S - SZO (8)

Transfer otrzewnowy wapnia i magnezu u pacjentów leczonych metodą ambulatoryjnej dializy otrzewnowej : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SMARZ-WIDELSKA IWONA
Author:SMARZ-WIDELSKA IWONA
Signature:45D/16602
Badania aktyvmości wybranych enzymów w nabłonku szyjki macicy w różnych stopniach dysplazji i raka szyjki macicy : praca doktorska
Keyword:SMEKTAŁA MAREK
Author:SMEKTAŁA MAREK
Signature:45D/14728
Próba oceny stosunków anatomicznych w kanale kręgowym na pograniczu lędźwiowo-krzyżowym za pomocą ra-dykulografii : [praca doktorska]
Keyword:SMERECZYŃSKI ANDRZEJ
Author:SMERECZYŃSKI ANDRZEJ
Signature:45D/3101
Zawodowa alergia kontaktowa u pracowników ochrony zdrowia w makroregionie gdańskim w latach 1974-1998 : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SMĘTEK MARIO KAZIMIERZ
Author:SMĘTEK MARIO KAZIMIERZ
Signature:45D/17868
Zawodowa alergia kontaktowa u pracowników ochrony zdrowia w makroregionie gdańskim w latach 1974-1998 : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SMĘTEK MARIO KAZIMIERZ
Author:SMĘTEK MARIO KAZIMIERZ
Signature:45D/17868
Zakażenie HCV w populacji osób stosujących dożylne środki odurzające z terenu województwa gdańskiego : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SMIATACZ TOMASZ
Author:SMIATACZ TOMASZ
Signature:45D/17265
Reaktywność naczyń mózgowych w późnym okresie po krwawieniu podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka śródczaszkowego w badaniu MRA (angiografia rezonansu magnetycznego) : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SMIDA KARINA
Author:SMIDA KARINA
Signature:45D/17812
Reaktywność naczyń mózgowych w późnym okresie po krwawieniu podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka śródczaszkowego w badaniu MRA (angiografia rezonansu magnetycznego) : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SMIDA KARINA
Author:SMIDA KARINA
Signature:45D/17812
Ocena skuteczności septostomii przedsionkowej metodą Rashkinda : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SMOCZYK WIESŁAW
Author:SMOCZYK WIESŁAW
Signature:45D/15881
Zachowanie się glikemii, insulinemii oraz aktyności amylazowej surowicy krwi u chorych z marskością wątroby po zastosowaniu niektórych bodźców prowokacyjnych : praca doktorska
Keyword:SMOCZYŃSKI MARIAN
Author:SMOCZYŃSKI MARIAN
Signature:45D/2463
Retrospekcja psychiatryczna w przypadkach, guzów mózgu rozpoznanych dopiero po sekcji
Keyword:SMOCZYŃSKI STEFAN
Author:SMOCZYŃSKI STEFAN
Signature:45D/731
Badania nad wymaganiami wzrostowymi chorobotwórczej odmiany krętków bladych
Keyword:SMOGÓR WŁADYSŁAWA
Author:SMOGÓR WŁADYSŁAWA
Signature:45D/528
Badania kliniczne nad widzeniem obuocznym po wyleczeniu operacyjnym chorych z odwarstwieniem siatkówki : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SMOGULECKA EWA
Author:SMOGULECKA EWA
Signature:45D/4478
Własne spostrzeżenia nad zastosowaniem fentanylu do analgezji śródoperacyjnej : [praca doktorska]
Keyword:SMOLAREK ZDZISŁAW
Author:SMOLAREK ZDZISŁAW
Signature:45D/4476
Badania nad istotą strątów w jaskrze wtórnej w tzw. "zespole złuszczeniowym"
Keyword:SMOLEŃSKA-JANICA DANUTA
Author:SMOLEŃSKA-JANICA DANUTA
Signature:45D/6318
Reakcja wazowagalna jako przyczyna utrat przytomności u dzieci i młodzieży : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SMOLEŃSKA-PETELENZ JOLANTA
Author:SMOLEŃSKA-PETELENZ JOLANTA
Signature:45D/18171
Ocena wybranych czynności monocytów u dzieci chorych na młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów
Keyword:SMOLEWSKA ELŻBIETA
Author:SMOLEWSKA ELŻBIETA
Signature:45D/ 15906
Wielkość ryzyka nowotworowego u pracowników przemysłu koksowniczego w Polsce na podstawie oceny narażenia na rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne : praca doktorska
Keyword:SMOLIK EWA
Author:SMOLIK EWA
Signature:45D/14471
Analiza kliniczna i tomokomputerowa afazji u chorych z udarami półkulowymi mózgu w pierwszych trzech tygodniach choroby : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SMOLIŃSKA ALICJA
Author:SMOLIŃSKA ALICJA
Signature:45D/15106
Aktywność seksualna kobiet w ciąży a temperament : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SMOLIŃSKI RYSZARD
Author:SMOLIŃSKI RYSZARD
Signature:45D/14763