S - SZO (8)

Następstwa neurologiczne noworodkowego ropnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKRZYPCZAK-ADAMIAK GRAŻYNA
Author:SKRZYPCZAK-ADAMIAK GRAŻYNA
Signature:45D/16068
Następstwa neurologiczne noworodkowego ropnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKRZYPCZAK-ADAMIAK GRAŻYNA
Author:SKRZYPCZAK-ADAMIAK GRAŻYNA
Signature:45D/16068
Polisacharydy w zielu i kulturach kalusowych miodownika melisowatego Melittis melissophyllum L. (Lamiaceae) : praca doktorska
Keyword:SKRZYPCZAK-PIETRASZEK EWA
Author:SKRZYPCZAK-PIETRASZEK EWA
Signature:45D/17410
Polisacharydy w zielu i kulturach kalusowych miodownika melisowatego Melittis melissophyllum L. (Lamiaceae) : praca doktorska
Keyword:SKRZYPCZAK-PIETRASZEK EWA
Author:SKRZYPCZAK-PIETRASZEK EWA
Signature:45D/17410
Związki polifenolowe w hodowli in vitro i roślinie gruntowej Penstemon serrulatus Menz
Keyword:SKRZYPEK ZUZANNA
Author:SKRZYPEK ZUZANNA
Signature:45D/16737
Wpływ doustnej antykoncepcji na aktywację i reaktywność płytek krwi u kobiet oraz u ich noworodków - możliwe mechanizmy molekularne : praca doktorska
Keyword:SKRZYPIŃSKA DANUTA
Author:SKRZYPIŃSKA DANUTA
Signature:45d/17002
Wpływ doustnej antykoncepcji na aktywację i reaktywność płytek krwi u kobiet oraz u ich noworodków - możliwe mechanizmy molekularne
Keyword:SKRZYPIŃSKA DANUTA
Author:SKRZYPIŃSKA DANUTA
Signature:45D/17002
Hepatotoksyczne działanie chloropochodnych alifatycznych : rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznyc
Keyword:SKRZYPIŃSKA-GAWRYSIAK MAŁGORZATA
Author:SKRZYPIŃSKA-GAWRYSIAK MAŁGORZATA
Signature:45D/16738
Hepatotoksyczne działanie chloropochodnych alifatycznych : rozprawa na stopień doktora nauk farmaceutycznyc
Keyword:SKRZYPIŃSKA-GAWRYSIAK MAŁGORZATA
Author:SKRZYPIŃSKA-GAWRYSIAK MAŁGORZATA
Signature:45D/16738
Embolizacja żył jądrowych jako metoda leczenia żylaków powrózka nasiennego
Keyword:SKRZYWANEK PAWEŁ
Author:SKRZYWANEK PAWEŁ
Signature:45D/16639
Efektywność dawkowania nitrofurantoiny u dzieci z zakażeniami układu moczowego z określeniem poziomu i wydalania leku w moczu
Keyword:SKUBIS-WIERZBA ALICJA
Author:SKUBIS-WIERZBA ALICJA
Signature:45D/7024
Występowanie przewlekłego zapalenia oskrzeli i ocena sprawności wentylacyjnej płuc u plantatorów tytoniu z terenu gminy Proszowice : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKUCHA WOJCIECH
Author:SKUCHA WOJCIECH
Signature:45D/15407
Występowanie przewlekłego zapalenia oskrzeli i ocena sprawności wentylacyjnej płuc u plantatorów tytoniu z terenu gminy Proszowice : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SKUCHA WOJCIECH
Author:SKUCHA WOJCIECH
Signature:45D/15407
Analiza odległych wyników operacyjnego leczenia wczesnego raka żołądka
Keyword:SKUCIŃSKI JERZY
Author:SKUCIŃSKI JERZY
Signature:4 5D/17213
Ocena znian w narządach ruchu wybranej populacji wiejski
Keyword:SKURA ANTONI
Author:SKURA ANTONI
Signature:45D/14128
Ocena zmian miażdżycowych w dużych tętnicach obwodowych u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca
Keyword:SKURA MAREK
Author:SKURA MAREK
Signature:45D/16125
Patomechanika zniekształceń piszczeli po uszkodzeniu przyśrodkowej części bliższej płytki nasadowej
Keyword:SKWARCZ ANDRZEJ
Author:SKWARCZ ANDRZEJ
Signature:45D/482
Ocena wyników leczenia tetracykliną trądzika młodzieńczego i zawodowego trądzika smaroweg
Keyword:SKWARCZYRSKA-BANYŚ EWA
Author:SKWARCZYRSKA-BANYŚ EWA
Signature:45D/15226
Ocena wpływu estrogenów, kalcytoniny, bi sfosfonianu, witaminy D3, wapnia i fluorku sodu na gospodarkę wapni owo-fosforanowo-magnezową, masę kostną oraz wskaźnik złamań u kobiet z osteoporozą po menopauzie : praca doktorska
Keyword:SŁABIK-LEDÓCHOWSKA ALEKSANDRA
Author:SŁABIK-LEDÓCHOWSKA ALEKSANDRA
Signature:45D/17291
Ocena wpływu estrogenów, kalcytoniny, bi sfosfonianu, witaminy D3, wapnia i fluorku sodu na gospodarkę wapni owo-fosforanowo-magnezową, masę kostną oraz wskaźnik złamań u kobiet z osteoporozą po menopauzie : praca doktorska
Keyword:SŁABIK-LEDÓCHOWSKA ALEKSANDRA
Author:SŁABIK-LEDÓCHOWSKA ALEKSANDRA
Signature:45D/17291