KRO - MAŚ (5)

Wpływ długoterminowej terapii antyandrogennej na insulinooporność u chorych z zespołem policystycznych jajników : [praca doktorska]
Keyword:ŁYKO ZBIGNIEW
Author:ŁYKO ZBIGNIEW
Signature:45D/17409
Porody u matek młodocianych : praca doktorska
Keyword:ŁYSIKIEWICZ ANDRZEJ
Author:ŁYSIKIEWICZ ANDRZEJ
Signature:45D/2491
Ochronne działanie prądu elektrycznego w tzw. wstrząsie histaminowym u świnki morskiej
Keyword:ŁYSZCZARZ JERZY
Author:ŁYSZCZARZ JERZY
Signature:45D/458
Wydzielanie żołądkowe w wirusowym zapaleniu wątroby : rozprawa doktorska
Keyword:MACH GRAŻYNA
Author:MACH GRAŻYNA
Signature:45D/4326
Badania nad hepatotoksycznością disulfiramu u zwierząt doświadczalnych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MACH TOMASZ
Author:MACH TOMASZ
Signature:45D/7067
Ocena wybranych parametrów biofizycznych dobrostanu płodu po leczeniu amioinfuzją ciąży powikłanej małowodziem : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MACHALSKI TOMASZ
Author:MACHALSKI TOMASZ
Signature:45D/16924
Polimorfizmy -2221 MspI oraz -23 HphI w regionie 5' genu insuliny. Związek z predyspozycją genetyczną do zachorowania na cukrzycę typu 1 : rozprawa doktorska
Keyword:MACHEJKO PAWEŁ
Author:MACHEJKO PAWEŁ
Signature:45D/16249
Polimorfizmy -2221 MspI oraz -23 HphI w regionie 5' genu insuliny. Związek z predyspozycją genetyczną do zachorowania na cukrzycę typu 1 : rozprawa doktorska
Keyword:MACHEJKO PAWEŁ
Author:MACHEJKO PAWEŁ
Signature:45D/16249
Odmiany tętnic jądrowych i jajnikowych u płodów i ludzi dorosłych : rozprawa doktorska
Keyword:MACHNICKI ANDRZEJ
Author:MACHNICKI ANDRZEJ
Signature:45D/17766
Zawartość selenu, selenobiałka P i glutationu oraz aktywność peroksydazy glutationowej we krwi i tkance nowotworowej u chorych z rakiem sutka : praca doktorska
Keyword:MACIĄG ANNA
Author:MACIĄG ANNA
Signature:45D/17166
Analiza reakcji polekowych zgłoszonych do ośrodka monitorowania niepożądanych działań leków w latach 1972-1995 : praca doktorska
Keyword:MACIEJCZYK AGATA
Author:MACIEJCZYK AGATA
Signature:45D/15307
Rozwój i dojrzewanie neuronów przedmurza szczura w świetle badań morfometrycznych : praca doktorska
Keyword:MACIEJEWSKA BEATA
Author:MACIEJEWSKA BEATA
Signature:45D/14445
Ocena stopnia zaawansowania raka endometrium - wartość diagnostyczna badania USG i RM : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MACIEJEWSKA EWA
Author:MACIEJEWSKA EWA
Signature:45D/17000
Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na poziomy badanych hormonów u kobiet z nadwagą w okresie pomenopauzalnym : rozprawa doktorska
Keyword:MACIEJEWSKA-KAŹMIERCZAK MARIA
Author:MACIEJEWSKA-KAŹMIERCZAK MARIA
Signature:45D/17184
Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na poziomy badanych hormonów u kobiet z nadwagą w okresie pomenopauzalnym: rozprawa doktorska
Keyword:MACIEJEWSKA-KAŹMIERCZAK MARIA
Author:MACIEJEWSKA-KAŹMIERCZAK MARIA
Signature:45D/17184
Wpływ wywołanej podawaniem preparatu Jectofer nadmiernej kumulacji żelaza w wątrobie na stężenie acetoocanu i &-hydroksymaślanu w krwi różnych obszarów naczyniowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MACIEJEWSKA-PASZEK IZABELA
Author:MACIEJEWSKA-PASZEK IZABELA
Signature:45D/16626
Wpływ wywołanej podawaniem preparatu Jectofer nadmiernej kumulacji żelaza w wątrobie na stężenie acetoocanu i &-hydroksymaślanu w krwi różnych obszarów naczyniowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MACIEJEWSKA-PASZEK IZABELA
Author:MACIEJEWSKA-PASZEK IZABELA
Signature:45D/16626
Wartość kliniczna trzech wskaźników równoważności dawek promieniowania /NSD,TDF, CRE/ w leczeniu raka krtani: praca na stopień doktora medycyny
Keyword:MACIEJEWSKI BOGUSŁAW
Author:MACIEJEWSKI BOGUSŁAW
Signature:45D/6476
Badania czynności nerek w otyłości u dzieci.
Keyword:MACIEJEWSKI JANUSZ
Author:MACIEJEWSKI JANUSZ
Signature:45D/1000
Badania nad obecnością wirusów i tworów wirusopodobnych w rozrostach nabłonkowych.
Keyword:MACIEJEWSKI WOJCIECH
Author:MACIEJEWSKI WOJCIECH
Signature:45D/2328