K - KRĘ (4)

Diagnoza komputerowa i podejmowanie decyzji w ostrych schorzeniach jamy brzusznej
Keyword:KALINOWSKI ROMUALD
Author:KALINOWSKI ROMUALD
Signature:45D/4683
Polimorfizm niektórych środków leczniczych zawierających ugrupowanie mocznika : praca doktorska
Keyword:KALISZAN ROMAN JÓZEF
Author:KALISZAN ROMAN JÓZEF
Signature:45D/2680
Porównawcze badania enzymatyczne i serologiczne u chorych z zawałem serca i ostrą niewydolnością wieńcową bez zawału : praca doktorska
Keyword:KALISZEWSKA ZOFIA
Author:KALISZEWSKA ZOFIA
Signature:45D/2966
Ocena próżniociągu we współczesnym położnictwie : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KALITA JÓZEF
Author:KALITA JÓZEF
Signature:45D/7072
Budowa włosów w rozwoju prenatalnym człowieka ze szczególnym uwzględnieniem ich unerwienia : praca doktorska
Keyword:KALLAS DANUTA
Author:KALLAS DANUTA
Signature:45D/14262
Wskazania do wczesnej rehabilitacji dziecka na podstawie danych okołoporodowych : (praca doktorska)
Keyword:KAŁAMONIAK ANNA
Author:KAŁAMONIAK ANNA
Signature:45D/3589
Przydatność neurobehawioralnego badania noworodka jako metody wczesnej oceny stanu neurologicznego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAŁASKA-SKOWRONEK EWA
Author:KAŁASKA-SKOWRONEK EWA
Signature:45D/15976
Mapy izointegralne rejestrowane z powierzchni klatki piersiowej w ocenie zawału mięśnia sercowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAŁKA-GEBALA REGINA
Author:KAŁKA-GEBALA REGINA
Signature:45D/1685
Aktywność antytrombiny III, plazminogenu i stężenie fibrynogenu w trakcie stosowania Erwinii L-Asparaginazy u dzieci chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną i nieziarniczego chłoniaka złośliwego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAŁMUK ANDRZEJ
Author:KAŁMUK ANDRZEJ
Signature:45D/16688
Aktywność antytrombiny III, plazminogenu i stężenie fibrynogenu w trakcie stosowania Erwinii L-Asparaginazy u dzieci chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną i nieziarniczego chłoniaka złośliwego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAŁMUK ANDRZEJ
Author:KAŁMUK ANDRZEJ
Signature:45D/16688
Ocena wpływu wybranych czynników (wysiłek fizyczny, palenie papierosów, pora dnia, leki wziewne) na stężenie nadtlenku wodoru i produktów TBA - reaktywnych w kondensacie powietrza wydechowego u zdrowych osób : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAŁUCKA SYLWIA
Author:KAŁUCKA SYLWIA
Signature:45D/16789
Ocena wpływu wybranych czynników (wysiłek fizyczny, palenie papierosów, pora dnia, leki wziewne) na stężenie nadtlenku wodoru i produktów TBA - reaktywnych w kondensacie powietrza wydechowego u zdrowych osób : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAŁUCKA SYLWIA
Author:KAŁUCKA SYLWIA
Signature:45D/16789
Ocena morfologiczna i czynnościowa zmian w sercu w modelu niewydolności krążenia indukowanej szybką stymulacją lewej komory serca u królika : rozprawa doktorska
Keyword:KAŁUŻA GRZEGORZ
Author:KAŁUŻA GRZEGORZ
Signature:45D/16517
Cząstkowe antygeny niektórych bezotoczkowych wariantów pałeczek Klebsiella z grupy 0 2.
Keyword:KAŁUŻEWSKI STANISŁAW
Author:KAŁUŻEWSKI STANISŁAW
Signature:45D/921
Epidemiology & clinical aspects of HIV & AIDS in UAE-Dubai during 1996-1998 : doctorate thesis
Keyword:KAMAL FAOUR
Author:KAMAL FAOUR
Signature:45D/17736
Ocena wyników leczenia połączeń ustno-zatokowych metodą Wassmunda-Borusiewicza z uwzględnieniem ukształtowania przedsionka jamy ustnej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAMEL ABDUL RAHIM
Author:KAMEL ABDUL RAHIM
Signature:45D/14818
Metody detekcji i ocena występowania przeciwplemnikowych reakcji auto- i izoimmunologicznych u człowieka : rozprawa doktorska
Keyword:KAMIENICZNA MARZENA
Author:KAMIENICZNA MARZENA
Signature:45D/17243
Wpływ hipoglikemii na wydzielanie hormonu wzrostu kortykotropiny i kortyzolu u chorych z rakiem macicy : praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:KAMIŃSKA ALICJA JANINA
Author:KAMIŃSKA ALICJA JANINA
Signature:45D/3213
Wieloczynnikowa ocena wgajania się autogennych przeszczepów skóry : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAMIŃSKA ANITA
Author:KAMIŃSKA ANITA
Signature:45D/18042
Analiza topograficzna tarczy nerwu wzrokowego badana metodą skaningowego oftalmoskopu laserowego TopSS u pacjentów z jaskrą pierwotną otwartego kąta : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAMIŃSKA ANNA
Author:KAMIŃSKA ANNA
Signature:45D/17838