S - SZO (8)

Klinika utrudnionego wyrzynania się dolnego zęba mądrośc
Keyword:SŁADKA HALINA
Author:SŁADKA HALINA
Signature:45D/246
Problemy kliniczne utajonych i przewlekłych zarażeń włośnicą w świetle tzw. procesu ogniskowego
Keyword:SŁADKI EDWARD
Author:SŁADKI EDWARD
Signature:45D/174
Ocena śródoperacyjna wpływu sposobu znieczulenia na dynamikę zmian pH soku żołądkowego u chorych poddawanych operacjom urologicznym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SŁADKOWSKI ANDRZEJ MICHAŁ
Author:SŁADKOWSKI ANDRZEJ MICHAŁ
Signature:45D/15988
Ocena śródoperacyjna wpływu sposobu znieczulenia na dynamikę zmian pH soku żołądkowego u chorych poddawanych operacjom urologicznym : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SŁADKOWSKI ANDRZEJ MICHAŁ
Author:SŁADKOWSKI ANDRZEJ MICHAŁ
Signature:45D/15988
Zmiana wzorca dystonii u chorych z kręczem karku, leczonych toksyną botulinową A
Keyword:SŁAWEK JAROSŁAW
Author:SŁAWEK JAROSŁAW
Signature:45D/16130
Próba zastosowania L-argininy w leczeniu chorych na miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych
Keyword:SŁAWIŃSKI MACIEJ
Author:SŁAWIŃSKI MACIEJ
Signature:45D/16518
Analiza kiiniczno-radiologiczna zmian płucnych u noworodków z dysplazją oskrzelowo-płucną
Keyword:SŁAWSKA HELENA
Author:SŁAWSKA HELENA
Signature:45D/15826
Epidemiologiczna ocena zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B w województwie lubelskim w latach 1990-1993
Keyword:SŁODZIKSKI JANUSZ
Author:SŁODZIKSKI JANUSZ
Signature:45D/14758
Wyniki radykalnej cystektomii w leczeniu naciekającego raka pęcherza moczowego ze szczególnym uwzględnieniem czynników prognostycznych i wpływu zastosowanego rodzaju odprowadzenia moczu na jakość życia
Keyword:SŁOJEWSKI MARCIN
Author:SŁOJEWSKI MARCIN
Signature:45D/16708
Wyniki radykalnej cystektomii w leczeniu naciekającego raka pęcherza moczowego ze szczególnym uwzględnieniem czynników prognostycznych i wpływu zastosowanego rodzaju odprowadzenia moczu na jakość życia
Keyword:SŁOJEWSKI MARCIN
Author:SŁOJEWSKI MARCIN
Signature:45D/16708
Grupy sulfhydrylowe jako przypuszczalne inhibitory melanogenezy w amelanotycznym czerniaku chomika złocistego (Mesocricetus auratus Waterhouse)
Keyword:SŁOMIANKO-WINNICKA MARIA
Author:SŁOMIANKO-WINNICKA MARIA
Signature:45D/2351
Ocena wartości perymetrii statycznej w niektórych zwyrodnieniach części plamkowej siatkówki
Keyword:SŁOMSKA JOANNA
Author:SŁOMSKA JOANNA
Signature:45D/14582
Próba scharakteryzowania immunogennego RNA
Keyword:SŁOMSKI RYSZARD
Author:SŁOMSKI RYSZARD
Signature:45D/2954
Aktywność wymiany NA+/H+ w płytkach krwi u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym oraz u ich dorosłego potomstwa : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SŁONECKA-POLOK ANNA
Author:SŁONECKA-POLOK ANNA
Signature:45D/17349
Aktywność wymiany NA+/H+ w płytkach krwi u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym oraz u ich dorosłego potomstwa : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SŁONECKA-POLOK ANNA
Author:SŁONECKA-POLOK ANNA
Signature:45D/17349
Ocena narażenia środowiskowego kobiet zamieszkałych w Katowicach, za pomocą wybranych biomarkerów
Keyword:SŁONICZ MAREK
Author:SŁONICZ MAREK
Signature:45D/16861
Modyfikujące działanie nortryptyliny i nialamidu na zachowanie się szczurów wywołane dokomorowym podaniem katecholamin, 5-hydroksytryptaminy albo acetylocholiny : rozprawa na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:SŁONIMSKA-ŻUREK JADWIGA
Author:SŁONIMSKA-ŻUREK JADWIGA
Signature:45D/3375
Modyfikujące działanie nortryptyliny i nialamidu na zachowanie się szczurów wywołane dokomorowym podaniem katecholamin, 5-hydroksytryptaminy albo acetylocholiny : rozprawa na stopień doktora nauk przyrodniczych
Keyword:SŁONIMSKA-ŻUREK JADWIGA
Author:SŁONIMSKA-ŻUREK JADWIGA
Signature:45D/3375
Przydatność tomografii komputerowej w rozpoznawaniu guzów nadnerczy
Keyword:SŁONINA JOANNA
Author:SŁONINA JOANNA
Signature:45d/16001
Doświadczalna ocena unaczynienia wytworzonego różnymi metodami sztucznego zwieracza przetoki kałowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SŁOTA JAROSŁAW
Author:SŁOTA JAROSŁAW
Signature:45D/17402