KRO - MAŚ (5)

Ocena wybranych parametrów odpornościowych w aspekcie zaburzeń gospodarki tłuszczowej u chorych na pierwotne kłębkowe zapalenie nerek
Keyword:MADZIARSKA KATARZYNA
Author:MADZIARSKA KATARZYNA
Signature:45D/14553
Badania porównawcze nad populacjami synantropijnego pasożyta Argas (A.)reflexus (Fabricius, 1794) (Acari:Ixodida:Argasidae) : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAGDOŃ TERESA
Author:MAGDOŃ TERESA
Signature:45D/17453
Kontrolowane szczepienia przeciw durowi brzusznemu ; epidemiologiczna ocena porównywalności grup osób szczepionych różnymi szczepionkami.
Keyword:MAGDZIK WIESŁAW
Author:MAGDZIK WIESŁAW
Signature:45D/5L8
Poziom kwasu sjałowego i antygenu rakowo-płodowego w surowicy krwi dzieci z zespołem nerczycowym leczonych sterydami kory nadnerczy i immunosupresyjnie
Keyword:MAGIER KRZYSZTOF
Author:MAGIER KRZYSZTOF
Signature:45D/14751
Analiza zwolnień żołnierzy zawodowych ze służby wojskowej z przyczyn zdrowotnych
Keyword:MAGIER SŁAWOMIR
Author:MAGIER SŁAWOMIR
Signature:45D/16376
Rozpuszczalna forma białka adhezyjnego ICAM-1 w surowicy krwi u chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu A i typu B : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAGIERA MICHAŁ
Author:MAGIERA MICHAŁ
Signature:45D/18191
Rozpuszczalna forma białka adhezyjnego ICAM-1 w surowicy krwi u chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu A i typu B : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAGIERA MICHAŁ
Author:MAGIERA MICHAŁ
Signature:45D/18191
Zastosowanie opatrunków biologicznych ze skóry ksynogennej w celu przygotowania ziarniny ran oparzeniowych do pokrycia przeszczepem skórnym
Keyword:MAGIERSKI MIECZYSŁAW MARIAN
Author:MAGIERSKI MIECZYSŁAW MARIAN
Signature:45D/3400
Ocena wpływu laseroterapii na funkcję siatkówki centralnej w retinopatii cukrzycowej : praca doktorska
Keyword:MAGNOWSKA-WOŹNIAK MARIA
Author:MAGNOWSKA-WOŹNIAK MARIA
Signature:45D/17575
Ocena wpływu laseroterapii na funkcję siatkówki centralnej w retinopatii cukrzycowej : praca doktorska
Keyword:MAGNOWSKA-WOŹNIAK MARIA
Author:MAGNOWSKA-WOŹNIAK MARIA
Signature:45D/17575
Analiza kliniczna i mikologiczna kandydozy narządów płciowych i jamy ustnej, z uwzględnieniem właściwości biochemicznych grzybów oraz stężenia slgA w wydzielinie kanału szyjki macicy i w treści jamy ustnej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAGNOWSKI JACEK
Author:MAGNOWSKI JACEK
Signature:45D/17539
Analiza kliniczna i mikologiczna kandydozy narządów płciowych i jamy ustnej, z uwzględnieniem właściwości biochemicznych grzybów oraz stężenia slgA w wydzielinie kanału szyjki macicy i w treści jamy ustnej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAGNOWSKI JACEK
Author:MAGNOWSKI JACEK
Signature:45D/17539
Struktura 1 funkcja wątroby w warunkach podawania wybranych dwuskładnikowych preparatów antykoncepcyjnych
Keyword:MAICHER ADAM
Author:MAICHER ADAM
Signature:45D/15632
Układ kinin osoczowych u chorych z kłębkowym zapaleniem nerek
Keyword:MAIGA MAHAMANE KALIL
Author:MAIGA MAHAMANE KALIL
Signature:45D/4681
Badania morfologiczne nad wpływem oksytocyny i estradiolu na część gruczołową przysadki szczura : praca doktorska
Keyword:MAJAK JOLANTA
Author:MAJAK JOLANTA
Signature:45D/3283
Projekcja przedmurzowo-limbiczna u szczura i królika - badania metodami wstecznego transportu aksonalnego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAJAK KATARZYNA
Author:MAJAK KATARZYNA
Signature:45D/17767
Badania wpływu	promieni gamma oraz winkrystyny na	nowotwór NK/Ly przeszczepiony do mózgu myszy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAJAK MARIAN
Author:MAJAK MARIAN
Signature:45D/3975
Badania wpływu	promieni gamma oraz winkrystyny na	nowotwór NK/Ly przeszczepiony do mózgu myszy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAJAK MARIAN
Author:MAJAK MARIAN
Signature:45D/3975
Zmienność ukształtowania trzonów kręgów u młodocianych leczonych operacyjnie z powodu skoliozy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAJCHER PIOTR J
Author:MAJCHER PIOTR J
Signature:45D/15661
Ocena przydatności analizy komputerowej testu wibro-akustycznego w prognozowaniu stanu płodu i noworodka : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAJCHERSKI WITOLD
Author:MAJCHERSKI WITOLD
Signature:45D/15019