MAT - O (6)

Etiologia, leczenie i zapobieganie kamicy koralowatej nerek : [praca doktorska]
Keyword:MILEWSKI JERZY BOGUMIŁ
Author:MILEWSKI JERZY BOGUMIŁ
Signature:45D/4701
Wartość prowokacyjnych prób donosowych w diagnostyce astmy aspirynowej : praca doktorska
Keyword:MILEWSKI MAMERT
Author:MILEWSKI MAMERT
Signature:45D/14890
Wyniki badań molekularnych w rodzinach obciążonych występowaniem zespołu łamliwego chromosomu X.
Keyword:MILEWSKI MICHAŁ
Author:MILEWSKI MICHAŁ
Signature:45D/14201
Badania nad syntezą i własnościami pochodnych 1,1-Dwutlenku Pirydo-[2,3-c ] -1,2-Tiazyny : praca doktorska
Keyword:MILIAN ANNA
Author:MILIAN ANNA
Signature:45D/5895
Analiza, przy użyciu RT-PCR, kinetyki wydzielania cytokin przez limfocyty obecne w płucach w warunkach doświadczalnych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MILIK ALICIA
Author:MILIK ALICIA
Signature:45D/16084
Wybrane aspekty przeszczepu wątroby w autoimmunologicznym zapaleniu wątroby : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MILKIEWICZ PIOTR
Author:MILKIEWICZ PIOTR
Signature:45D/16888
Czynniki ryzyka otruć samobójczych u chorych na padaczkę i rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MILLER KRZYSZTOF
Author:MILLER KRZYSZTOF
Signature:45D/14722
Złożone glikosfingolipidy różnych tkanek i narządów człowieka oraz zwierząt : praca doktorska
Keyword:MILLER-PODRAZA HALINA
Author:MILLER-PODRAZA HALINA
Signature:45D/6448
Wpływ przewlekłego, inhalacyjnego zatruwania dwusiarczkiem węgla na glikozoaminoglikany ściany naczyniowej aorty królików : praca doktorska
Keyword:MILLO BARBARA
Author:MILLO BARBARA
Signature:45D/5441
Właściwości biochemiczne i immunologiczne [gamma]-glutamylotransferazy : rozprawa doktorska
Keyword:MILNEROWICZ HALINA
Author:MILNEROWICZ HALINA
Signature:45D/6424
Ocena przydatności tętnic okrężniczych i ich połączeń do zabiegów wytwórczych całe przełyku z jelita grubego : rozprawa doktorska
Keyword:MILNEROWICZ STANISŁAW
Author:MILNEROWICZ STANISŁAW
Signature:45D/5902
Regulacyjna rola kwasu 1-piroi ino-5-karboksy1 owego w procesie biosyntezy kolagenu :	rozprawa	doktorska
Keyword:MILTYK WOJCIECH
Author:MILTYK WOJCIECH
Signature:45D/17856
Aktywność katepsyny D w surowicy krwi chorych ze świeżym zawałem serca : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MIŁEK-KURZĄTKOWSKA DOROTA EDWARDA
Author:MIŁEK-KURZĄTKOWSKA DOROTA EDWARDA
Signature:45D/16478
Wpływ rodzaju gleby i sposobu nawożenia na przeżywalność jelitowych bakterii chorobotwórczych.
Keyword:MIŁKOWSKA-JANKOWSKA DANUTA
Author:MIŁKOWSKA-JANKOWSKA DANUTA
Signature:45D/2298
Aktywność dehydrogenazy bursztynianowej w granulocy-tach krwi pępowinowej noworodków w przypadkach niewydolności łożyska : praca doktorska
Keyword:MINAROWSKA ALINA
Author:MINAROWSKA ALINA
Signature:45D/14370
Ocena skuteczności immunoterapii swoistej w wybranych chorobach atopowych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:MINCEWICZ GRZEGORZ
Author:MINCEWICZ GRZEGORZ
Signature:45D/16268
Wpływ tomografii rezonansu magnetycznego na wybrane funkcje granulocytów objętnochłonnych in vivo i in vitro : praca doktorska
Keyword:MINCZYKOWSKI ANDRZEJ
Author:MINCZYKOWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/14300
Badania produktów redukcji i alkilacji mucyny żołądkowej izolowanej w obecności inhibitorów proteolizy : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:MINKIEWICZ IWONA
Author:MINKIEWICZ IWONA
Signature:45D/14796
Badanie wydolności układu serotoninowego i pozytywnego reagowania na fluoksetynę u osob uzależnionych od alkoholu : praca doktorska
Keyword:MINKOWSKI KRZYSZTOF
Author:MINKOWSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/1835
Badania nad zastosowaniem błon owodni dojrzałego płodu ludzkiego w leczeniu nadżerek części pochwowej macicy.
Keyword:MINOL EUGENIUSZ
Author:MINOL EUGENIUSZ
Signature:45D/502