S - SZO (8)

Doświadczalna ocena unaczynienia wytworzonego różnymi metodami sztucznego zwieracza przetoki kałowej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SŁOTA JAROSŁAW
Author:SŁOTA JAROSŁAW
Signature:45D/17402
Określenie środowiskowego poziomu występowania kadmu we krwi dzieci w wieku 10 lat zamieszkałych na terenie Tarnowskich Gór : rozprawa na stopień doktora nauk biologicznych
Keyword:SŁOTA PIOTR
Author:SŁOTA PIOTR
Signature:45D/15594
Określenie środowiskowego poziomu występowania kadmu we krwi dzieci w wieku 10 lat zamieszkałych na terenie Tarnowskich Gór : rozprawa na stopień doktora nauk biologicznych
Keyword:SŁOTA PIOTR
Author:SŁOTA PIOTR
Signature:45D/15594
Ocena czynności proteolitycznej żołądka u chorych leczonych operacyjnie z powodu wrzodu żołądka lub dwunastnicy : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SŁOTWIŃSKI ROBERT
Author:SŁOTWIŃSKI ROBERT
Signature:45D/7015
Przejściowa hiperglikemia w ostrej fazie udaru niedokrwiennngo mózgu - znaczenie prognostyczne i związek z reakcją stresową : praca doktorska
Keyword:SŁOWIK AGNIESZKA
Author:SŁOWIK AGNIESZKA
Signature:45D/16524
Korelacja okołotarczowego zaniku naczyniówki ze zmianami funkcjonalnymi w oczach jaskrowych : (praca doktorska)
Keyword:SŁOWIK MIROSŁAW
Author:SŁOWIK MIROSŁAW
Signature:45D/16424
Występowanie paradontopatii u pracowników produkcyjnych krakowskiego przemysłu chemicznego
Keyword:SŁOWIK TADEUSZ
Author:SŁOWIK TADEUSZ
Signature:45D/685
Badania świetlno-mikroskopowe i elektronowo-mikroskopowe błony śluzowej oskrzeli w przewlekłych zapaleniach nieswoistych ze szczególnym uwzględnieniem nabłonka i błony podstawowej : praca doktorska
Keyword:SŁOWIK-GABRYELSKA ANNA
Author:SŁOWIK-GABRYELSKA ANNA
Signature:45D/3340
Analiza wyników leczenia zachowawczego Coxarthrosis deformans energią ultradźwiękową i usprawnianiem leczniczym
Keyword:SŁOWIKOWA HALINA
Author:SŁOWIKOWA HALINA
Signature:45D/644
Ocena odporności typu komórkowego u dzieci chorych na odrę : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SŁOWIŃSKA ILONA
Author:SŁOWIŃSKA ILONA
Signature:45D/6640
Badania nad niektórymi formami acylazy aktywowanej przez kobalt : praca doktorska
Keyword:SŁOWIŃSKA REGINA
Author:SŁOWIŃSKA REGINA
Signature:45D/4693
Próba oceny układu reninowo-angiotensynowo-aldosteronowego w chorobie Cushinga : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:SŁOWIŃSKA-SRZEDNICKA JADWIGA
Author:SŁOWIŃSKA-SRZEDNICKA JADWIGA
Signature:45D/6751
Ocena przydatności badania cytologicznego metodą rozmazu w śródoperacyjnej diagnostyce nowotworów mózgu : rozprawa doktorska
Keyword:SŁOWIŃSKI JERZY
Author:SŁOWIŃSKI JERZY
Signature:45D/15775
Zmiany elektrokardiograficzne u chorych z postępującą dystrofią mięśniową
Keyword:SŁUCKA CECYLIA
Author:SŁUCKA CECYLIA
Signature:45D/593
Porównawcza farmakokinetyka doksycyliny i rolitetracykliny u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych hemodializą : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SŁUCZANOWSKI WOJCIECH
Author:SŁUCZANOWSKI WOJCIECH
Signature:45D/6552
Mikroheterogenność antygenu HBs u osób zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu B : rozprawa doktorska
Keyword:SŁUPIANEK ARTUR
Author:SŁUPIANEK ARTUR
Signature:45D/15784
Ocena zewnętrznego drenażu pod kontrolą ultrasonografii w leczeniu zbiorników płynu powstałych w przebiegu ostrego zapalenia trzustki : praca doktorska
Keyword:SŁUPSKI MACIEJ
Author:SŁUPSKI MACIEJ
Signature:45D/14284
Wpływ inhibitorów syntezy prostaglandyn na działanie egzogennej tyreotropiny na tarczycę szczurów : praca na stopień doktora medycyny
Keyword:SŁUSZKIEWICZ EWA
Author:SŁUSZKIEWICZ EWA
Signature:45D/6727
Bronchografia w rozpoznawaniu przewlekłego zapalenia oskrzeli : praca doktorska
Keyword:SŁUSZKIEWICZ-POTAŻ ZOFIA
Author:SŁUSZKIEWICZ-POTAŻ ZOFIA
Signature:45D/2813
Transfer otrzewnowy wapnia i magnezu u pacjentów leczonych metodą ambulatoryjnej dializy otrzewnowej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SMARZ-WIDELSKA IWONA
Author:SMARZ-WIDELSKA IWONA
Signature:45D/16602