P - R (7)

Zagadnienie złośliwości pojedynczych zmian polipowatych błony śluzowej jelita grubego na podstawie badań klinicznych i anatomopatologicznych
Keyword:RUDKOWSKI ANTONI
Author:RUDKOWSKI ANTONI
Signature:45D/3367
Analiza 60 przypadków wrodzonej niedrożności przełyku leczonych w Klinice Chirurgii Dziecięcej
Keyword:RUDLICKA WANDA
Author:RUDLICKA WANDA
Signature:45D/893
Zjawisko samobójstw na Lubelszczyźnie w opiniach lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i nauczycieli, wychowawców szkolnych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RUDNICKA EWA
Author:RUDNICKA EWA
Signature:45D/15084
Epidemiologia różyczki w Polsce : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RUDNICKA HALINA
Author:RUDNICKA HALINA
Signature:45D/3463
Wpływ emitowanych zanieczyszczeń zakładów azotowych na stan przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej u 10-11-letnich dzieci
Keyword:RUDNICKA-SIWEK KATARZYNA
Author:RUDNICKA-SIWEK KATARZYNA
Signature:45D/16665
Ocena immunohistochemiczna raka śródprzewodowego i inwazyjnego sutka : praca doktorska
Keyword:RUDNICKA-SOSIN LUCYNA
Author:RUDNICKA-SOSIN LUCYNA
Signature:45D/18008
Badania doświadczalne nad wczesnym okresem gojenia rany żołądka po profilaktycznym stosowaniu tetraweryny"
Keyword:RUDNICKI MAREK
Author:RUDNICKI MAREK
Signature:45D/6638
Zmiany morfologiczne błony śluzowej żołądka i początkowego odcinka jelita cienkiego szczura, wywołane endogenną żółcią i egzogennym kwasem taurocholowym
Keyword:RUDNICKI PIOTR
Author:RUDNICKI PIOTR
Signature:45D/1464
Wartość prognostyczna wybranych testów łożyskowych w ocenie zagrożenia płodu : praca doktorska
Keyword:RUDZIŃSKI JANUSZ
Author:RUDZIŃSKI JANUSZ
Signature:45D/2522
Ocena wpływu resekcji pęcherzy rozedmowych na czynność oddechową : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RUDZIŃSKI PIOTR
Author:RUDZIŃSKI PIOTR
Signature:45D/15763
Ocena stężenia oezynofiłowego białka kationowego (ECP) w surowicy krwi u dzieci z atopową i nieatopową astmą oskrzelową : praca doktorska
Keyword:RUDZKA DOROTA
Author:RUDZKA DOROTA
Signature:45D/15337
Ocena stężenia oezynofiłowego białka kationowego (ECP) w surowicy krwi u dzieci z atopową i nieatopową astmą oskrzelową : praca doktorska
Keyword:RUDZKA DOROTA
Author:RUDZKA DOROTA
Signature:45D/15337
Stężenie miedzi oraz aktywność ceruloplazminy i al-dolazy fruktozodwufosforanowej w surowicy krwi u chorych po operacyjnym urazie mięśni : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RUDZKI PIOTR
Author:RUDZKI PIOTR
Signature:45D/3229
Dynamiczna ocena wielkości i tempa zarastania cie-miączka przedniego u dzieci : praca doktorska
Keyword:RUGIENIS-WITKOWSKA TERESA
Author:RUGIENIS-WITKOWSKA TERESA
Signature:45D/14350
Badania wczesnego wgajania się autogenicznych przeszczepów skóry u królików przy pomocy izotopu
Keyword:RUKSZTO ANDRZEJ
Author:RUKSZTO ANDRZEJ
Signature:45D/23911
Ocena zależności między stężeniem nadtlenku wodoru w kondensacie powietrza wydechowego a nadreaktywnością oskrzeli u chorych na astmę oskrzelową : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RUL ARTUR
Author:RUL ARTUR
Signature:45D/17542
Ocena zależności między stężeniem nadtlenku wodoru w kondensacie powietrza wydechowego a nadreaktywnością oskrzeli u chorych na astmę oskrzelową : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RUL ARTUR
Author:RUL ARTUR
Signature:45D/17542
Częstość występowania i wyniki leczenia hipotonii ortostatycznej :[rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:RUMIŃSKI STANISŁAW
Author:RUMIŃSKI STANISŁAW
Signature:45D/15542
Stopień wyrównania glikemii u ciężarnych chorych na cukrzycę i przydatność wybranych wskaźników do jego oceny : praca doktorska
Keyword:RUPRECHT ZOFIA
Author:RUPRECHT ZOFIA
Signature:45D/17164
Stopień wyrównania glikemii u ciężarnych chorych na cukrzycę i przydatność wybranych wskaźników do jego oceny : praca doktorska
Keyword:RUPRECHT ZOFIA
Author:RUPRECHT ZOFIA
Signature:45D/17164