KRO - MAŚ (5)

Badania imraunofenotypu limfocytów krwi obwodowej u chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C leczonych interferonem-alfa : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŁOZOWSKI CEZARY TOMASZ
Author:ŁOZOWSKI CEZARY TOMASZ
Signature:45D/18219
Poziom kwasu mlekowego i niektóre parametry równowagi kwasowo-zasadowej w zapaleniu płuc u dzieci : praca doktorska
Keyword:ŁOZOWY KRYSTYNA
Author:ŁOZOWY KRYSTYNA
Signature:45D/4863
Występowanie próchnicy zębów oraz potrzeby w zakresie jej leczenia u 18-letnich mieszkańców województwa białostockiego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŁUCZAJ-CEPOWICZ ELŻBIETA MARIA
Author:ŁUCZAJ-CEPOWICZ ELŻBIETA MARIA
Signature:45D/17117
Występowanie próchnicy zębów oraz potrzeby w zakresie jej leczenia u 18-letnich mieszkańców województwa białostockiego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŁUCZAJ-CEPOWICZ ELŻBIETA MARIA
Author:ŁUCZAJ-CEPOWICZ ELŻBIETA MARIA
Signature:45D/17117
Wpływ prostaglandyn z grupy E i F na aktywność układu adrenergicznego oraz działanie niektórych leków wpływających na układ naczyniowy u zwierząt z samoistnym nadciśnieniem : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:ŁUCZAK ANNA
Author:ŁUCZAK ANNA
Signature:45D/4964
Wpływ prostaglandyn z grupy E i F na aktywność układu adrenergicznego oraz działanie niektórych leków wpływających na układ naczyniowy u zwierząt z samoistnym nadciśnieniem : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:ŁUCZAK ANNA
Author:ŁUCZAK ANNA
Signature:45D/4964
Zaburzenia mineralizacji kości u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POCHP) : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŁUCZAK ELŻBIETA
Author:ŁUCZAK ELŻBIETA
Signature:45D/17495
Zaburzenia mineralizacji kości u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POCHP) : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŁUCZAK ELŻBIETA
Author:ŁUCZAK ELŻBIETA
Signature:45D/17495
Wybrane aspekty kliniczne i epidemiologiczne oraz leczenie interferonem alfa przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŁUCZAK GRAŻYNA
Author:ŁUCZAK GRAŻYNA
Signature:45D/17786
Zachowanie się kwasu 5-hydroksyindolooctowego w płynie mózgowo-rdzeniowym i w moczu w przebiegu ostrej białaczki u dzieci : praca doktorska
Keyword:ŁUCZAK-GOŁACKA ANNA
Author:ŁUCZAK-GOŁACKA ANNA
Signature:45D/14227
Związki flawonoidowe w liściach Rosa mollis Sm [Rosaceae]
Keyword:ŁUCZKIEWICZ IRENA
Author:ŁUCZKIEWICZ IRENA
Signature:45D/674
Hodowle tkankowe Rudbeckia hirta L. oraz analiza fi-tochemiczna materiału z kultur in vitro i z upraw gruntowych : praca doktorska
Keyword:ŁUCZKIEWICZ MARIA
Author:ŁUCZKIEWICZ MARIA
Signature:45D/15217
Nawyk palenia papierosów w wybranym środowisku robotniczym : [praca doktorska]
Keyword:ŁUDCZAK WIESŁAW
Author:ŁUDCZAK WIESŁAW
Signature:45D/6987
Charakterystyka heterozygot leukodystrofii metachromatycznej na podstawie badań biochemicznych i wybranych mutacji genetycznych i praca doktorska
Keyword:ŁUGOWSKA AGNIESZKA
Author:ŁUGOWSKA AGNIESZKA
Signature:45D/15510
Charakterystyka heterozygot leukodystrofii metachromatycznej na podstawie badań biochemicznych i wybranych mutacji genetycznych i praca doktorska
Keyword:ŁUGOWSKA AGNIESZKA
Author:ŁUGOWSKA AGNIESZKA
Signature:45D/15510
Kompleksy pochodnych fenotiazyny ze styfninianem miedziowym : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:ŁUGOWSKA ELŻBIETA
Author:ŁUGOWSKA ELŻBIETA
Signature:45D/7146
Struktura chemiczna i właściwości biologiczne lipidu A Shigella sonnei : praca doktorska
Keyword:ŁUGOWSKI CZESŁAW
Author:ŁUGOWSKI CZESŁAW
Signature:45D/2787
Metabolizm krwinek czerwonych w zmienionych warunkach konserwowania : praca doktorska
Keyword:ŁUKASIAK STANISŁAW DANIEL
Author:ŁUKASIAK STANISŁAW DANIEL
Signature:45D/2479
Badania nad syntezą i strukturą krzemowych pochodnych kwasu salicylowego, p-aminosalicyłowego i nikotynowego
Keyword:ŁUKASIK JERZY
Author:ŁUKASIK JERZY
Signature:450/2282
Morfologiczna i czynnościowa ocena przewodu pokarmowego u dzieci urodzonych z zespołem wewnątrzmacicznej dystrofii płodu : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:ŁUKASIK MARIA
Author:ŁUKASIK MARIA
Signature:45D/7093