S - SZO (8)

Wpływ żelaza na aktywność makrofagów otrzewnowych i fagocytozę plemników szczura : rozprawa	doktorska
Keyword:SKOWRON JOANNA
Author:SKOWRON JOANNA
Signature:45D/16325
Ocena wpływu estrogenów na występowanie zespołu suchego oka i zaćmy u kobiet w okresie klimakterium : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKOWRON ŁUCJA
Author:SKOWRON ŁUCJA
Signature:45D/16621
Cienkoigłowa biopsja aspiracyjna w diagnostyce powiększonych węzłów chłonnych u dzieci (studium kliniczno -patomorfologiczne) : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKOWRON-KOBOS JOLANTA
Author:SKOWRON-KOBOS JOLANTA
Signature:45D/15575
Cienkoigłowa biopsja aspiracyjna w diagnostyce powiększonych węzłów chłonnych u dzieci (studium kliniczno -patomorfologiczne) : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKOWRON-KOBOS JOLANTA
Author:SKOWRON-KOBOS JOLANTA
Signature:45D/15575
Wybrane parametry gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorych ze złamaniami kości części twarzowej czaszki : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKOWRONEK JACEK
Author:SKOWRONEK JACEK
Signature:45D/16979
Ocena zawartości DNA w komórkach czerniaka złośliwego s rozprawa doktorska
Keyword:SKOWRONEK JANUSZ
Author:SKOWRONEK JANUSZ
Signature:45D/14780
Analiza czynników prognostycznych u dzieci w wieku 0-14 lat, leczonych z powodu zwojaka zarodkowego : (na podstawie materiału Oddziału Onkologii Zakładu Radiologii i Radioterapii Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Warszawie) i praca doktorska
Keyword:SKOWROŃSKA MARIA ANNA
Author:SKOWROŃSKA MARIA ANNA
Signature:45D/2774
Analiza zmian zbiorczego potencjału czynnościowego w mięśniu sercowym psa pod wpływem wybranych środków farmakologicznych.
Keyword:SKOWROŃSKA-KALINOWSKA ZOFIA
Author:SKOWROŃSKA-KALINOWSKA ZOFIA
Signature:45D/2188
Związki flawnoidowe w zielu Lepidium sativum L.-Cruciferae : praca doktorska
Keyword:SKÓRKOWSKA MIROSŁAWA
Author:SKÓRKOWSKA MIROSŁAWA
Signature:45D/2736Z
Czynniki oceniające rokowanie rehabilitacyjne u dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKÓRZAK BOGUSłAW
Author:SKÓRZAK BOGUSłAW
Signature:45D/2990
Profil hormonalny kobiet w wieku rozrodczym ze schyłkową niewydolnością nerek przewlekle dializowanych : praca doktorska
Keyword:SKÓRZEWSKA KATARZYNA
Author:SKÓRZEWSKA KATARZYNA
Signature:45D/17102
Zachowania zdrowotne kobiet - mieszkanek wsi rejonu lubelszczyzny w okresie ciąży : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKÓRZYŃSKA HANNA
Author:SKÓRZYŃSKA HANNA
Signature:45D/15079
Przydatność kliniczna oceny stężenia beta-2 mikroglobuliny w surowicy i beta-2 mikroglobulinurii u dzieci z odpływem pęcherzowo-moczowodowym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKRABSKI ROBERT
Author:SKRABSKI ROBERT
Signature:45D/16021
Przydatność kliniczna oceny stężenia beta-2 mikroglobuliny w surowicy i beta-2 mikroglobulinurii u dzieci z odpływem pęcherzowo-moczowodowym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKRABSKI ROBERT
Author:SKRABSKI ROBERT
Signature:45D/16021
Studium kliniczne przypadków choroby Wegenera z uwzględnieniem roli przeciwciał przeciw cytoplazmie granulocytów (c-ANCA) w jej rozpoznawaniu i leczeniu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKROBISZ WANDA
Author:SKROBISZ WANDA
Signature:45D/15057
Peritoneografia tomograficzno - komputerowa i jej wielowymiarowa rekonstrukcja w obrazowaniu otrzewnej dla potrzeb dializy otrzewnowej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKROBOWSKA EWA
Author:SKROBOWSKA EWA
Signature:45D/16336
 Badania porównawcze różnych metod obrazujących w rozpoznawaniu guzów mózgu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKRZYŃSKI SŁAWOMIR LESZE
Author:SKRZYŃSKI SŁAWOMIR LESZE
Signature:45D/16337
Badania struktury aparatu pęcherzykowego jajników płodów i noworodków : praca przygotowana jako rozprawa doktorska
Keyword:SKRZYPCZAK JANA
Author:SKRZYPCZAK JANA
Signature:45D/5342
Ekspresja protoonkogenu c-MYC w prawidłowym i nowotworowym endometrium u kobiet
Keyword:SKRZYPCZAK MACIEJ
Author:SKRZYPCZAK MACIEJ
Signature:45D/16199
Wpływ leków cholinomimetycznych na zachowanie się szczurów :
Keyword:SKRZYPCZAK STEFAN
Author:SKRZYPCZAK STEFAN
Signature:45d/3414