KRO - MAŚ (5)

Popromienne uszkodzenie końcowego odcinka jelita grubego w przebiegu leczenia raka macicy : (próba klasyfikacji i leczenia) : praca doktorska
Keyword:ŁOBODZIŃSKI ZBIGNIEW
Author:ŁOBODZIŃSKI ZBIGNIEW
Signature:45D/14435
Badania polikardiograficzne w chorobie niedokrwiennej serca z blokami wiązek i odnóg pęczka Hisa : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŁOBOZ-GRUDZIEŃ KRYSTYNA
Author:ŁOBOZ-GRUDZIEŃ KRYSTYNA
Signature:45D/3442
Badania polikardiograficzne w chorobie niedokrwiennej serca z blokami wiązek i odnóg pęczka Hisa : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŁOBOZ-GRUDZIEŃ KRYSTYNA
Author:ŁOBOZ-GRUDZIEŃ KRYSTYNA
Signature:45D/3442
Kinetyka poziomu antygenu HBs w surowicy oraz kinetyka poziomu dopełniacza i immunoglobulin klas G, A i M w różnych postaciach wirusowego zapalenia wątroby typu B : praca doktorska
Keyword:ŁOCH TERESA
Author:ŁOCH TERESA
Signature:45D/3639
Wpływ kadmu, selenu i obu tych pierwiastków łącznie na syntezę DNA, RNA i białek w nerkach oraz na ultrastrukturę początkowych odcinków nefronu nerek myszy : rozprawa doktorska
Keyword:ŁODZIŃSKA BEATA
Author:ŁODZIŃSKA BEATA
Signature:45D/16390
Wpływ kadmu, selenu i obu tych pierwiastków łącznie na syntezę DNA, RNA i białek w nerkach oraz na ultrastrukturę początkowych odcinków nefronu nerek myszy : rozprawa doktorska
Keyword:ŁODZIŃSKA BEATA
Author:ŁODZIŃSKA BEATA
Signature:45D/16390
Badania doświadczalne nad wpływem N-nitrozo-N-etylomocznika na komórki nabłonka przejściowego pęcherza moczowego świnki morskiej : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:ŁODZIŃSKI ANDRZEJ
Author:ŁODZIŃSKI ANDRZEJ
Signature:45D/6723
Zastosowanie aminofiliny pod kontrolą monitorowania jej stężenia we krwi noworodków przedwcześnie urodzonych, w czasie odzwyczajania ich od mechanicznej wentylacji : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŁONIEWSKA BEATA
Author:ŁONIEWSKA BEATA
Signature:45D/17303
Zastosowanie aminofiliny pod kontrolą monitorowania jej stężenia we krwi noworodków przedwcześnie urodzonych, w czasie odzwyczajania ich od mechanicznej wentylacji : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŁONIEWSKA BEATA
Author:ŁONIEWSKA BEATA
Signature:45D/17303
Interakcja między wazopresyną a angiotensyną II i kortykoliberyną w ośrodkowej regulacji ciśnienia tętniczego u psów : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŁOŃ SŁAWOMIR
Author:ŁOŃ SŁAWOMIR
Signature:45D/17902
Interakcja między wazopresyną a angiotensyną II i kortykoliberyną w ośrodkowej regulacji ciśnienia tętniczego u psów : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŁOŃ SŁAWOMIR
Author:ŁOŃ SŁAWOMIR
Signature:45D/17902
Układ krzepnięcia krwi nosicielek hemofilii A i B
Keyword:ŁOPACIUK STANISŁAW
Author:ŁOPACIUK STANISŁAW
Signature:45D/568
Ocena ultrasonograficzna rozwoju płodu z uwzględnieniem wad rozwojowych w regionie Kotliny Kłodzkiej : Praca na stopień Doktora nauk medycznych
Keyword:ŁOPUSZAŃSKI MAREK
Author:ŁOPUSZAŃSKI MAREK
Signature:45D/18440
Ocena ultrasonograficzna rozwoju płodu z uwzględnieniem wad rozwojowych w regionie Kotliny Kłodzkiej : Praca na stopień Doktora nauk medycznych
Keyword:ŁOPUSZAŃSKI MAREK
Author:ŁOPUSZAŃSKI MAREK
Signature:45D/18440
Możliwości opcji przestrzennej TK w wybranej patologii kostnej : rozprawa doktorska
Keyword:ŁOSICKI MAREK
Author:ŁOSICKI MAREK
Signature:45D/15672
Ocena dynamiki zaburzeń lipidowych u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych przy pomocy dializy otrzewnowej : rozprawa doktorska
Keyword:ŁOSOSOWSKA RENATA
Author:ŁOSOSOWSKA RENATA
Signature:45D/17765
Badania nad odczynowością immunologiczną u chorych z tasiemczycą o etiologii Taenia Saginata : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŁOTOCKA KRYSTYNA ALICJA
Author:ŁOTOCKA KRYSTYNA ALICJA
Signature:45D/6368
Badania porównawcze działania antyarytmicznego prokainamidu /PA/ i N-acetyloprokainamidu /NAPA/ z uwzględnieniem podstawowych parametrów farmakokinetycznych u ludzi : rozprawa na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:ŁOWICKI ZDZISŁAW
Author:ŁOWICKI ZDZISŁAW
Signature:45D/8868
Zastosowanie metody dychotycznego słyszenia w badaniu wybranych parametrów stanu klinicznego grupy chorych na schizofrenię paranoidalną : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŁOZA BARTOSZ
Author:ŁOZA BARTOSZ
Signature:45D/16725
Oznaczenie selenu w wybranych preparatach farmaceutycznych metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej i metodami elektrochemicznymi : rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:ŁOZAK ANNA
Author:ŁOZAK ANNA
Signature:45D/16113