K - KRĘ (4)

Charakterystyka immunologiczna limfocytów w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci : praca doktorska
Keyword:KAFTAŃSKI RYSZARD
Author:KAFTAŃSKI RYSZARD
Signature:45D/4474
Zwapnienia śródmózgowe w chorobach naczyniowych.
Keyword:KAHL-KUNSTETTER JADWIGA
Author:KAHL-KUNSTETTER JADWIGA
Signature:45D/986
Zachowanie się aktywności fagocytarnej granulocytów w przebiegu białaczek i ich leczenia : [praca doktorska] /
Keyword:KAISER ANDRZEJ
Author:KAISER ANDRZEJ
Signature:45D/6051
Insulinopodobny czynnik wzrostu-I (IGF-I) a wybrane parametry stanu hormonalnego kobiet chorych na raka sutka poddanych uzupełniającej chemioterapii cyklofosfamidem, metotreksatem i 5-fluorouracylem : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAJDANIUK DARIUSZ
Author:KAJDANIUK DARIUSZ
Signature:45D/15865
Ocena wybranych wskaźników immunologicznych krwi pępowinowej noworodków obciążonych atopią : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAJDEROWICZ-KOWALIK MAŁGORZATA
Author:KAJDEROWICZ-KOWALIK MAŁGORZATA
Signature:45D/16002
Ocena wybranych wskaźników immunologicznych krwi pępowinowej noworodków obciążonych atopią : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KAJDEROWICZ-KOWALIK MAŁGORZATA
Author:KAJDEROWICZ-KOWALIK MAŁGORZATA
Signature:45D/16002
Ocena wybranych parametrów komórkowej odpowiedzi Immunologicznej myszy zakażonych Toksoplazma gondi : [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:KAJFASZ PIOTR
Author:KAJFASZ PIOTR
Signature:45D/15529
Operacyjne leczenie złamań szyi kości udowej za pomocą częściowej metalowej endoprotezoplastyki protezą Austin-Moore'a : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KALAMAT ZBIGNIEW
Author:KALAMAT ZBIGNIEW
Signature:45D/3657
Operacyjne leczenie złamań szyi kości udowej za pomocą częściowej metalowej endoprotezoplastyki protezą Austin-Moore'a : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KALAMAT ZBIGNIEW
Author:KALAMAT ZBIGNIEW
Signature:45D/3657
Znaczenie kliniczne badań immunopatologicznych w liszaju płaskim : praca doktorska
Keyword:KALBARCZYK KAZIMIERZ
Author:KALBARCZYK KAZIMIERZ
Signature:45D/2586
Uzupełnienie ubytku prawego moczowodu wyrostkiem robaczkowym : [praca doktorska]
Keyword:KALBARCZYK WACŁAW
Author:KALBARCZYK WACŁAW
Signature:45D/3212
Wyniki leczenia zróżnicowanego raka tarczycy u dzieci : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KALEMBA BARBARA
Author:KALEMBA BARBARA
Signature:45D/16401
Ocena wartości niektórych objawów dla wczesnego rozpoznawania przewlekłego zatrucia chlorkiem winylu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:KALEMBA KRYSTYNA
Author:KALEMBA KRYSTYNA
Signature:45D/6978
Zastosowanie badania densytometrycznego w ocenie ryzyka złamań bliższej nasady kości udowej u osób powyżej 60 roku życia : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:KALETA MAREK
Author:KALETA MAREK
Signature:45D/15397
Zastosowanie badania densytometrycznego w ocenie ryzyka złamań bliższej nasady kości udowej u osób powyżej 60 roku życia : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:KALETA MAREK
Author:KALETA MAREK
Signature:45D/15397
Przydatność wziewnie podawanej heparyny i jej drobnocząsteczkowych frakcji w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc : praca doktorska
Keyword:KALETA WOJCIECH
Author:KALETA WOJCIECH
Signature:45D/18142
Wyniki leczenia dzieci i młodzieży z chorobą Gravesa-Basedowa przy zastosowaniu niskiej i wysokiej początkowej dawki Metizolu : praca doktorska
Keyword:KALICKA-KASPERCZYK ANNA
Author:KALICKA-KASPERCZYK ANNA
Signature:45D/18014
Wyniki leczenia dzieci i młodzieży z chorobą Gravesa-Basedowa przy zastosowaniu niskiej i wysokiej początkowej dawki Metizolu : praca doktorska
Keyword:KALICKA-KASPERCZYK ANNA
Author:KALICKA-KASPERCZYK ANNA
Signature:45D/18014
Wartość diagnostyczna badań serologicznych w bore-liozie z Lyme na terenie endemicznym s rozprawa doktorska
Keyword:KALINOWSKA ALICJA
Author:KALINOWSKA ALICJA
Signature:45D/14791
Istota i znaczenie związku antygenu HBe z wirusem zapalenia wątroby typu B : rozprawa na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:KALINOWSKA BOŻENNA
Author:KALINOWSKA BOŻENNA
Signature:45D/6956