MAT - O (6)

Badania nad zastosowaniem błon owodni dojrzałego płodu ludzkiego w leczeniu nadżerek części pochwowej macicy : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:MINOL EUGENIUSZ
Author:MINOL EUGENIUSZ
Signature:45D/5395
Wpływ różnorodnych sposobów leczenia na zmiany w układzie krzepnięcia i strukturalne zmiany w płucach w przebiegu doświadczalnego wstrząsu urazowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MIŃKO SYLWESTER
Author:MIŃKO SYLWESTER
Signature:45D/5933
Kompleksy trombina - antytrombina III (TAT) i inne testy krzepnięcia u kobiet leczonych energią promienistą z powodu nowotworów złośliwych narządu rodnego : rozprawa doktorska
Keyword:MIODOŃSKA JANINA
Author:MIODOŃSKA JANINA
Signature:45D/16287
Kompleksy trombina - antytrombina III (TAT) i inne testy krzepnięcia u kobiet leczonych energią promienistą z powodu nowotworów złośliwych narządu rodnego : rozprawa doktorska
Keyword:MIODOŃSKA JANINA
Author:MIODOŃSKA JANINA
Signature:45D/16287
Wpływ niektórych hormonów na czerniaka złośliwego w hodowli.
Keyword:MIODUSZEWSKA OLGA
Author:MIODUSZEWSKA OLGA
Signature:45D/472
Związki flawonoidowe w zielu Ageratum mexicanum Sims.
Keyword:MIONKOWSKI HENRYK
Author:MIONKOWSKI HENRYK
Signature:45D/2299
Schorzenia rozrostowe utkania chłonnego w świetle badań klinicznych i hematologicznych
Keyword:MIRKOWSKA-STELMACHOWSKA ANNA
Author:MIRKOWSKA-STELMACHOWSKA ANNA
Signature:45D/665
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) i trójglicerydy (TG) jako wskaźniki rozpoczynającej się martwicy trzustki w jej ostrym doświadczalnym zapaleniu praca doktorska
Keyword:MIROSŁAW CEZARY
Author:MIROSŁAW CEZARY
Signature: 45D/14228
Ocena skuteczności stosowania ipronalu w wielokrotnym stresie na podstawie wydalania kwasu wanilino-migdałowego : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:MIROSZ JANINA
Author:MIROSZ JANINA
Signature:45D/3674
Synergistyczne działanie kombinacji karbenicyliny z gentamycyną na pałeczki Pseudomonas aeruginosa ; praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:MIRSKA ILONA
Author:MIRSKA ILONA
Signature:45D/3332
Wpływ linolo-linolenofosfatydylocholiny (EPL) na przebieg znieczulenia ogólnego wywołanego eterem dwuetyłowym, trójchloretylenem i halotanem u myszy « praca doktorska
Keyword:MISIEWICZ LEOKADIA
Author:MISIEWICZ LEOKADIA
Signature:45D/2598
Wpływ wybranych anestetyków dożylnych na stężenie noradrenaliny i kortyzolu w surowicy krwi chorych operowanych z powodu wola obojętnego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MISIOŁEK HANNA
Author:MISIOŁEK HANNA
Signature:45D/15330
Wpływ wybranych anestetyków dożylnych na stężenie noradrenaliny i kortyzolu w surowicy krwi chorych operowanych z powodu wola obojętnego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MISIOŁEK HANNA
Author:MISIOŁEK HANNA
Signature:45D/15330
Gen mysiej interleukiny-4 i dezaminazy cytozyny z Escherichia coli w terapii genowej mysiego czerniaka B16(F10) : praca doktorska
Keyword:MISSOL EWA
Author:MISSOL EWA
Signature:45D/16045
Miejscowe i ogólnoustrojowe następstwa zanieczyszczenia ran tkanek miękkich rudami miedzi
Keyword:MISTERKA STEFAN
Author:MISTERKA STEFAN
Signature:45D/4690
Miejscowe i ogólnoustrojowe następstwa zanieczyszczenia ran tkanek miękkich rudami miedzi
Keyword:MISTERKA STEFAN
Author:MISTERKA STEFAN
Signature:45D/4690
Aktywność fosforylazy tymidynowej w tkankach nowotworowych : (praca doktorska)
Keyword:MISZCZAK-ZABORSKA ELŻBIETA
Author:MISZCZAK-ZABORSKA ELŻBIETA
Signature:45D/16545
Zasoby magnezu u dzieci z cukrzycą typu I : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MISZKURKA GRAŻYNA
Author:MISZKURKA GRAŻYNA
Signature:45D/14710
Rola kwasu glutaminowego w przewlekłej neurodegeneracji OUN - zaburzenia uczenia się i pamięci : praca doktorska
Keyword:MISZTAL MARCIN
Author:MISZTAL MARCIN
Signature:45D/15673
Otolaryngologiczna ocena stanu zdrowia pracowników kopalni węgla brunatnego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MISZTELA STANISŁAW
Author:MISZTELA STANISŁAW
Signature:45D/15186