P - R (7)

Rola połączeń naczyniowych pomiędzy nadnerczem i nerką w patogenezie nadciśnienia tętniczego u szczurów z genetycznie uwarunkowanym nadciśnieniem tętniczym : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:PAPIERSKI KLAUDIUSZ MAREK
Author:PAPIERSKI KLAUDIUSZ MAREK
Signature:45D/15532
Cytogenetyczna ocena indywidualnej wrażliwości ludzi na działanie raonoepoksybutenu : praca doktorska
Keyword:PAPROCKA-BOROWICZ MAŁGORZATA
Author:PAPROCKA-BOROWICZ MAŁGORZATA
Signature:45D/14520
Wpływ dostępu w dziedzinie chirurgii na powstanie i kształtowanie się anestezjologii gdańskiej : praca doktorska
Keyword:PAPROCKA-LIPIŃSKA ANNA
Author:PAPROCKA-LIPIŃSKA ANNA
Signature:45D/17798
Inkorporacja 59Fe do krwinek czerwonych i aktywność erytropoetynowa osocz szczurów napromieniowanych dawką subletalną promieni rentgenowskich : praca doktorska
Keyword:PAPROCKA-SŁONKA EWA
Author:PAPROCKA-SŁONKA EWA
Signature:45D/2923
Wpływ przedoperacyjnej chemioterapii na przebieg i wczesne wyniki leczenia chirurgicznego niedrobnokomórkowego raka płuc w III stopniu zaawansowania klinicznego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PAPROTA KRZYSZTOF
Author:PAPROTA KRZYSZTOF
Signature:45D/15567
Wpływ przedoperacyjnej chemioterapii na przebieg i wczesne wyniki leczenia chirurgicznego niedrobnokomórkowego raka płuc w III stopniu zaawansowania klinicznego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PAPROTA KRZYSZTOF
Author:PAPROTA KRZYSZTOF
Signature:45D/15567
Zachowanie się miedzi, cynku i magnezu w osoczu krwi i krwinkach czerwonych w czasie cyklu miesięcznego u kobiet s praca doktorska
Keyword:PAPROTNY PIOTR
Author:PAPROTNY PIOTR
Signature:45D/6090
Znaczenie pomiarów położenia punktu naczyniówkowego tętnicy dolnej móżdżku dla oceny umiejscowienia podnamiotowych procesów wypierających : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PAPRZYCKI WŁODZIMIERZ
Author:PAPRZYCKI WŁODZIMIERZ
Signature:45D/6405
Badania nad patogenezą acrodermatitis enteropatica.
Keyword:PAPUZIŃSKI MAREK
Author:PAPUZIŃSKI MAREK
Signature:45D/2287
Przeciwwirusowa aktywność hodowli narządowych ludzkiego łożyska z ciąży donoszonej : rola IFN, TNF i IL-6 : praca doktorska
Keyword:PARADOWSKA EDYTA
Author:PARADOWSKA EDYTA
Signature:45D/14221
Właściwości biochemiczne śliny u ludzi w wieku podeszłym : rozprawa doktorska
Keyword:PARADOWSKI LESZEK
Author:PARADOWSKI LESZEK
Signature:45D/4686
Dolegliwości u kobiet po patologicznym przebiegu ciąży i porodu.
Keyword:PARADYSZ ALEKSANDRA
Author:PARADYSZ ALEKSANDRA
Signature:45D/686
Odciążenie stawu biodrowego w zmodyfikowanej szynie Thomasa na podstawie tensometrycznych badań obciążeń siodełka kulszowego i szyn bocznych : rozprawa doktorska
Keyword:PARCZYŃSKI JERZY
Author:PARCZYŃSKI JERZY
Signature:45D/4937
Wpływ doświadczalnego wyłączającego zespolenia jelitowo-biodrowego na czynnościowe i submikroskopowe zmiany w wątrobie w zależności od czasu obserwacji : rozprawa na stopień doktora habilitowanego
Keyword:PARDELA MARIAN
Author:PARDELA MARIAN
Signature:45D/4290
Ocena toksyczności Cd(II) w obecności Cu(II), Co(II) i Zn(II) w synchronicznej hodowli glonów Chlorella vulgaris Beijerinck 1890, szczep A-8 : praca na stopień doktora nauk biologicznych
Keyword:PARFINIEWICZ BEATA
Author:PARFINIEWICZ BEATA
Signature:45D/16770
Ocena toksyczności Cd(II) w obecności Cu(II), Co(II) i Zn(II) w synchronicznej hodowli glonów Chlorella vulgaris Beijerinck 1890, szczep A-8 : praca na stopień doktora nauk biologicznych
Keyword:PARFINIEWICZ BEATA
Author:PARFINIEWICZ BEATA
Signature:45D/16770
Wskaźniki wentylacji płuc u chorych na cukrzycę in-sulinozależną s praca doktorska
Keyword:PARPAN TADEUSZ
Author:PARPAN TADEUSZ
Signature:45D/15168
Wyniki odległe operacyjnego leczenia złamań szyjki kości udowej metodą Tylmana : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PARTYKA ANDRZEJ
Author:PARTYKA ANDRZEJ
Signature:45D/17503
Wyniki odległe operacyjnego leczenia złamań szyjki kości udowej metodą Tylmana : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PARTYKA ANDRZEJ
Author:PARTYKA ANDRZEJ
Signature:45D/17503
Rozwój urologii w regionie Śląskiej Akademii Medycznej : praca doktorska
Keyword:PARTYKA KRZYSZTOF
Author:PARTYKA KRZYSZTOF
Signature:45D/14338