P - R (7)

Histologiczna i histoenzymatyczna ocena jajnika wszczepionego do macicy u królic : praca doktorska
Keyword:RÓŻEWICKI KAZIMIERZ
Author:RÓŻEWICKI KAZIMIERZ
Signature:45D/4848
Ocena narażenia na promieniowanie alfa radonu-222 i jego pochodnych w nowych budynkach mieszkalnych : rozprawa doktorska na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:RÓŻYCKI ZDZISŁAW
Author:RÓŻYCKI ZDZISŁAW
Signature:45D/6157
Struktura, topografia i połączenia splotu maciczno-pochwowego u płodów ludzkich
Keyword:RÓŻYCKI ZDZISŁAW
Author:RÓŻYCKI ZDZISŁAW
Signature:45D/7061
Algorytm zastosowania technik obrazowania zmian patologicznych struktur twarzoczaszki ; rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RÓŻYŁO-KALINOWSKA INGRID
Author:RÓŻYŁO-KALINOWSKA INGRID
Signature:45D/17440
Analiza przypadków udarów mózgowych, leczonych w Klinice Neurologicznej Akademii Medycznej w Warszawie w okresie 1967-1971
Keyword:RUBACH KRYSTYNA
Author:RUBACH KRYSTYNA
Signature:45D/2945
Stężenie neuropeptydu Y w osoczu chorych na przewlekłą niewydolność krążenia : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RUBIN WOJCIECH
Author:RUBIN WOJCIECH
Signature:45D/17394
Lipaza trzustkowa i jej inhibitory w surowicy krwi w ostrym zapaleniu trzustki u ludzi : praca na stopień naukowy doktora nauk przyrodniczych
Keyword:RUBLEWSKA MARIA
Author:RUBLEWSKA MARIA
Signature:45D/6282
Obraz kliniczny oraz wyniki badań hormonalnych u chorych z krążącymi autoprzeciwciałami antytyroksynowymi i antytrijodotyroninowymi (THAA) : [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:RUCHAŁA MAREK
Author:RUCHAŁA MAREK
Signature:45D/15468
Obraz kliniczny oraz wyniki badań hormonalnych u chorych z krążącymi autoprzeciwciałami antytyroksynowymi i antytrijodotyroninowymi (THAA) : [rozprawa na stopień doktora nauk medycznych]
Keyword:RUCHAŁA MAREK
Author:RUCHAŁA MAREK
Signature:45D/15468
Analiza doświadczalna nowych aspektów mechanizmu miotropowego działania sympatomi--metyków
Keyword:RUCIŃSKA EWA
Author:RUCIŃSKA EWA
Signature:45D/968
Budowa chemiczna a działanie toksykodynamiczne toluidyn
Keyword:RUCIŃSKA HANNA
Author:RUCIŃSKA HANNA
Signature:45D/6420
Zależne od czynnika tkankowego tworzenie fibryny w raku trzustki : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RUCIŃSKA MONIKA
Author:RUCIŃSKA MONIKA
Signature:45D/17647
Analiza mechanizmu działania nasercowego glukagonu
Keyword:RUCIŃSKI BOGUSŁAW
Author:RUCIŃSKI BOGUSŁAW
Signature:45D/2418
Próba oceny wartości testu glukozo-amylazowego w rozpoznawaniu przewlekłych chorób trzustki : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:RUCIŃSKI JACEK
Author:RUCIŃSKI JACEK
Signature:45D/2940
Aspekty immunologiczne w zaburzeniach płodności u mężczyzn
Keyword:RUCKI TADEUSZ
Author:RUCKI TADEUSZ
Signature:45D/2740
Chemiczne metody analityczne w kontroli procesu wytwarzania erytromycyny
Keyword:RUCZAJ DANUTA
Author:RUCZAJ DANUTA
Signature:45D/2883
Ocena wyników leczenia dużych ubytków nerwu obwodowego za pomocą przeszczepu autogenicznego
Keyword:RUD ARTUR
Author:RUD ARTUR
Signature:45D/15552
Ocena skuteczności terapii manualnej, kinezyterapii oraz m gnetoterapii w kompleksowej rehabilitacji pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa
Keyword:RUDCZYK EUGENIUSZ
Author:RUDCZYK EUGENIUSZ
Signature:45D/14535
Ocena skuteczności fibrynolitycznej dokomorowej terapii wodogłowia pokrwotocznego u noworodków i niemowląt : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RUDECKA MAŁGORZATA
Author:RUDECKA MAŁGORZATA
Signature:45D/17541
Ocena skuteczności fibrynolitycznej dokomorowej terapii wodogłowia pokrwotocznego u noworodków i niemowląt : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RUDECKA MAŁGORZATA
Author:RUDECKA MAŁGORZATA
Signature:45D/17541