P - R (7)

Ocena wyników leczenia kamicy moczowej metodami mało inwazyjnymi w latach 1992-1997 w materiale Oddziału Urologii Szpitala Rejonowego w Wejherowie : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ROSLAN MAREK
Author:ROSLAN MAREK
Signature:45D/17791
Zniekształcenie szczękowo-zgryzowe u dzieci z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa : praca doktorska
Keyword:ROSNOWSKA-MAZURKIEWICZ ANNA
Author:ROSNOWSKA-MAZURKIEWICZ ANNA
Signature:45D/2531
Diagnostyka gruźlicy i nowotworów złośliwych układu oddechowego w Oddziale Chorób Płuc Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ROSOŁ-KUSZ MARIA
Author:ROSOŁ-KUSZ MARIA
Signature:45D/17674
Diagnostyka gruźlicy i nowotworów złośliwych układu oddechowego w Oddziale Chorób Płuc Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ROSOŁ-KUSZ MARIA
Author:ROSOŁ-KUSZ MARIA
Signature:45D/17674
Badania farmakologiczne nad niektórymi właściwościami naparu z owocu bzu czarnego Fructus sambuci nigra.
Keyword:ROSTAFIŃSKI STEFAN
Author:ROSTAFIŃSKI STEFAN
Signature:45D/558
Wybrane formy gammapatii czyli zaburzeń systemu gamma w ocenie laboratoryjnej i klinicznej : praca doktorska
Keyword:ROSTKOWSKA JADWIGA
Author:ROSTKOWSKA JADWIGA
Signature:45D/2774
Wpływ N-nitrodimetyloaminy na aktywność egzoglikozy-daz lizosomalnych w wybranych tkankach szczura : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ROSTKOWSKA KATARZYNA
Author:ROSTKOWSKA KATARZYNA
Signature:45D/15095
Wpływ niskich stężeń N-Nitrozodimetyloaminy na wybrane parametry gospodarki żelazem w ustroju szczura ; rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ROSZCZENKO ALICJA
Author:ROSZCZENKO ALICJA
Signature:45D/16069
Wpływ niskich stężeń N-Nitrozodimetyloaminy na wybrane parametry gospodarki żelazem w ustroju szczura ; rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ROSZCZENKO ALICJA
Author:ROSZCZENKO ALICJA
Signature:45D/16069
Zwyczaje żywieniowe dorosłych mieszkańców Warszawy w zależności od wybranych czynników społeczno-bytowych : rozprawa na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:ROSZKOWSKA HANNA
Author:ROSZKOWSKA HANNA
Signature:45D/4883
Odporność w przebiegu odry u dzieci w oparciu o własny materiał kliniczny
Keyword:ROSZKOWSKA KRYSTYNA
Author:ROSZKOWSKA KRYSTYNA
Signature:45D/5370
Wczesne i późne powikłania krwiopochodnego zapalenia stawu biodrowego u noworodków i niemowląt t praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ROSZKOWSKI DARIUSZ
Author:ROSZKOWSKI DARIUSZ
Signature:45D/15708
Badanie właściwości oksy do redukcyjnych alitynomycyn.
Keyword:ROSZKOWSKI JOZEF
Author:ROSZKOWSKI JOZEF
Signature:45d/1016
Wpływ 2-izopropoksyfenylo-N-metylokarbaminianu /propoksur/ na cykl płciowy, przebieg ciąży oraz potomstwo szczura : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ROSZKOWSKI PIOTR IRENEUSZ
Author:ROSZKOWSKI PIOTR IRENEUSZ
Signature:45D/6486
Badania nad zachowaniem się poziomu miedzi w surowicy i krwinkach czerwonych w procesach rozrostowych układu krwiotwórczego
Keyword:ROSZKOWSKI STANISŁAW
Author:ROSZKOWSKI STANISŁAW
Signature:45D/791
Ocena skuteczności terapeutycznej Sulpiridu w endogennym zespole depresyjnym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ROŚ LESZEK TOMASZ
Author:ROŚ LESZEK TOMASZ
Signature:45D/16477
Badania histologiczne, histochemiczne i ultrastrukturalne komórek miąższu wątroby szczura po stosowaniu diet miażdżycorodnych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:ROŚĆ DANUTA
Author:ROŚĆ DANUTA
Signature:45D/6860
Ekspresja białek: NM 23, P 53 oraz C-erbB-2, indeks aktywności mitotycznej i złośliwość histologiczna w rakach gruczołu sutkowego a stan regionalnych węzłów chłonnych : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:ROTER MIROSŁAW
Author:ROTER MIROSŁAW
Signature:45D/17592
Ekspresja białek: NM 23, P 53 oraz C-erbB-2, indeks aktywności mitotycznej i złośliwość histologiczna w rakach gruczołu sutkowego a stan regionalnych węzłów chłonnych : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:ROTER MIROSŁAW
Author:ROTER MIROSŁAW
Signature:45D/17592
Badanie osadu komórkowego płynu mózgowo-rdzeniowego techniką mikroskopii elektronowej i jego znaczenie monitorujące w ocenie przebiegu świnkowego zapalenia opon i mózgu : praca doktorska
Keyword:ROTTER KATARZYNA
Author:ROTTER KATARZYNA
Signature:45D/14504