P - R (7)

Aktywność enzymów przemiany energetycznej w mięśniach vastus literalis i gluteus medius u dzieci z wrodzonym zwichnięciem stawu biodrowego : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:RYBICKA MARIA
Author:RYBICKA MARIA
Signature:45D/4946
Zmiany w błonie śluzowej nosa u robotników fabryki opon samochodowych
Keyword:RYBICKA ZOFIA
Author:RYBICKA ZOFIA
Signature:45D/6884
Ekonomiczne i społeczne aspekty zatrudniania inwalidów : praca doktorska
Keyword:RYBICKI JAN
Author:RYBICKI JAN
Signature:719,627
Wpływ cynk-bacytracyny na aktywność niektórych enzymów u szczurów : praca doktorska
Keyword:RYBIŃSKA KRYSTYNA
Author:RYBIŃSKA KRYSTYNA
Signature:45D/2821
Zmiany w czynności oddychania - po operacjach vuobrebie klatki piersiowej i jamy brzusznej
Keyword:RYBIŃSKI KAZIMIERZ
Author:RYBIŃSKI KAZIMIERZ
Signature:45D/474
Odległe i późne wyniki leczenia chorych z przebytym skrętem jądra : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RYBKIEWICZ MAREK
Author:RYBKIEWICZ MAREK
Signature:45D/15942
Syntezy w grupie 2- i 3-chinuklidynoilowych oraz 2- i 3-chinuklidynylometylowych pochodnych niektórych amin : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:RYBKOWSKI JAN KRZYSZTOF
Author:RYBKOWSKI JAN KRZYSZTOF
Signature:45D/6803
Epidemiologia białaczek u ludzi i bydła w województwie szczecińskim w latach 1970-1974 : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RYBKOWSKI WITOLD
Author:RYBKOWSKI WITOLD
Signature:45D/4504
Badania nad zachowaniem się tzw. frakcji mukoproteinowej w osoczu u ludzi zdrowych i z miażdżycą
Keyword:RYCER-LIPIŃSKA MARIA
Author:RYCER-LIPIŃSKA MARIA
Signature:45D/795
Dynamika niektórych zmian okulistycznych u dzieci z rejonu Piekar Śląskich badanych w latach 1989-1992 : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RYCERSKA ALEKSANDRA
Author:RYCERSKA ALEKSANDRA
Signature:45D/16803
Analiza powrotu do pracy zarobkowej chorych z dyskopatią lędźwiową poddanych rehabilitacji w ramach programu prewencji rentowej ZUS : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RYCERSKI WIESŁAW
Author:RYCERSKI WIESŁAW
Signature:45D/17551
Analiza powrotu do pracy zarobkowej chorych z dyskopatią lędźwiową poddanych rehabilitacji w ramach programu prewencji rentowej ZUS : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RYCERSKI WIESŁAW
Author:RYCERSKI WIESŁAW
Signature:45D/17551
Czynność osmotyczna nerek u chorych na ostre wirusowe zapalenie wątroby u dorosłych : praca doktorska
Keyword:RYCHALSKA-GLANC BARBARA
Author:RYCHALSKA-GLANC BARBARA
Signature:45D/2482
Ocena wskazań i wyników leczenia chirurgicznego w mięsaku kościopochodnym u dzieci i młodzieży : rozprawa na stopień doktora medycyny
Keyword:RYCHŁOWSKA-PRUSZYŃSKA MAGDALENA
Author:RYCHŁOWSKA-PRUSZYŃSKA MAGDALENA
Signature:45D/16744
Ocena wyników leczenia insuliną stosowaną miejscowo chorób przyzębia w przebiegu cukrzycy pierwotnej
Keyword:RYDOSZ JANINA
Author:RYDOSZ JANINA
Signature:45D/988
Ocena wyników chirurgicznego leczenia urazowych uszkodzeń nerwów w okolicy nadgarstka : rozprawa doktorska
Keyword:RYDZAK BOGUSŁAW
Author:RYDZAK BOGUSŁAW
Signature:45D/16422
Ocena wyników chirurgicznego leczenia urazowych uszkodzeń nerwów w okolicy nadgarstka : rozprawa doktorska
Keyword:RYDZAK BOGUSŁAW
Author:RYDZAK BOGUSŁAW
Signature:45D/16422
Ocena przydatności wykrywania sekwencji genu SRY przy użyciu metody PCR do celów sądowo-lekarskich w dochodzeniu przestępstw na tle seksualnym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RYDZEWSKA MARIA JOLANTA
Author:RYDZEWSKA MARIA JOLANTA
Signature:45D/15860
Poszukiwania nowych związków przeciwdrgawkowych wśród 3-chlorofenylo-5-benzylidenowych pochodnych 2-tiohydantoiny i hydatoiny : [praca doktorska]
Keyword:RYDZIK ELFRYDA
Author:RYDZIK ELFRYDA
Signature:45D/4276
Poszukiwania nowych związków przeciwdrgawkowych wśród 3-chlorofenylo-5-benzylidenowych pochodnych 2-tiohydantoiny i hydatoiny : [praca doktorska]
Keyword:RYDZIK ELFRYDA
Author:RYDZIK ELFRYDA
Signature:45D/4276