P - R (7)

Próba oceny wpływu niedotlenienia na zachowanie się surowiczych immunoglobulin klasy IgG, IgA, IgM w astmie oskrzelowej infekcyjno-alergicznej oraz w przewlekłym obturacyjnym nieżycie oskrzeli : rozprawa doktorska
Keyword:PANASZEK BERNARD
Author:PANASZEK BERNARD
Signature:45D/6642
Reakcje nukleofiłowego podstawienia w 2-cyjano-3-chloropirazynie : praca doktorska
Keyword:PANCECHOWSKA-KSEPKO DANUTA
Author:PANCECHOWSKA-KSEPKO DANUTA
Signature:45D/5573
Leczenie złamań trzonów goleni metodą odroczoną w warunkach szpitala rejonowego : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PANEK ALEKSANDER
Author:PANEK ALEKSANDER
Signature:45D/17067
Wartość kliniczna wskaźnika klirensowego amylazowo-kreatyninowego oraz aktywności amylazy w surowicy i moczu w diagnostyce ostrego zapalenia trzustki : [praca doktorska]
Keyword:PANEK JÓZEFA
Author:PANEK JÓZEFA
Signature:45D/7066
Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego u ludzi starych : operacyjne leczenie i wczesne wyniki : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PANEK MARIAN
Author:PANEK MARIAN
Signature:45D/6268
Zmiany histopatologiczne w miazgach siekaczy szczurów w ostrej chorobie popromiennej.
Keyword:PANKIEWICZ JACEK
Author:PANKIEWICZ JACEK
Signature:45D/1044
Zagadnienie usuwania urazów zgryzowych skracaniem koron zębów, wskazania i przeciwskazania.
Keyword:PANKIEWICZ ZBIGNIEW
Author:PANKIEWICZ ZBIGNIEW
Signature:45D/212
Powikłania po szczepieniach BCG w aglomeracji łódzkiej w latach 1994 i 1995 : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PANKOWSKA ANNA
Author:PANKOWSKA ANNA
Signature:45D/15011
Ocena dostępności tlenu do tkanek u dzieci i młodzieży z cukrzycą insulinozależną : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PANKOWSKA EWA
Author:PANKOWSKA EWA
Signature:45D/16187
Metalizacja skóry po zadziałaniu prądu elektrycznego i jej znaczenie dla diagnostyki sądowo-lekarskiej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PANKOWSKI MAREK
Author:PANKOWSKI MAREK
Signature:45D/5950
Porównanie wyników leczenia złamań kości udowej i piszczeli zespoleniem wewnętrznym z dociskiem i bez docisku : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PANKOWSKI WOJCIECH
Author:PANKOWSKI WOJCIECH
Signature:45D/3338
Porównanie wyników leczenia złamań kości udowej i piszczeli zespoleniem wewnętrznym z dociskiem i bez docisku : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:PANKOWSKI WOJCIECH
Author:PANKOWSKI WOJCIECH
Signature:45D/3338
Dynamika zaburzeń układu krzepnięcia i fibrynolizy na modelu doświadczalnym u królików po podaniu endotoksyny E. coli 02:K1 oraz u małych dzieci w przebiegu zakażeń bakteryjnych : praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:PANKÓW-PRANDOTA LIDIA
Author:PANKÓW-PRANDOTA LIDIA
Signature:45D/7126
Wpływ alkoholu etylowego na wchłanianie glukozy w izolowanym odcinku jelita cienkiego szczura.
Keyword:PANOWICZ HALINA
Author:PANOWICZ HALINA
Signature:45D/752
Zmiany histoenzymatyczne i ultrastrukturalne w niektórych neuronach ośrodkowego układu nerwowego szczurów w doświadczalnym zatruciu związkami ołowiu : rozprawa na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:PANZ BARBARA
Author:PANZ BARBARA
Signature:45D/4898
Zmiany histoenzymatyczne i ultrastrukturalne w niektórych neuronach ośrodkowego układu nerwowego szczurów w doświadczalnym zatruciu związkami ołowiu : rozprawa na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:PANZ BARBARA
Author:PANZ BARBARA
Signature:45D/4898
Mechanizm oddziaływania receptorów integrynowych należących do podrodziny &3 z Ugandami białkowymi : praca doktorska
Keyword:PAPIERAK MAŁGORZATA
Author:PAPIERAK MAŁGORZATA
Signature:45D/16234
Uzasadnienie i zakres wiarygodności testu krwinek płodowych w rozpoznawaniu ciąży pozamacicznej.
Keyword:PAPIEROWSKI ZBIGNIEW
Author:PAPIEROWSKI ZBIGNIEW
Signature:45D/1052
Ocena odległych wyników po operacjach przewlekłego zapalenia wyrostka robaczkowego w wieku dziecięcym.
Keyword:PAPIERSKA JANINA
Author:PAPIERSKA JANINA
Signature:45D/597
Rola połączeń naczyniowych pomiędzy nadnerczem i nerką w patogenezie nadciśnienia tętniczego u szczurów z genetycznie uwarunkowanym nadciśnieniem tętniczym : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:PAPIERSKI KLAUDIUSZ MAREK
Author:PAPIERSKI KLAUDIUSZ MAREK
Signature:45D/15532