P - R (7)

Zmienność dobowa stężeń kachektyny i limfotoksyny oraz ich rozpuszczalnego receptora w surowicy pacjentów z zaawansowanym nowotworem jelita grubego : rozprawa doktorska
Keyword:ROMANOWSKI WOJCIECH
Author:ROMANOWSKI WOJCIECH
Signature:45D/16217
Zmienność dobowa stężeń kachektyny i limfotoksyny oraz ich rozpuszczalnego receptora w surowicy pacjentów z zaawansowanym nowotworem jelita grubego : rozprawa doktorska
Keyword:ROMANOWSKI WOJCIECH
Author:ROMANOWSKI WOJCIECH
Signature:45D/16217
Znaczenie budowy anatomicznej dróg trzustkowych dla występowania ostrego zapalenia trzustki jako powikłania pankreatocholangiografii wstecznej i sfinkterotomii endoskopowej : rozprawa doktorska
Keyword:ROMAŃCZYK TOMASZ
Author:ROMAŃCZYK TOMASZ
Signature:45D/16396
Znaczenie budowy anatomicznej dróg trzustkowych dla występowania ostrego zapalenia trzustki jako powikłania pankreatocholangiografii wstecznej i sfinkterotomii endoskopowej : rozprawa doktorska
Keyword:ROMAŃCZYK TOMASZ
Author:ROMAŃCZYK TOMASZ
Signature:45D/16396
Badania histochemiczne nad wpływem głodzenia na część zewnątrzwdzielniczą trzustki szczurów
Keyword:ROMAŃSKI APOLONIUSZ
Author:ROMAŃSKI APOLONIUSZ
Signature:45D/411
Glikoproteid związany z polimerycznym kolagenem nabłoniaka Guerin ; rozprawa doktorska
Keyword:ROMAŃSKI IRENEUSZ
Author:ROMAŃSKI IRENEUSZ
Signature:45D/6325
Badania nad udziałem układu cholinergicznego mózgu w zmienionej aktywności psychomotorycznej zwierząt napromienionych : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:ROMATOWSKA ANNA
Author:ROMATOWSKA ANNA
Signature:45D/6210
Zewnątrzwydzielnicza czynność trzustki u chorych z cukrzycą trzustkową : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ROMATOWSKI JACEK ARTUR
Author:ROMATOWSKI JACEK ARTUR
Signature:45D/17648
Zewnątrzwydzielnicza czynność trzustki u chorych z cukrzycą trzustkową : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ROMATOWSKI JACEK ARTUR
Author:ROMATOWSKI JACEK ARTUR
Signature:45D/17648
Zagadnienia rozrodu u kobiet z otyłością a metabolizm tłuszczów i węglowodanów : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ROMEJKO-WOLNIEWICZ EWA
Author:ROMEJKO-WOLNIEWICZ EWA
Signature:45D/14689
Badania nad wpływem gonadotropin i ACTH na morfologię i niektóre odczyny histochemiczne tkanki tłuszczowej brunatnej u szczura białego
Keyword:ROMER TOMASZ E
Author:ROMER TOMASZ E
Signature:45D/371
Efekty zastosowania krioterapii i kinezyterapii u chorych po wszczepieniu stymulatora serca : praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:RONGIES WITOLD
Author:RONGIES WITOLD
Signature:45D/17098
Efekty zastosowania krioterapii i kinezyterapii u chorych po wszczepieniu stymulatora serca : praca na stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej
Keyword:RONGIES WITOLD
Author:RONGIES WITOLD
Signature:45D/17098
Wpływ rozwoju perinatologii na ewolucję wskazań do cięcia cesarskiego : praca doktorska
Keyword:RONIN-WALKNOWSKA ELŻBIETA
Author:RONIN-WALKNOWSKA ELŻBIETA
Signature:45D/2749
Wartość predykcyjna ruchów oddechowych w diagnostyce zagrożenia płodu : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:ROPACKA MARIOLA
Author:ROPACKA MARIOLA
Signature:45D/16096
Ocena uszkodzenia radiacyjnego jąder Anagasta kuhniella Zell. pod kątem wykorzystania w sterylizacji radiacyjnej owadów - szkodników roślin : [praca na stopień doktora nauk przyrodniczych]
Keyword:ROSADA JANUSZ
Author:ROSADA JANUSZ
Signature:45D/3794
Ocena uszkodzenia radiacyjnego jąder Anagasta kuhniella Zell. pod kątem wykorzystania w sterylizacji radiacyjnej owadów - szkodników roślin : [praca na stopień doktora nauk przyrodniczych]
Keyword:ROSADA JANUSZ
Author:ROSADA JANUSZ
Signature:45D/3794
Glikozylotransferazy komórek krwi, osocza i surowicy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ROSIEK ALEKSANDRA
Author:ROSIEK ALEKSANDRA
Signature:45D/16632
Zastosowanie hematopoetycznych czynników wzrostowych u dzieci chorych na nowotwory : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:ROSIŃSKA BEATA
Author:ROSIŃSKA BEATA
Signature:45D/15752
Ocena skuteczności wykorzystania radiojodu w leczeniu chorych na zróżnicowanego raka tarczycy ; rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ROSKOSZ JÓZEF
Author:ROSKOSZ JÓZEF
Signature:45D/14720