P - R (7)

Mechanizm genetyczny powstawania form szorstkich u Shigella flexneri.
Keyword:ROWIŃSKI STEFAN
Author:ROWIŃSKI STEFAN
Signature:45D/526
Poszukiwanie drobnoustrojów rodzaju Streptomyces wytwarzających inhibitory DD-karboksypeptydazy szczepu Saccharopolyspora erythraea PZH TZ 64-575 : praca doktorska
Keyword:ROZBICKA BEATA
Author:ROZBICKA BEATA
Signature:45D/17275
Poszukiwanie drobnoustrojów rodzaju Streptomyces wytwarzających inhibitory DD-karboksypeptydazy szczepu Saccharopolyspora erythraea PZH TZ 64-575 : praca doktorska
Keyword:ROZBICKA BEATA
Author:ROZBICKA BEATA
Signature:45D/17275
Dynamika zmian występowania metali ciężkich w mleku kobiet w wybranych miejscowościach Górnego śląska : praca doktorska
Keyword:ROZMUS ZENON
Author:ROZMUS ZENON
Signature:45D/14572
Ocena zmian w obrębie mózgowia w obrazie tomografii komputerowej u dzieci z ostrymi białaczkami : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ROZMYSŁOWICZ HANNA
Author:ROZMYSŁOWICZ HANNA
Signature:45D/14925
Punkcja 1 płukanie stawu kolanowego jako metoda diagnostyczna 1 terapeutyczna w Reumatoidalnym Zapaleniu Stawów
Keyword:ROZWADOWSKI GRZEGORZ
Author:ROZWADOWSKI GRZEGORZ
Signature:45D/15718
Znaczenie wad rozwojowych żeber w radiodiagnostyce płuc
Keyword:ROŹKOWSKA MARIA
Author:ROŹKOWSKA MARIA
Signature:45D/610
Wpływ różnych podwójnych skojarzeń zastępczych leków przeciwprątkowych na przebieg gruźlicy doświadczalnej u świnek morskich.
Keyword:ROŻEWSKA MIROSŁAWA
Author:ROŻEWSKA MIROSŁAWA
Signature:45D/716
Pobudliwość chemoreceptorów kłębka szyjnego w zależności od wysokości ciśnienia w zatoce szyjnej
Keyword:ROŻKOWSKI KRZYSZTOF
Author:ROŻKOWSKI KRZYSZTOF
Signature:45D/738
Charakterystyka zespołów klinicznych występujących w naczyniowych uszkodzeniach wzgórza ; praca doktorska
Keyword:RÓG TERESA
Author:RÓG TERESA
Signature:45D/16532
Ocena wartości diagnostycznych badania ultrasonogra-ficznego żyły wrotnej z wykorzystaniem metody Dopplera w nadciśnieniu wrotnym : rozprawa doktorska
Keyword:RÓG-MALTMOWSKI MACIEJ
Author:RÓG-MALTMOWSKI MACIEJ
Signature:45D/15261
Badania doświadczalne nad zespoleniem jelitowym jednowarstwowym, dwuwarstwowym i mankietowym
Keyword:RÓLSKI MICHAŁ
Author:RÓLSKI MICHAŁ
Signature:45D/2893
Paulownia tomentosa Streud. w hodowli in vitro; wytwarzanie metabolitów wtórnych : praca doktorska
Keyword:RÓZGA MAŁGORZATA
Author:RÓZGA MAŁGORZATA
Signature:45D/16736
Wpływ promieni ultrafioletowych na poziom, powstawanie i unieczynnianie histaminy u królików : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RÓZGA MAREK
Author:RÓZGA MAREK
Signature:45D/6845
Ocena zmienności stężeń endotelin (ET-1,2) i przedsionkowego peptydu natriuretycznego (ANP) w trakcie leczenia labetalolem nadciśnienia indukowanego ciążą : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RÓŻALSKI MAREK
Author:RÓŻALSKI MAREK
Signature:45D/17619
Ocena zmienności stężeń endotelin (ET-1,2) i przedsionkowego peptydu natriuretycznego (ANP) w trakcie leczenia labetalolem nadciśnienia indukowanego ciążą : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RÓŻALSKI MAREK
Author:RÓŻALSKI MAREK
Signature:45D/17619
Przydatność tkanki tłuszczowej w leczeniu ubytków błony bębenkowej
Keyword:RÓŻAŃSKA-KUDELSKA MAŁGORZATA
Author:RÓŻAŃSKA-KUDELSKA MAŁGORZATA
Signature:45D/15859
Ciąża i poród bliźniaczy w aspekcie współczesnych metod diagnostyczno -terapeutycznych
Keyword:RÓŻAŃSKA-ZALEWSKA EWA
Author:RÓŻAŃSKA-ZALEWSKA EWA
Signature:45D/15719
Wpływ hiperlipidemii na metabolizm, dystrybucję i wydalanie lidokainy u ludzi z hiperlipidemią pierwotną : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RÓŻAŃSKI JACEK
Author:RÓŻAŃSKI JACEK
Signature:45D/16958
Badania fizjologiczne w różnicowaniu czynnościowych i organicznych zmian naczyń obwodowych : praca doktorska
Keyword:RÓŻAŃSKI JĘDRZEJ
Author:RÓŻAŃSKI JĘDRZEJ
Signature:45D/2708