S - SZO (8)

Niektóre aspekty odpowiedzi immunologicznej u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek: rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SOBCZYK JERZY
Author:SOBCZYK JERZY
Signature:45D/4269
Niektóre aspekty odpowiedzi immunologicznej u chorych z przewlekłą niewydolnością nerek: rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SOBCZYK JERZY
Author:SOBCZYK JERZY
Signature:45D/4269
Ocena stanu profilaktyki raka szyjki macicy w populacji kobiet województwa leszczyńskiego w latach 1989-1993
Keyword:SOBCZYK ZDZISŁAW
Author:SOBCZYK ZDZISŁAW
Signature:45D/14387
Ocena angiograficzna niedokrwienia kończyn dolnych na tle miażdżycy : porównanie radiologiczno-chirurgiczne : rozprawa doktorska
Keyword:SOBEK ELŻBIETA
Author:SOBEK ELŻBIETA
Signature:45D/4285
Ocena angiograficzna niedokrwienia kończyn dolnych na tle miażdżycy : porównanie radiologiczno-chirurgiczne : rozprawa doktorska
Keyword:SOBEK ELŻBIETA
Author:SOBEK ELŻBIETA
Signature:45D/4285
Syntezy estrów tiosulfonowych niektórych układów heterocyklicznych o spodziewanym działaniu przeciwbakteryjnym
Keyword:SOBIAK STANISŁAW
Author:SOBIAK STANISŁAW
Signature:45D/3326
Regulacja aktywności y-glutamylotranspeptydazy w jelicie
Keyword:SOBIECH KRZYSZTOF ANDRZEJ
Author:SOBIECH KRZYSZTOF ANDRZEJ
Signature:45D/2790
Zastosowanie terapii farmakologicznej kombinowanej wspomagającej operację filtracyjną typu przeciwjaskrowego u królików
Keyword:SOBIERAJ ANNA TERESA
Author:SOBIERAJ ANNA TERESA
Signature:45D/15139
Wpływ profilaktyki jodowej oraz lewoskrętnej tyroksyny na kliniczne i biochemiczne wskaźniki nadmiernej stymulacji tarczycy u kobiet ciężarnych i noworodków : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SOBIESZCZAŃSKA-JABŁOŃSKA ANTONINA
Author:SOBIESZCZAŃSKA-JABŁOŃSKA ANTONINA
Signature:45D/16551
Wpływ profilaktyki jodowej oraz lewoskrętnej tyroksyny na kliniczne i biochemiczne wskaźniki nadmiernej stymulacji tarczycy u kobiet ciężarnych i noworodków : rozprawa na stopień doktora nauk medycznych
Keyword:SOBIESZCZAŃSKA-JABŁOŃSKA ANTONINA
Author:SOBIESZCZAŃSKA-JABŁOŃSKA ANTONINA
Signature:45D/16551
Ukształtowanie w bezzębiu przestrzeni neutralnej w jej bocznych odcinkach
Keyword:SOBKOWIAK DARIUSZ
Author:SOBKOWIAK DARIUSZ
Signature:45D/15791
Wpływ podaży drożdży selenowych i seleninu sodu na stężenie selenu i aktywność peroksydazy glutationowej we krwi i mleku karmiących matek oraz dzienna ilość selenu spożywanego przez niemowlęta
Keyword:SOBKOWIAK EWA
Author:SOBKOWIAK EWA
Signature:45D/14940
Organizacja pomocy stomatologicznej w Wiekopolsce okresu międzywojennego (1919-1939)
Keyword:SOBKOWIAK JACEK
Author:SOBKOWIAK JACEK
Signature:45D/14644
Zespoły neurologiczne w zatruciu ołowiem
Keyword:SOBKOWICZ HANNA
Author:SOBKOWICZ HANNA
Signature:45D/832
Asymetria kończyny górnej w pewnych grupach zawodowych
Keyword:SOBOCIŃSKA-BZDĘGA LIDIA
Author:SOBOCIŃSKA-BZDĘGA LIDIA
Signature:45D/5351
Dojrzewanie płciowe i rozwój somatyczny oraz częstość występowania i wpływ wnętrostwa na rozwój chłopców regionu bydgoskiego
Keyword:SOBOCIŃSKI ZBIGNIEW
Author:SOBOCIŃSKI ZBIGNIEW
Signature:45D/14943
Ocena zmian w przyzębiu dzieci i młodzieży z nieprawidłowościami zgryzu
Keyword:SOBOCZYŃSKA KAROLINA
Author:SOBOCZYŃSKA KAROLINA
Signature:45D/16833
Ocena narządu powonienia i badania morfologiczne błony śluzowej nosa u chorych z anosmią
Keyword:SOBOCZYŃSKI RYSZARD
Author:SOBOCZYŃSKI RYSZARD
Signature:45D/10060
Ocena kliniczna chorych z rakiem szyjki macicy leczonych metodą rozszerzonego usunięcia macicy
Keyword:SOBOL ANDRZEJ
Author:SOBOL ANDRZEJ
Signature:45D/17266
Higieniczna i ekonomiczna ocena zaopatrzenia w wodę i jej uzdatniania na polskich statkach morskich
Keyword:SOBOL ZDZISŁAW
Author:SOBOL ZDZISŁAW
Signature:45D/4463