MAT - O (6)

Wpływ stałej elektrostymulacji serca w czasie przeciążenia objętościowego na stężenie przedsionkowego peptydu natriuretycznego (ANP) w osoczu krwi oraz na wybrane parametry hemodynamiczne : rozprawa doktorska
Keyword:MITKOWSKI PRZEMYSŁAW
Author:MITKOWSKI PRZEMYSŁAW
Signature:45D/15782
Ocena kliniczna przydatności tranzystorowego aparatu do badania żywotności miazgi zębów.
Keyword:MITRĘGA JERZY
Author:MITRĘGA JERZY
Signature:45D/540
Kliniczna ocena endoskopowego protezowania dróg żółciowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MITTLENER STANISŁAW
Author:MITTLENER STANISŁAW
Signature:45D/17337
Rytmy dobowe hormonów osi przysadka -gonady u mężczyzn w okresie starzenia się i starości : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MIZERA WOJCIECH
Author:MIZERA WOJCIECH
Signature:45D/15831
Ocena ekspresji cząstek adhezji w nowotworach układu oddechowego : rozprawa doktorska
Keyword:MIZERA-NYCZAK EWA
Author:MIZERA-NYCZAK EWA
Signature:45D/17957
Metabolizm histaminy we wstrząsie krwotoczno-podciśnieniowym u królików : praca doktorska
Keyword:MIZGIERT WłADYSŁAW
Author:MIZGIERT WłADYSŁAW
Signature:45D/2496
Ocena wybranych parametrów klinicznych i hormonalnych u chorych z mastopatią : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MIZIA-STEC KATARZYNA
Author:MIZIA-STEC KATARZYNA
Signature:45D/15357
Wpływ wanadu na obraz morfologiczny i niektóre odczyny histochemiczne wątroby szczura : [praca doktorska]
Keyword:MIZIKOWSKA EWA
Author:MIZIKOWSKA EWA
Signature:45D/4705
Wyniki medyczno-socjalne stosowania rehabilitacji leczniczej u chorych leczonych operacyjnie z powodu przepukliny pachwinowej pierwotnej : rozprawa na stopień naukowy doktora medycyny
Keyword:MIZIKOWSKI ZBIGNIEW
Author:MIZIKOWSKI ZBIGNIEW
Signature:45D/3638
Charakterystyka plazmidu determinującego wytwarzanie siarkowodoru u E.coli : praca doktorska
Keyword:MLECZKO JÓZEF
Author:MLECZKO JÓZEF
Signature:45D/6942
Ocena przydatności angiografii rezonansu magnetycznego w diagnostyce nadciśnienia tętniczego naczyniowo-nerkowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MLOSEK ROBERT KRZYSZTOF
Author:MLOSEK ROBERT KRZYSZTOF
Signature:45D/17899
Ocena przydatności scyntygrafii klatki piersiowej przy użyciu 99mTc-MIBI w określaniu stopnia zaawansowania raka sutka : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MŁODKOWSKI JAN
Author:MŁODKOWSKI JAN
Signature:45D/18089
Ocena przydatności scyntygrafii klatki piersiowej przy użyciu 99mTc-MIBI w określaniu stopnia zaawansowania raka sutka : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MŁODKOWSKI JAN
Author:MŁODKOWSKI JAN
Signature:45D/18089
Charakterystyka i wykorzystanie nowych bakteriofagów gronkowcowych w transdukcji i eliminacji oporności na leki : praca doktorska
Keyword:MŁYNARCZYK ANDRZEJ
Author:MŁYNARCZYK ANDRZEJ
Signature:45D/6910
Lokalizacja genów oporności na leki i wytwarzania koagulazy u wybranych szczepów Staphylococcus aureus : praca doktorska
Keyword:MŁYNARCZYK GRAŻYNA
Author:MŁYNARCZYK GRAŻYNA
Signature:45D/6909
Ośrodkowe działanie antyneoplastonu AS 2-1 : praca doktorska
Keyword:MŁYNARCZYK MAŁGORZATA
Author:MŁYNARCZYK MAŁGORZATA
Signature:45D/16650
Badania współzależności pomiędzy zmianami w płucach a składem aminokwasów osocza krwi pod wpływem pyłów przemysłowych : praca doktorska
Keyword:MŁYNARCZYK WIESŁAW
Author:MŁYNARCZYK WIESŁAW
Signature:45D/2507
Wytrzymałość przeszczepów kostnych.
Keyword:MŁYNARSKI JACEK
Author:MŁYNARSKI JACEK
Badania nad gospodarką węglowodanową w pierwotnych hiperlipoproteidemiach : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MŁYŃSKI JANUSZ
Author:MŁYŃSKI JANUSZ
Signature:45D/6067
Zachowanie się insuliny i peptydu-C w zawale serca : praca doktorska
Keyword:MOCARSKA-GÓRNA BARBARA
Author:MOCARSKA-GÓRNA BARBARA
Signature:45D/14371