P - R (7)

Wpływ glutaminianu sodu (MSG) wprowadzonego w okresie okołourodzeniowym na układ podwzgórze-przysad-ka-tarczyca dojrzałych płciowo szczurów samców : praca doktorska
Keyword:PARTYKA MAŁGORZATA
Author:PARTYKA MAŁGORZATA
Signature:45D/15063
Ocena wskazań do wczesnej ekstubacji chorych po zabiegach kardiochirurgicznych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PARTYKA TERESA
Author:PARTYKA TERESA
Signature:45D/16882
Problemy leczenia chorych z zaburzeniami narządu wzroku w następstwie złamań kości środkowego odcinka twarzy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PARTYKA-TOBIASZ BARBARA
Author:PARTYKA-TOBIASZ BARBARA
Signature:45D/14843
Ocena przydatności badań urodynamicznych u dzieci leczonych z powodu zaburzeń oddawania moczu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PARUSZKIEWICZ GRZEGORZ
Author:PARUSZKIEWICZ GRZEGORZ
Signature:45d/15386
Ocena przydatności badań urodynamicznych u dzieci leczonych z powodu zaburzeń oddawania moczu : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PARUSZKIEWICZ GRZEGORZ
Author:PARUSZKIEWICZ GRZEGORZ
Signature:45D/15386
Kriochirurgiczne leczenie nadżerek części pochwowej macicy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PARYLAK HENRYK
Author:PARYLAK HENRYK
Signature:45D/4900
Badania elektromiograficzne mięśni zewnątrzgałkowych w chorobie Gravesa-Basedowa : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:PARZUCHOWSKI ANDRZEJ
Author:PARZUCHOWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/7013
Porównawcza ocena ciśnienia tętniczego krwi w warunkach ambulatoryjnych, domowych i szpitalnych w oparciu o tradycyjne metody pomiaru oraz 24-godzinną automatyczną rejestrację : praca doktorska
Keyword:PASCHALIS-PURTAK KATARZYNA
Author:PASCHALIS-PURTAK KATARZYNA
Signature:45D/14549
Badania nowego typu protezy polskiej uszczelnianej albuminą : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PASEK KONRAD
Author:PASEK KONRAD
Signature:45d/17836
Doświadczalne gojenie się rany urazowej wątroby po napromienieniu energią jonizującą : rozprawa doktorska
Keyword:PASIEK JAN
Author:PASIEK JAN
Signature:45D/3990
Otrzymywanie i właściwości lecytyny rzepakowej o wysokiej zawartości fosfatydylocholiny.
Keyword:PASKER BEATA
Author:PASKER BEATA
Signature:45D/14117
Ocena potrzeb leczniczych w zakresie jamy ustnej u ludzi w podeszłym wieku : praca doktorska
Keyword:PASTERNAK MAŁGORZATA
Author:PASTERNAK MAŁGORZATA
Signature:45D14477
Wyniki operacyjnego leczenia padaczki pourazowej : rozprawa doktorska
Keyword:PASTUSZKO MAREK
Author:PASTUSZKO MAREK
Signature:45D/5363
Badanie mechanizmu cytotoksycznego działania nowych pochodnych 4-karboksyamidowych akrydyny i 1-nitroakrydyny : (rozprawa	doktorska)
Keyword:PASTWA ELŻBIETA
Author:PASTWA ELŻBIETA
Signature:45D/16252
Badania porównawcze ekspresji genów regulujących cykl komórkowy w raku jelita grubego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PASZ-WALCZAK GRAŻYNA
Author:PASZ-WALCZAK GRAŻYNA
Signature:45D/17544
Białka ostrej fazy II rzutu w ostrym zapaleniu wątroby HBV i ich przydatność jako czynnika rokowniczego losów zakażenia : praca doktorska
Keyword:PASZKIEWICZ JACEK
Author:PASZKIEWICZ JACEK
Signature:45D/14500
Ocena skuteczności leczenia operacyjnego miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych : rozprawa doktorska
Keyword:PASZKIEWICZ KRZYSZTOF
Author:PASZKIEWICZ KRZYSZTOF
Signature:45D/6026
Wpływ leczenia uzdrowiskowego w Wysokiej-Zdroju na czynność serca : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PASZKOT MARIUSZ
Author:PASZKOT MARIUSZ
Signature:45D/15120
Ocena wgajania się autogennych wolnych przeszczepów skóry pełnej grubości na podstawie badań termograficznych i histochemicznych: [praca doktorska]
Keyword:PASZKOWSKA HALINA
Author:PASZKOWSKA HALINA
Signature:45D/3774
Ocena morfologiczna błony śluzowej żołądka u dorosłych pacjentów w zakażeniu helicobacter pylori : praca doktorska
Keyword:PASZTALENIEC LILIA ŁUCJANNA
Author:PASZTALENIEC LILIA ŁUCJANNA
Signature:45D/14356