KRO - MAŚ (5)

Reakcja tkanek mózgu na obecność pierwotnego nowotworu mózgu - badania immunohistochemiczne i ultrastrukturalne : [praca doktorska]
Keyword:MAJCHROWSKA ANNA
Author:MAJCHROWSKA ANNA
Signature:45D/14848
Ocena kardiotokograficznej skali według Fischera oraz pH krwi włośniczkowej w aspekcie ich przydatności dla rozpoznania niedotlenienia płodu podczas porodu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAJCHROWSKI WŁODZIMIERZ
Author:MAJCHROWSKI WŁODZIMIERZ
Signature:45D/16008
Ocena kardiotokograficznej skali według Fischera oraz pH krwi włośniczkowej w aspekcie ich przydatności dla rozpoznania niedotlenienia płodu podczas porodu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAJCHROWSKI WŁODZIMIERZ
Author:MAJCHROWSKI WŁODZIMIERZ
Signature:45D/16008
Ocena wybranych układów antyoksydacyjnych we krwi chorych na cukrzycę : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAJCHRZAK ANNA
Author:MAJCHRZAK ANNA
Signature:45D/16843
Legalność wprowadzenia afrodyzjaków na polski rynek konsumencki w oparciu o nauki farmaceutyczne x rozprawa doktorska
Keyword:MAJCHRZAK ELŻBIETA
Author:MAJCHRZAK ELŻBIETA
Signature:45D/16829
Dynamika zachowania się stężenia sodu, potasu i chloru w surowicy krwi i w moczu u chorych po operacjach śródczaszkowych : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:MAJCHRZAK HENRYK
Author:MAJCHRZAK HENRYK
Signature:45D/3958
Dynamika zachowania się stężenia sodu, potasu i chloru w surowicy krwi i w moczu u chorych po operacjach śródczaszkowych : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:MAJCHRZAK HENRYK
Author:MAJCHRZAK HENRYK
Signature:45D/3958
Rokowanie medyczno-społeczne w padaczce u dzieci na podstwie ponownej oceny 120 chorych po 6 latach : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych.
Keyword:MAJCHRZAK RENATA
Author:MAJCHRZAK RENATA
Signature:45D/3942
Ocena przydatności kardiotokografii w diagnostyce zagrożenia płodu podczas drugiego okresu porodu : rozprawa doktorska.
Keyword:MAJCHRZAK RYSZARD
Author:MAJCHRZAK RYSZARD
Signature:45D/6542
Aktywność fibrynolityczna osocza u kobiet z zahamowanym wzrostem wewnątrzmacicznym płodu
Keyword:MAJCZYŃSKA WIESŁAWA
Author:MAJCZYŃSKA WIESŁAWA
Signature:45D/7034
Zachowanie się stężenia jonu cynku /Zn++/ w surowicy krwi chorych na wirusowe zapalenie wątroby : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAJDA ANNA
Author:MAJDA ANNA
Signature:45D/5546
Flora bakteryjna jamy ustnej i gardła i jej właściwości anta-gonistyczne u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną.
Keyword:MAJDA-STANISŁAWSKA EWA
Author:MAJDA-STANISŁAWSKA EWA
Signature:45D/13998
Morfologia różnicowa plaki w stwardnieniu rozsianym, stwardnieniu rozlanym Schilder'a i chorobie Devic'a.
Keyword:MAJDECKI TADEUSZ
Author:MAJDECKI TADEUSZ
Signature:45D/ 618
Wartości e1ektropotencjałów powierzchniowych i warstwowych wypełnień amalgamatowych oraz ich wpływ na błonę śluzową jamy ustnej w badaniach własnych ; praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAJER ELŻBIETA
Author:MAJER ELŻBIETA
Signature:45D/15741
Glikoproteidy śliny a próchnica zębów : rozprawa habilitacyjna.
Keyword:MAJEWSKA ANNA
Author:MAJEWSKA ANNA
Signature:45D/4000
Badania nad wpływem mikrofal na narząd wzroku
Keyword:MAJEWSKA KALINA
Author:MAJEWSKA KALINA
Signature:45d/697
Wpływ skurczu tętnic mózgowych na wyniki leczenia operacyjnego chorych z pękniętym tętniakiem wewnątrzczaszkowym : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAJEWSKI ANDRZEJ
Author:MAJEWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/6395
Retrospektywna analiza wybranych aspektów stymulacji fizjologicznej serca (AAI, DDD) w zespole chorego węzła zatokowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MAJEWSKI JACEK
Author:MAJEWSKI JACEK
Signature:45D/17214
Aktywność kalcytoniny oraz reaktywność przytarczyc w różnych rodzajach nadczynności tarczycy przed i po leczeniu farmakologicznym : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii.
Keyword:MAJEWSKI TADEUSZ
Author:MAJEWSKI TADEUSZ
Signature:45D/3401
Stężenie czynnika martwicy nowotworów alfa i interferonu gamma w surowicy chorych z nietoksycznym wolem guzkowym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych.
Keyword:MAJEWSKI TOMASZ
Author:MAJEWSKI TOMASZ
Signature:45D/17034