P - R (7)

Okołodobowe zmiany wchłaniania, dystrybucji i eliminacji amitryptyliny u szczurów : praca doktorska
Keyword:RUTKOWSKA ANITA
Author:RUTKOWSKA ANITA
Signature:45D/14511
Niedożywienie kaloryczno-białkowe u chorych przewlekle hemodializowanych -diagnostyka i leczenie : rozprawa doktorska
Keyword:RUTKOWSKA DOROTA
Author:RUTKOWSKA DOROTA
Signature:45D/17757
Badania histologiczne i histochemiczne układu neurosekrecyjnego szczura białego w przebiegu doświadczalnego wstrząsu insulinowego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RUTKOWSKA IRENA
Author:RUTKOWSKA IRENA
Signature:45D/7049
Ocena stopnia przepływu krwi przez przetokę dializacyjną za pomocą kolorowej ultrasonografii dopplerowskiej i termografii bezkontaktowej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RUTKOWSKA-MAJEWSKA EWA
Author:RUTKOWSKA-MAJEWSKA EWA
Signature:45D/16760
Ocena stopnia przepływu krwi przez przetokę dializacyjną za pomocą kolorowej ultrasonografii dopplerowskiej i termografii bezkontaktowej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RUTKOWSKA-MAJEWSKA EWA
Author:RUTKOWSKA-MAJEWSKA EWA
Signature:45D/16760
Wpływ osocza i erytrocytów na zużycie glukozy w krwi chorych z przewlekłą i ostrą niewydolnością nerek w badaniach in vitro : praca doktorska
Keyword:RUTKOWSKI BOLESŁAW
Author:RUTKOWSKI BOLESŁAW
Signature:45D/2415
Nieutrwalone migotanie przedsionków na podstawie obserwacji klinicznych i elektrokardiograficznych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RUTKOWSKI JÓZEF
Author:RUTKOWSKI JÓZEF
Signature:45D/6728
Zaburzenia snu w zespole stresu pourazowego : praca doktorska
Keyword:RUTKOWSKI KRZYSZTOF
Author:RUTKOWSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/17211
Cytometryczna ocena ilości DNA oraz aktywności proliferacyjnej komórek raka sutka : praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:RUTKOWSKI RAFAŁ
Author:RUTKOWSKI RAFAŁ
Signature:45D/16799
Symptomatologia depresyjna w przebiegu procesu psychoorganicznego : praca doktorska
Keyword:RUTKOWSKI RYSZARD
Author:RUTKOWSKI RYSZARD
Signature:45D/2359
Badania biologiczne materiałów alloplastycznych do przezwątrobowego drenażu żółci : rozprawa doktorska
Keyword:RUTOWSKI ROMAN
Author:RUTOWSKI ROMAN
Signature:45D/5488
Ocena wybranych parametrów funkcji nerek u chorych z kamicą nerkową przed i po zabiegu kruszenia złogów przy pomocy fali uderzeniowej generowanej zewnątrzu-strojowo : praca doktorska
Keyword:RUTZ-DANIELCZAK ALEKSANDRA
Author:RUTZ-DANIELCZAK ALEKSANDRA
Signature:45D/14675
Czynniki prognostyczne w przełamywaniu późnej nieskuteczności pochodnych sulfonylomocznika u chorych na cukrzycę : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:RUXER JAN
Author:RUXER JAN
Signature:45D/15596
Alergia kontaktowa na leki w owrzodzeniach i wyprysku podudzi : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RYBAK BOGDAN
Author:RYBAK BOGDAN
Signature:45D/6232
Połączenia farmakologicznie aktywnych związków z po-liaminami : [praca na stopień doktora farmacji]
Keyword:RYBAK HALINA
Author:RYBAK HALINA
Signature:45D/2996
Badania flory bakteryjnej przedsionka pochwy, sklepień pochwy oraz ujścia zewnętrznego kanału szyjki macicy u kobiet w ciąży patologicznej : rozprawa doktorska
Keyword:RYBAKOWSKI ŁUKASZ
Author:RYBAKOWSKI ŁUKASZ
Signature:45D/7875
Chemiluminescencja komórek krwi obwodowej i szpiku : rozprawa doktorska
Keyword:RYBCZYŃSKA JOLANTA
Author:RYBCZYŃSKA JOLANTA
Signature:45D/17935
Wpływ cysteaminy na układy enzymatyczne krwinki czerwonej człowieka : praca doktorska
Keyword:RYBCZYŃSKA MARIA
Author:RYBCZYŃSKA MARIA
Signature:45D/3447
Badanie osłabienia reakcji typu komórkowego u pojedynczych i parabiotycznych myszy szczepów wsobnych w warunkach immunosupresji : praca doktorska
Keyword:RYBCZYŃSKA ZOFIA
Author:RYBCZYŃSKA ZOFIA
Signature:45D/2862
Badania porównawcze złogów immunoglobulin w nerce i skórze chorych na toczeń układowy : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RYBICKA KRYSTYNA
Author:RYBICKA KRYSTYNA
Signature:45D/6537