KRO - MAŚ (5)

Stan narządu przedsionkowego chorych na cukrzycę : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŁUKASIK SŁAWOMIR
Author:ŁUKASIK SŁAWOMIR
Signature:45D/15450
Badania nad wartością odczynu immunofluorescencji pośredniej w diagnostyce krętkowicy kleszczowej : rozprawa doktorska
Keyword:ŁUKASZUK CECYLIA
Author:ŁUKASZUK CECYLIA
Signature:45D/17116
Ocena funkcji wydzielnicznej wysp i komórek wysp trzustkowych szczura oraz odpowiedzi humoralnej myszy na transplantowane wyspy i komórki wysp trzustkowych szczura : praca doktorska
Keyword:ŁUKASZUK KRZYSZTOF
Author:ŁUKASZUK KRZYSZTOF
Signature:45D/17787
Ocena funkcji wydzielnicznej wysp i komórek wysp trzustkowych szczura oraz odpowiedzi humoralnej myszy na transplantowane wyspy i komórki wysp trzustkowych szczura : praca doktorska
Keyword:ŁUKASZUK KRZYSZTOF
Author:ŁUKASZUK KRZYSZTOF
Signature:45D/17787
Zachowanie się tyroksyny, trójjodotyroniny i TSH w tyreotoksykozie leczonej neuroleptoanalgezją typu II i propranololem : rozprawa doktorska
Keyword:ŁUKIEŃCZUK TADEUSZ
Author:ŁUKIEŃCZUK TADEUSZ
Signature:45D/3995
Fagocytoza w przebiegu zakażenia gruźliczego świnek morskich leczonych hydrazydem kwasu izonikotynowego, etambutolem i capreomycyną : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:ŁUKJAN ZOFIA
Author:ŁUKJAN ZOFIA
Signature:45D/6226
Ocena odległych wyników leczenia okołowierzchołkowych procesów zębów jednokorzeniowych metodą resekcji wierzchołka korzenia w oparciu o materiał własny : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:ŁUKOSZEK EDWARD J.
Author:ŁUKOSZEK EDWARD J.
Signature:45D/15817
Ocena odległych wyników leczenia okołowierzchołkowych procesów zębów jednokorzeniowych metodą resekcji wierzchołka korzenia w oparciu o materiał własny : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:ŁUKOSZEK EDWARD J.
Author:ŁUKOSZEK EDWARD J.
Signature:45D/15817
Wpływ skrzywienia przegrody nosa na wydolność fizyczna ocenianą testem spiroergometrycznym : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:ŁUKOWIAK GRZEGORZ
Author:ŁUKOWIAK GRZEGORZ
Signature:45D/15467
Rozwój somatyczny dzieci i młodzieży Bydgoszczy w wieku od 7 do 15 lat na podstawie badań z lat 1988-1998 : rozprawa doktorska
Keyword:ŁUKOWICZ MAŁGORZATA
Author:ŁUKOWICZ MAŁGORZATA
Signature:45D/17989
Rozważania o etiologii tętniaków lewej komory serca u dzieci z gruźlicą : rozprawa doktorska
Keyword:ŁUPIŃKI RYSZARD WITOLD
Author:ŁUPIŃKI RYSZARD WITOLD
Signature:45D/14747
Problemy racjonalnego żywienia wybranych grup chorych z ciężkim uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŁUPIŃSKI STANISŁAW JERZY
Author:ŁUPIŃSKI STANISŁAW JERZY
Signature:45D/3970
Problemy racjonalnego żywienia wybranych grup chorych z ciężkim uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŁUPIŃSKI STANISŁAW JERZY
Author:ŁUPIŃSKI STANISŁAW JERZY
Signature:45D/3970
Kliniczno-genetyczna analiza proksymalnego dziecięcego rdzeniowego zaniku mięśni
Keyword:ŁUSAKOWSKA ANNA
Author:ŁUSAKOWSKA ANNA
Signature:45D/14177
Zdolność komórek krwi obwodowej pacjentów chorych na kiłę do wytwarzania niektórych cytokin : rozprawa doktorska
Keyword:ŁUSIAK MARZANNA
Author:ŁUSIAK MARZANNA
Signature:45D/18289
Promieniolecznictwa pooperacyjne guzów złośliwych jądra
Keyword:ŁUSZNIENKO-SOBCZAK NATALIA
Author:ŁUSZNIENKO-SOBCZAK NATALIA
Signature:45D/732
Ocena epidemiologiczna i kliniczna toksokarozy : rozprawa doktorska
Keyword:ŁUŻNA-LYSKOV AGATA
Author:ŁUŻNA-LYSKOV AGATA
Signature:45D/17148
Zastosowanie wolnego unaczynionego przeszczepu strzałki u dzieci : praca doktorska
Keyword:ŁYCZAKOWSKA MARIA
Author:ŁYCZAKOWSKA MARIA
Signature:45D/15732
Ocena czynników ryzyka zaburzeń wzrostu i cynności nerek podwojonych u dzieci po operacjach na drogach moczowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŁYDKA MARIA
Author:ŁYDKA MARIA
Signature:45D/15196
Kliniczna ocena wartości miękkich promieni Roentgena w leczeniu naczyniaków w porównaniu z innymi metodami postępowania terapeutycznego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ŁYKO MARGOT MARIA
Author:ŁYKO MARGOT MARIA
Signature:45D/6444