S - SZO (8)

Ocena strukturalna i funkcjonalna uszkodzenia kanalików nerkowych u chorych z kłębuszkowym zapaleniem nerek : praca doktorska
Keyword:SMOLSKA DANUTA
Author:SMOLSKA DANUTA
Signature:45D/14552
Zachowanie się poziomu magnezu w surowicy krwi, krwince czerwonej i w osoczu u chorych z prawokomorową niewydolnością krążenia : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SMOŁUCH ROMUALD
Author:SMOŁUCH ROMUALD
Signature:45D/6171
 Wpływ żywienia na zawartość cynku we włosach dzieci szkolnych : praca na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SMORCZEWSKA-CZUPRYŃKA BARBARA
Author:SMORCZEWSKA-CZUPRYŃKA BARBARA
Signature:45D/17115
Porównawcza ocena ampicyliny i preparatu CEAH na modelu doświadczalnego izolowanego zapalenia płuc u szczurów białych
Keyword:SMORCZEWSKI ANDRZEJ
Author:SMORCZEWSKI ANDRZEJ
Signature:45D/6851
Metody prognostyczne w ocenie następstw urazowego uszkodzenia splotu ramiennego z uwzględnieniem leczenia operacyjnego rozprawa doktorska
Keyword:SMÓL SŁAWOMIR
Author:SMÓL SŁAWOMIR
Signature:45D/16097
Badanie aktywności dysmutazy ponadtlenkowej, katalazy oraz stężenia substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym (dialdehydu malonowego) u chorych z krwotokiem podpajęczynówkowym z pękniętego tętniaka : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SMUCZYŃSKI ANDRZEJ
Author:SMUCZYŃSKI ANDRZEJ
Signature:45D/17200
Próby chirurgicznego leczenia zapalnych parodontoliz z użyciem wszczepów gipsu.
Keyword:SMUSZKIEWICZ ALFRED
Author:SMUSZKIEWICZ ALFRED
Signature:45D/487
Ocena wartości diagnostycznej endorektalnej sonografii w raku odbytnicy oraz wykorzystanie wyników badań do planowania optymalnego sposobu operacji
Keyword:SMYŁA ZBIGNIEW
Author:SMYŁA ZBIGNIEW
Signature:45D/14040
Wewnątrzustrojowy obrót i transport tyroksyny w chorobach nerek przebiegająch z miernym lub znacznym białkomoczem : praca doktorska
Keyword:SNARSKA JOANNA
Author:SNARSKA JOANNA
Signature:45D/5312
Stężenie składowych C3 i C4 dopełniacza w zapaleniach opon mózgowo-rdzeniowych u dorosłych
Keyword:SNARSKA-FURŁA IRENA
Author:SNARSKA-FURŁA IRENA
Signature:45D/15427
Wpływ wagotomii i pyloromiotomii na odczyny enzymatyczne w narządach wewnętrznych jamy brzusznej (żołądek, jelito cienkie, wątroba i trzustka) u szczura białego
Keyword:SNOP STANISŁAW
Author:SNOP STANISŁAW
Signature:45D/2751
Elektroniczne metody badania leków przeciwnowotworowych należących do różnych grup chemicznych : zastosowanie w ocenie jakości preparatów farmaceutycznych
Keyword:SNYCERSKI ANDRZEJ
Author:SNYCERSKI ANDRZEJ
Signature:45D/14583
Badania histologiczne, histochemiczne i ultrastrukturalne śródbłonka tętnicy głównej szczura we wczesnym okresie miażdżycy doświadczalnej
Keyword:SOBANIEC-ŁOTOWSKA MARIA ELŻBIETA
Author:SOBANIEC-ŁOTOWSKA MARIA ELŻBIETA
Signature:45D/6370
Leczenie wrodzonego podwichnięcia soczewki u dzieci i młodzieży
Keyword:SOBAŃSKA-GOETZ MARIA
Author:SOBAŃSKA-GOETZ MARIA
Signature:45D/538
Fizykochemiczne badania węgla leczniczego i jego preparatów farmaceutycznych
Keyword:SOBCZAK HALINA
Author:SOBCZAK HALINA
Signature:45D/5938
Uwalnianie wazopresyny z przysadki wa warunkach zmienionego przewodnictwa synaptycznego w podwzgórzu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SOBCZAK ZDZISŁAW
Author:SOBCZAK ZDZISŁAW
Signature:45D/3291
Uwalnianie wazopresyny z przysadki wa warunkach zmienionego przewodnictwa synaptycznego w podwzgórzu : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SOBCZAK ZDZISŁAW
Author:SOBCZAK ZDZISŁAW
Signature:45D/3291
Niedomoga pnia mózgu w ocenie rokowniczej udaru niedokrwiennego i krwotocznego mózgu
Keyword:SOBCZAK-KAMIŃSKA GRAŻYNA
Author:SOBCZAK-KAMIŃSKA GRAŻYNA
Signature:45D/17171
Porównanie techniki laparoskopowej i klasycznej w leczeniu kamicy pęcherzyka żółciowego z uwzględnieniem ich wpływu na wybrane parametry odpowiedzi immunologicznej i zapalnej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SOBCZUK ANDRZEJ
Author:SOBCZUK ANDRZEJ
Signature:45D/16966
Porównanie techniki laparoskopowej i klasycznej w leczeniu kamicy pęcherzyka żółciowego z uwzględnieniem ich wpływu na wybrane parametry odpowiedzi immunologicznej i zapalnej : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SOBCZUK ANDRZEJ
Author:SOBCZUK ANDRZEJ
Signature:45D/16966