P - R (7)

Zastosowanie angiografii rezonansu magnetycznego do badania tętnic szyjnych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RYTERSKI JAROSŁAW
Author:RYTERSKI JAROSŁAW
Signature:45D/15892
Wpływ złamania kośćca środkowej części twarzy na stan zatoko szczękowej
Keyword:RYTLOWA WANDA
Author:RYTLOWA WANDA
Signature:45D/783
Wpływ wydolności fizycznej na funkcję śródbłonka : rozprawa doktorska
Keyword:RYWIK TOMASZ
Author:RYWIK TOMASZ
Signature:45D/17577
Wpływ endotoksyny E. coli na niektóre parametry odpornościowe i narządy miąższowe u królików : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RYZNAR STANISŁAW
Author:RYZNAR STANISŁAW
Signature:45D/17482
Wartość tonometrii trzewnej w ocenie perfuzji tkankowej chorych znieczulanych do zabiegów chirurgii naczyniowej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RZECKI ZIEMOWIT
Author:RZECKI ZIEMOWIT
Signature:45D/18215
Badania nad wpływem hormonu uwalniającego gonadotropiny Klomidu i L-Dopa na wydzielanie gonadotropiny kosmówkowej, hormonu pobudzającego pęcherzyki i prolaktyny w pierwszym trymestrze niepowikłanej ciąży u kobiet : rozprawa habilitacyjna
Keyword:RZEMPOŁUCH JACEK
Author:RZEMPOŁUCH JACEK
Signature:45D/7098
Syntezy niektórych dwusiarczków i tioeterów pochodnych 4-acylosulfonamidów o spodziewanym działaniu farmakologicznym : praca na stopień doktora nauk farmaceutycznych
Keyword:RZEMYKOWSKA ZOFIA
Author:RZEMYKOWSKA ZOFIA
Signature:45D/5393
Przydatność badań biomorfometrycznych tarczy nerwu wzrokowego i perymetrii w diagnostyce i monitorowaniu leczenia jaskry prostej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RZENDKOWSKI MAREK
Author:RZENDKOWSKI MAREK
Signature:45D/15694
Ocena skuteczności prewencji rentowej w wybranych zespołach chorobowych (choroby układu krążenia i narządu ruchu) : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RZEPECKA BARBARA
Author:RZEPECKA BARBARA
Signature:45D/17436
Ocena skuteczności prewencji rentowej w wybranych zespołach chorobowych (choroby układu krążenia i narządu ruchu) : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RZEPECKA BARBARA
Author:RZEPECKA BARBARA
Signature:45D/17436
Zastosowanie standaryzowanych obnóży pszczelich w działaniu osłonowym w modelowym badaniu embriotoksy-czności : praca doktorska
Keyword:RZEPECKA-STOJKO ANNA
Author:RZEPECKA-STOJKO ANNA
Signature:45D/14658
Neonatologiczna ocena ultrasonograficznych i enzymatycznych wskaźników stopnia dojrzałości płodu :	[praca	doktorska]
Keyword:RZEPECKA-WĘGLARZ BEATA
Author:RZEPECKA-WĘGLARZ BEATA
Signature:45D/17555
Analiza kliniczno-morfologiczna 1200 przypadków operacji wola w materiale III Kliniki Chirurgicznej Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1950-1971 : praca doktorska
Keyword:RZEPECKI ANDRZEJ
Author:RZEPECKI ANDRZEJ
Signature:45D/2524
Ocena czystości mikrobiologicznej powietrza i efektywności metod jej polepszania stosowanych w klinice : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RZEPECKI PIOTR
Author:RZEPECKI PIOTR
Signature:45D/16363
Ocena czystości mikrobiologicznej powietrza i efektywności metod jej polepszania stosowanych w klinice : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RZEPECKI PIOTR
Author:RZEPECKI PIOTR
Signature:45D/16363
Społeczno-medyczne następstwa wypadków w pracy wśród marynarzy Polskiej Marynarki Handlowej : praca doktorska
Keyword:RZEPIAK MARIA
Author:RZEPIAK MARIA
Signature:45D/2777
Porównanie unaczynienia raków niedrobnokomórkowych oskrzela i przerzutów tego typu nowotworów do mózgu. Badania ilościowe z zastosowaniem przeciwciał przeciwko vWf : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RZEPKO ROBERT
Author:RZEPKO ROBERT
Signature:45D/17582
Porównanie unaczynienia raków niedrobnokomórkowych oskrzela i przerzutów tego typu nowotworów do mózgu. Badania ilościowe z zastosowaniem przeciwciał przeciwko vWf : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RZEPKO ROBERT
Author:RZEPKO ROBERT
Signature:45D/17582
Obraz błony śluzowej żołądka po wycięciu pęcherzyka żółciowego w zależności od czasu obserwacji : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RZESZUTEK ANDRZEJ
Author:RZESZUTEK ANDRZEJ
Signature:45D/15118
Badania nad dysproteinemią immunoglobulinową IgG, IgA, IgM w wirusowym zapaleniu wątroby w korelacji z hepatitis B antygenemią i w zależności od stopnia uszkodzenia miąższu wątroby : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RZEWNICKI IRENEUSZ
Author:RZEWNICKI IRENEUSZ
Signature:45D/6351