P - R (7)

Analiza przyczyn odwarstwienia siatkówki oraz czynniki sprzyjające powrotowi do zawodu u chorych z terenu województwa katowickiego w latach 1971-1975 : praca na stopień naukowy doktora nauk medycznych
Keyword:RUSEK JANUSZ
Author:RUSEK JANUSZ
Signature:45D/6022
Wartość oznaczania rozpuszczalnego receptora interleukiny-2 oraz wybranych markerów nowotworowych u chorych na raka szyjki i trzonu macicy : praca doktorska
Keyword:RUSIECKA MAŁGORZATA
Author:RUSIECKA MAŁGORZATA
Signature:45D/15890
Stężenie wybranych cytokin w surowicy pacjentów z zapaleniem błony naczyniowej oka : rozprawa doktorska
Keyword:RUSIECKA-ZIÓŁKOWSKA JOLANTA
Author:RUSIECKA-ZIÓŁKOWSKA JOLANTA
Signature:45D/16824
Ocena neurologiczna, obserwacja i leczenie chorych z przewlekłym rumieniem wędrującym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RUSIN-ZIEMIAKOWICZ KRYSTYNA
Author:RUSIN-ZIEMIAKOWICZ KRYSTYNA
Signature:45D/15050
Zaburzenia w składzie białek surowicy krwi u chorych oparzonych prądem elektrycznym
Keyword:RUSINIAK LESZEK
Author:RUSINIAK LESZEK
Signature:45D/947
Czynniki wpływające na wyniki leczenia promieniami w nieoperacyjnych przypadkach raka trzonu macicy : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:RUSTOWSKI JERZY
Author:RUSTOWSKI JERZY
Signature:45D/6095
adania porównawcze nad zachowaniem się związków redukujących we krwi i treści sztucznie wytworzonych pęcherzy w skórze z uwzględnieniem zmian klinicznych i histologicznych wywołanych kantarydyną
Keyword:RUSZCZAK ZDZISŁAW
Author:RUSZCZAK ZDZISŁAW
Signature:45D/468
Analiza wyników niektórych metod psychologii klinicznej w badaniu następstw urazów czaszki u dzieci : praca doktorska
Keyword:RUSZCZYŃSKA BOŻENA
Author:RUSZCZYŃSKA BOŻENA
Signature:45D/2525
Leczenie operacyjne dzieci chorych na gościec przewlekły postępujący; zabiegi na tkankach miękkich.
Keyword:RUSZCZYŃSKA-POPEK JANINA
Author:RUSZCZYŃSKA-POPEK JANINA
Signature:45D/2253
Badania doświadczalne nad wpływem miejscowego oziębienia na gojenie oparzeń skóry u szczurów.
Keyword:RUSZEL ADAM
Author:RUSZEL ADAM
Signature:45D/2277
Wartość rozpoznawcza oznaczania immunoglobulin w gruźlicy płuc : praca doktorska
Keyword:RUSZEL KRYSTYNA BARBARA
Author:RUSZEL KRYSTYNA BARBARA
Signature:45D/2419
Zależność pomiędzy ekspresją antygenów p53, c-erbB-2 i PCNA a występowaniem przerzutów w węzłach chłonnych w naciekającym raku sutka : praca doktorska
Keyword:RUSZKIEWICZ ANDRZEJ
Author:RUSZKIEWICZ ANDRZEJ
Signature:45D/14268
Wpływ wybranych metod leczniczych na przebieg i procesy gojenia doświadczalnego zapalenia miazgi zębowej : praca doktorska
Keyword:RUSZYŃSKA HALINA
Author:RUSZYŃSKA HALINA
Signature:45D/4944
"Ocena bezpośrednich rozmazów cytologicznych w ambulatoryjnej diagnostyce stanu endometrium" : praca doktorska
Keyword:RUŚKIEWICZ DANUTA
Author:RUŚKIEWICZ DANUTA
Signature:45D/6773
Ocena aktywności wybranych enzymów lizosomalnych w leukocytach izolowanych z krwi obwodowej u chorych na przedwczesną rozedmę płuc i u osób zdrowych : praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:RUTA URSZULA
Author:RUTA URSZULA
Signature:45D/3294
Ocena aktywności wybranych enzymów lizosomalnych w leukocytach izolowanych z krwi obwodowej u chorych na przedwczesną rozedmę płuc i u osób zdrowych : praca na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:RUTA URSZULA
Author:RUTA URSZULA
Signature:45D/3294
Wpływ dawki i czasu podawania oksytetracykliny [OTC] kurom na poziom antybiotyku w jajach, mięsie i podrobach oraz ocena higieniczny tych produktów
Keyword:RUTCZYNSKA SKONIECZNA EUGENIA MARIA
Author:RUTCZYNSKA SKONIECZNA EUGENIA MARIA
Signature:45D/922
Neuropatía nerwu wzrokowego w przebiegu oftalmopatii tarczycowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RUTECKA-DĘBNIAK AGNIESZKA
Author:RUTECKA-DĘBNIAK AGNIESZKA
Signature:45D/16959
Badania ultrasonograficzne z wykorzystaniem Power Doppler w ocenie miąższu nerek u dzieci leczonych metodą litotrypsji : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RUTKA JACEK
Author:RUTKA JACEK
Signature:45D/16368
Badania ultrasonograficzne z wykorzystaniem Power Doppler w ocenie miąższu nerek u dzieci leczonych metodą litotrypsji : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:RUTKA JACEK
Author:RUTKA JACEK
Signature:45D/16368