KRO - MAŚ (5)

Odległe wyniki operacyjnego leczenia odwarstwienia siatkówki sposobem Schepensa : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:MACIEJEWSKI ZBIGNIEW
Author:MACIEJEWSKI ZBIGNIEW
Signature:45D/4791
Badania przewodności właściwej tkanki powierzchniowej i głębokiej szyjki macicy w przebiegu prawidłowego cyklu płciowego : praca doktorska
Keyword:MACIEJEWSKI ZDZISŁAW
Author:MACIEJEWSKI ZDZISŁAW
Signature:45D/2497
Ocena wpływu chemio i radioterapii ze szczególnym uwzględnieniem L-asparaginazy na funkcję trzustki u dzieci dotkniętych chorobą nowotworową : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MACIEJKA-KAPUŚCIŃSKA LUCYNA
Author:MACIEJKA-KAPUŚCIŃSKA LUCYNA
Signature:45D/15836
Wartość dopplerowskich badań ultradźwiękowych w rozpoznaniu patologii przedczaszkowego odcinka tętnic szyjnych : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:MACIOCH WALDEMAR
Author:MACIOCH WALDEMAR
Signature:45D/15511
Wartość dopplerowskich badań ultradźwiękowych w rozpoznaniu patologii przedczaszkowego odcinka tętnic szyjnych : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:MACIOCH WALDEMAR
Author:MACIOCH WALDEMAR
Signature:45D/15511
Ocena stopnia narażenia pracowników chlewni na pyłowe i mikrobiologiczne zanieczyszczenia powietrza w aspekcie szkodliwego wpływu tych czynników na układ oddechowy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MACKIEWICZ BARBARA
Author:MACKIEWICZ BARBARA
Signature:45D/16604
Ocena stopnia narażenia pracowników chlewni na pyłowe i mikrobiologiczne zanieczyszczenia powietrza w aspekcie szkodliwego wpływu tych czynników na układ oddechowy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MACKIEWICZ BARBARA
Author:MACKIEWICZ BARBARA
Signature:45D/16604
Badania histopatologiczne siatkówki królika po zastosowaniu perfluorodekaliny :
Keyword:MACKIEWICZ JERZY
Author:MACKIEWICZ JERZY
Signature:45D/16204
Ocena dużych naczyń szyjnych metodą duplex Doppler u pacjentów z guzami szyi : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MACKIEWICZ-NARTOWICZ HANNA
Author:MACKIEWICZ-NARTOWICZ HANNA
Signature:45D/17182
Badania nad wpływem radiotoksyn na działanie niektórych leków ośrodkowego układu nerwowego : praca doktorska
Keyword:MAĆKOWIAK JÓZEF
Author:MAĆKOWIAK JÓZEF
Signature:45D/2263
Znaczenie kliniczne bradykardii u dzieci i młodzieży : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAĆKOWSKA KRYSTYNA
Author:MAĆKOWSKA KRYSTYNA
Signature:45D/14874
Neuroimmunomodulacyjne działanie neuroleptyków : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MADEJ ANDRZEJ
Author:MADEJ ANDRZEJ
Signature:45D/15075
Wpływ dootrzewnowego podawania Fibrolanu na przebieg doświadczalnego ostrego zapalenia trzustki i praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MADEJ BARBARA
Author:MADEJ BARBARA
Signature:45D/15557
Zmienność dobowa stężenia endogennego czynnika martwicy nowotworów (Tumor Necrosis Factor-alpha) u chorych z zaawansowanym procesem nowotworowym żołądka, jelita grubego i trzustki
Keyword:MADEJ KATARZYNA
Author:MADEJ KATARZYNA
Signature:45D/15700
Ocena opieki stomatologicznej nad kobietami ciężarnymi na podstawie badania zdrowotności narządu żucia i poziomu wychowania zdrowotnego położnic
Keyword:MADEJ KAZIMIERA
Author:MADEJ KAZIMIERA
Signature:45D/6132
 Odczyny węzłów chłonnych w raku krtani : praca na stopień doktora nauk medycznych /
Keyword:MADEJ MIROSŁAW
Author:MADEJ MIROSŁAW
Signature:45D/5951
Stan błony śluzowej górnych dróg oddechowych, węchu i smaku u pracowników kopalni siarki
Keyword:MADEJ STANISŁAW
Author:MADEJ STANISŁAW
Signature:45D/7064
 Ocena przydatności badania antygenu karcinoembrionalnego i alfafetoproteiny chorych z żółtaczką mechaniczną
Keyword:MADEJA ZDZISŁAW
Author:MADEJA ZDZISŁAW
Signature:45D/6406
Niektóre właściwości fizyko-chemiczne kwasów nukleinowych aorty oraz synteza RNA w skrawkach tkankowych in vitro
Keyword:MADOŃ JERZY
Author:MADOŃ JERZY
Signature:45D/2891
Nieinwazyjna ocena przepływów krwi w tętnicach palców u chorych z fenomenem Raynaud'a za pomocą przepływomierza dopplerowskiego wysokiej częstotliwości
Keyword:MADYCKI GRZEGORZ
Author:MADYCKI GRZEGORZ
Signature:45D/16127