSKI WŁADYSŁAW
Author:KACZMARSKI WŁADYSŁAW
Signature:45D/6287
Porównanie aktywności niektórych enzymów metabolizmu energetycznego mięśnia szkieletowego człowieka dorosłego i dziecka : praca doktorska
Keyword:KACZOR JAN JACEK
Author:KACZOR JAN JACEK
Signature:45D/17358
Porównanie aktywności niektórych enzymów metabolizmu energetycznego mięśnia szkieletowego człowieka dorosłego i dziecka : praca doktorska
Keyword:KACZOR JAN JACEK
Author:KACZOR JAN JACEK
Signature:45D/17358
Wpływ wybranych czynników fizycznych znajdujących zastosowanie w nowoczesnej terapii stwbmatologicznej na twarde tkanki zęba : praca doktorska
Keyword:KACZOR KRZYSZTOF
Author:KACZOR KRZYSZTOF
Signature:45D/14584
Wpływ różnych technik znieczulenia zastosowanych do operacji cięcia cesarskiego na stan pourodzeniowy noworodka : praca doktorska
Keyword:KACZOROWSKI ANDRZEJ
Author:KACZOROWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/14547
Badania nad przemianą bioflawonoidów w ustroju oraz możliwością ich praktycznego zastosowania.
Keyword:KADYKÓW MARIA
Author:KADYKÓW MARIA
Signature:45D/2231