P - R (7)

Czynność kory nadnerczy w przeroście migdałków podniebiennych i gardłowego u dzieci : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:RYGLEWICZ MICHAŁ
Author:RYGLEWICZ MICHAŁ
Signature:45D/6529
Ocena śmiertelnych zatruć glikolem etylenowym w aspekcie medyczno - sądowym i społecznym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RYGOL KRYSTIAN ANDRZEJ
Author:RYGOL KRYSTIAN ANDRZEJ
Signature:45D/16182
Właściwości farmakologiczne owadziego neuropeptydu leuko-pyrokkininy
Keyword:RYKACZEWSKA-CZERWIŃSKA MONIKA
Author:RYKACZEWSKA-CZERWIŃSKA MONIKA
Signature:45D/14121
Analiza ultrasonograficzna zmian strukturalnych i czynnościowych w tętnicach szyjnych u pacjentów z koronarograficznie potwierdzoną chorobą wieńcową serca : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RYKACZEWSKI ANDRZEJ
Author:RYKACZEWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/17347
Analiza ultrasonograficzna zmian strukturalnych i czynnościowych w tętnicach szyjnych u pacjentów z koronarograficznie potwierdzoną chorobą wieńcową serca : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RYKACZEWSKI ANDRZEJ
Author:RYKACZEWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/17347
Gamma inhibitor normalnej surowicy końskiej i jego wpływ na wirusa grypy A
Keyword:RYKOWSKA RENATA
Author:RYKOWSKA RENATA
Signature:45D/722
Modyfikacja techniki blokady splotu trzewnego w leczeniu bólów trzustki : praca na stopień doktora nauk medycznych wykonana w Zakładzie Neuropatologii
Keyword:RYKOWSKI JACEK JAN
Author:RYKOWSKI JACEK JAN
Signature:45D/15516
Zróżnicowanie genetyczne szczepów Mycobacterium tuberculosis ze szczególnym uwzględnieniem ich oporności na izoniazyd ryfampicynę : praca doktorska
Keyword:RYLSKI MARCIN
Author:RYLSKI MARCIN
Signature:45D/18227
Zróżnicowanie genetyczne szczepów Mycobacterium tuberculosis ze szczególnym uwzględnieniem ich oporności na izoniazyd ryfampicynę : praca doktorska
Keyword:RYLSKI MARCIN
Author:RYLSKI MARCIN
Signature:45D/18227
Otrzymywanie i właściwości farmakologiczne oligomerycznej procyjanidyny.
Keyword:RYLSKI MIROSŁAW
Author:RYLSKI MIROSŁAW
Signature:45D/2342
sCD23 w chorobach atopowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RYMARCZYK BARBARA
Author:RYMARCZYK BARBARA
Signature:45D/16455
Wpływ mieszanki polaryzującej KIG na wybrane parametry równowagi wodno -elektrolitowej i kwasowo - zasadowej u chorych ze świeżym zawałem mięśnia serca : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RYMARZ EWA
Author:RYMARZ EWA
Signature:45D/16572
Wpływ mieszanki polaryzującej KIG na wybrane parametry równowagi wodno -elektrolitowej i kwasowo - zasadowej u chorych ze świeżym zawałem mięśnia serca : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RYMARZ EWA
Author:RYMARZ EWA
Signature:45D/16572
Aktywność fibrynolityczna krwi w pierwotnych hiperlipoproteidemiach : praca doktorska
Keyword:RYMASZEWSKI ZBIGNIEW
Author:RYMASZEWSKI ZBIGNIEW
Signature:45D/2490
Analiza zmian morfologicznych związanych z wiekiem w naczyniówce człowieka : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RYMGAYŁŁO-JANKOWSKA BEATA
Author:RYMGAYŁŁO-JANKOWSKA BEATA
Signature:45D/16584
Leczenie chirurgiczne miastenii : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RYMKIEWICZ KRZYSZTOF
Author:RYMKIEWICZ KRZYSZTOF
Signature:45D/16159
Pomiary czasu przeżycia erytrocytów znakowa-nych chromem-Cr w niektórych zespołach hematologicznych
Keyword:RYNKIEWICZ HENRYK
Author:RYNKIEWICZ HENRYK
Signature:45D/563
Wpływ cukrzycy typu II na metabolizm tlenowy i funkcje granulocytów obojętnochłonnych : praca doktorska
Keyword:RYSZKIEWICZ DOROTA
Author:RYSZKIEWICZ DOROTA
Signature:45D/14567
Badania nad występowaniem przeciwciał anty-HAV w wybranych środowiskach dzieci przedszkolnych i szkolnych oraz ocena odpowiedzi humoralnej po szczepieniu Havrixem :	rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RYSZKOWSKA ANNA
Author:RYSZKOWSKA ANNA
Signature:45D/16005
Badania nad występowaniem przeciwciał anty-HAV w wybranych środowiskach dzieci przedszkolnych i szkolnych oraz ocena odpowiedzi humoralnej po szczepieniu Havrixem :	rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RYSZKOWSKA ANNA
Author:RYSZKOWSKA ANNA
Signature:45D/16005