P - R (7)

Ocena toksyczności chlorku chlorocholiny (CCC) w 12 miesięcznym doświadczeniu na szczurach szczepu Wistar : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PALEŃ PIOTR ANDRZEJ
Author:PALEŃ PIOTR ANDRZEJ
Signature:45D/16180
Paratypia a rozwój raka szyjki macicy w świetle badań własnych.
Keyword:PALlŃSKA-WESSE ZOFIA
Author:PALlŃSKA-WESSE ZOFIA
Signature:45D/376
Badanie przyczyn utraty wzroku i określenie czynników ułatwiających adaptację do zawodu u niewidomych z województwa katowickiego : (granice województwa do 1.VI.1975 r.)	: praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:PALUCHIEWICZ JADWIGA
Author:PALUCHIEWICZ JADWIGA
Signature:45D/3411
Badanie przyczyn utraty wzroku i określenie czynników ułatwiających adaptację do zawodu u niewidomych z województwa katowickiego : (granice województwa do 1.VI.1975 r.)	: praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:PALUCHIEWICZ JADWIGA
Author:PALUCHIEWICZ JADWIGA
Signature:45D/3411
Występowanie nadreaktywności oskrzeli u chorych na atopowe zapalenie skóry : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PALUCHOWSKA ELWIRA BEATA
Author:PALUCHOWSKA ELWIRA BEATA
Signature:45D/16338
Zagadnienie postępowania z zębem tkwiącym w szczelinie złamania żuchwy.
Keyword:PALUCHOWSKA HALINA
Author:PALUCHOWSKA HALINA
Signature:45D/2350
Znaczenie dyshormonozy tarczycowej z eutyreozą (Euthyroid Sick Syndrome) u pacjentów z urazem czaszkowo-mózgowym : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:PALUGNIOK RYSZARD
Author:PALUGNIOK RYSZARD
Signature:45D/17620
Znaczenie dyshormonozy tarczycowej z eutyreozą (Euthyroid Sick Syndrome) u pacjentów z urazem czaszkowo-mózgowym : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:PALUGNIOK RYSZARD
Author:PALUGNIOK RYSZARD
Signature:45D/17620
Dyspersja repolaryzacji komór u pacjentów zawałem serca : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PALUSIŃSKI ROBERT
Author:PALUSIŃSKI ROBERT
Signature:45D/17676
Zachowanie się lipidów krwi oraz wybranych czynników wpływających na gospodarkę tłuszczową u dzieci z wrodzonymi siniczymi wadami serca : praca doktorska
Keyword:PALUSZAK WACŁAWA
Author:PALUSZAK WACŁAWA
Signature:45D/6404
Immumofenotyp nowotworowych komórek plazmatycznych i limfocytów krwi obwodowej jako czynnik prognostyczny w szpiczaku mnogi
Keyword:PALUSZEWSKA MONIKA
Author:PALUSZEWSKA MONIKA
Signature:45D/14142
Badania nad możliwością wykorzystania pochodnych z układem chlprometylosulfonowym jako pestycydów.
Keyword:PALUT DANUTA
Author:PALUT DANUTA
Signature:45D/768
Potencjały oscylacyjne w badaniach elektroretinograficznych u chorych na cukrzycę typu I i II : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PAŁENGA-PYDYN DOROTA
Author:PAŁENGA-PYDYN DOROTA
Signature:45D/16242
Potencjały oscylacyjne w badaniach elektroretinograficznych u chorych na cukrzycę typu I i II : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PAŁENGA-PYDYN DOROTA
Author:PAŁENGA-PYDYN DOROTA
Signature:45D/16242
Powstawanie, unieczynnianie i poziom kinin we krwi podczas wstrząsu opaskowego u królików : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PAŁGAN ELŻBIETA
Author:PAŁGAN ELŻBIETA
Signature:45D/4247
Maksymalne pochłanianie tlenu oraz niektóre cechy fizjologiczne i somatyczne pracowników Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach
Keyword:PAŁKA PIOTR
Author:PAŁKA PIOTR
Signature:45D/6883
Badania nad wykrywaniem lipoproteiny X /LP-X/ w surowicy i jej wartością diagnostyczną w rozpoznaniu stanów zastoju żółci w wątrobie :[praca doktorska]
Keyword:PAŁYNYCZKO ZDZISŁAW
Author:PAŁYNYCZKO ZDZISŁAW
Signature:45D/6833
Ocena replikacji chromosomu X z aberracjami strukturalnymi : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:PANASIUK BARBARA
Author:PANASIUK BARBARA
Signature:45D/15858
Uodpornienie czynne przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu i opon mózgowo - rdzeniowych osób z zespołem nabytego niedoboru odporności : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:PANASIUK BOŻENA
Author:PANASIUK BOŻENA
Signature:45D/16059
Uodpornienie czynne przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu i opon mózgowo - rdzeniowych osób z zespołem nabytego niedoboru odporności : rozprawa na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:PANASIUK BOŻENA
Author:PANASIUK BOŻENA
Signature:45D/16059