MAT - O (6)

Wpływ rehabilitacji na odległe wyniki leczenia operacyjnego przemieszczonych krążków międzykręgowych w odcinku lędźwiowym kręgosłupa : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MATACZYŃSKI KRZYSZTOF
Author:MATACZYŃSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/16591
Klonowanie, ekspresja i regulacja aktywności rekombinowanej fosfolipazy C delta3 : praca doktorska
Keyword:MATECKI ANDRZEJ
Author:MATECKI ANDRZEJ
Signature:45D/17586
Zastosowanie fluory zwących przeciwciał w badaniu grup krwi
Keyword:MATEJ HENRYK
Author:MATEJ HENRYK
Signature:45D/237
Udział lektyn endogennych w oddziaływaniach adhezyjnych komórek nowotworowych z komórkami śródbłonka naczyniowego : praca doktorska
Keyword:MATEJUK AGATA
Author:MATEJUK AGATA
Signature:45D/15805
Umieralność dzieci i młodzieży w wieku 0-17 lat na terenie województwa poznańskiego w latach 1976-88 i jej niektóre uwarunkowania : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MATERNA-KIRYLUK ANNA
Author:MATERNA-KIRYLUK ANNA
Signature:45D/11527
Rozmieszczenie fluoru w zębach i żuchwie zwierzyny płowej oraz ich wzajemne uwarunkowania metaboliczne : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MATERNY MARIA
Author:MATERNY MARIA
Signature:45D/17020
Kinetyka rozkładu minocykliny w roztworach wodnych : praca przedstawiona w celu uzyskania stopnia doktora farmacji
Keyword:MATLAK BARBARA
Author:MATLAK BARBARA
Signature:45D/6983
Związki flawonoidowe w kwiatostanach Erysimum perofskianum Fisch
Keyword:MATŁAWSKA IRENA
Author:MATŁAWSKA IRENA
Signature:45D/2319
Zmiany psychosomatyczne w okresie ciąży i połogu ; praca doktorska
Keyword:MATSANGOS PROKOPIS
Author:MATSANGOS PROKOPIS
Signature:45D/23324
Charakterystyka retrowirusa mysiego o powinowactwie do komórek śródbłonka naczyń krwionośnych jako potencjalnego narzędzia w terapii genowej chorób skóry przebiegających z zaburzeniami angiogenezy : praca doktorska
Keyword:MATUSCHKE-KUCZYŃSKA BEATA
Author:MATUSCHKE-KUCZYŃSKA BEATA
Signature:45D/16955
Oznaczanie Alfa-Fetoproteiny w surowicy krwi noworodków oraz wykorzystanie tego badania dla oceny wieku ciążowego i praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MATUSIAK JADWIGA
Author:MATUSIAK JADWIGA
Signature:45D/3462
Własności biolgiczne szczepów Staphylococcus epidermidis izolowanych z błony śluzowej jamy ustnej po zabiegach chirurgicznych : praca doktorska
Keyword:MATUSZCZYK STEFAN A
Author:MATUSZCZYK STEFAN A
Signature:45D/7071
Badania nad mechanizmem działania wybranych środków przeciwgorączkowych : praca doktorska
Keyword:MATUSZEK MARIA
Author:MATUSZEK MARIA
Signature:45D/2478
Poziom kwasu -aminomasłowego (GABA) i aktywność de- karbokrylazy kwasu glutaminowego (GAD) w przeszcze­ pionym nowotworze (CX-2) u myszy oraz w guzie nowot­ worowym jelita grubego u człowieka : praca doktorska
Keyword:MATUSZEK MARIUSZ
Author:MATUSZEK MARIUSZ
Signature:45D/14981
Klinika oraz odległe wyniki operacyjnego leczenia zakrzepów tętnicy szyjnej : praca doktorska
Keyword:MATUSZELAŃSKA IRENA
Author:MATUSZELAŃSKA IRENA
Signature:45D/2258
Syntezy azotowych pochodnych taraksastanu.
Keyword:MATUSZELEWSKA HENRYKA
Author:MATUSZELEWSKA HENRYKA
Signature:45D/2316
Ocena przydatności diagnostycznej prób prowokacyjnych w alergii i nietolerancji pokarmowej u dzieci : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MATUSZEWSKA ELŻBIETA BOŻENA
Author:MATUSZEWSKA ELŻBIETA BOŻENA
Signature:45D/17038
Ocena zastosowania ciepłej kardioplegii w pomostowaniu tętnic wieńcowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MATUSZEWSKI MACIEJ
Author:MATUSZEWSKI MACIEJ
Signature:45D/16400
Badania oddziaływań pochodnych nitroakrydyny na komórki nowotworowe w hodowli tkankowej :	[praca doktorska]
Keyword:MATUSZKIEWICZ ANDRZEJ
Author:MATUSZKIEWICZ ANDRZEJ
Signature:45D/5432
Przydatność oftalmodynamometri i przezpowiekowej bocznej w diagnostyce chorób naczyniowych mózgu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MATYJEK JERZY
Author:MATYJEK JERZY
Signature:45D/3651